Kancelaria Adwokacka - Adwokat Maciej Michalski - Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Maciej Michalski 
Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Maciej Michalski 
Siedziba Legnica, Filia Polkowice

prawne formy prowadzenia dzialalnosci gospodarczej prawo pracy

Kancelaria Prawna, adwokat Maciej Michalski – porady prawne, prawo pracy Legnica tel.: 76 720 83 73; pomoc prawna Polkowice tel.:505 632 888.

Zakładając własną firmę, należy wybrać formę prawną działalności. Determinuje ona sposób opodatkowania, odpowiedzialności za zobowiązania firmy oraz różni się w sposobie rejestracji. Przyszły przedsiębiorca we własnym interesie powinien dokładnie przeanalizować, jaka jest dla niego najkorzystniejsza forma działalności gospodarczej.

Do wyboru bowiem są następujące formy prawne działalności gospodarczej:

 • działalność nieewidencjonowana,
 • jednoosobowa działalność gospodarcza,
 • spółka cywilna,
 • spółka jawna,
 • spółka partnerska,
 • spółka komandytowa,
 • spółka komandytowo-akcyjna,
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • prosta spółka akcyjna,
 • spółka akcyjna.

Działalność nieewidencjonowana

Do prowadzenia tego typu działalności konieczne jest spełnienie kilku warunków. Podstawowy to nieprzekroczenie przychodu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia w każdym miesiącu w roku. Kolejny to brak prowadzenia działalności gospodarczej w okresie ostatnich 60 miesięcy. Przepisy jasno określają, że działalność nieewidencjonowana w żadnym razie nie jest działalnością gospodarczą. Łączy się to więc z brakiem konieczności odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy. Ma to dopiero miejsce w zeznaniu rocznym PIT-36. Osoba prowadząca taką działalność nie podlega również obowiązkowi odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (ZUS). Jest to dobre rozwiązanie dla freelancerów w rozmaitych branżach oraz dla osób chcących sprawdzić opłacalność jakiegoś biznesu poprzez prowadzenie firmy „na próbę”.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Tego typu działalność jest najczęściej wybieraną obecnie formą. Formalności przy jej zakładaniu zostały sprowadzone do minimum. Wystarczy zarejestrować działalność w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dodatkowo możliwa jest również równoczesna wymagana rejestracja do ubezpieczeń społecznych poprzez złożenie wniosku CEIDG-1. Wszystkie formalności można wykonać przez internet i są one bezpłatne. Przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej nie jest wymagany kapitał początkowy. Można również zatrudniać pracowników. Przy przychodach nie większych niż 2 mln euro w roku możliwy jest wybór formy opodatkowania: księga przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa.

Oprócz zalet prowadzenia tego typu działalności są również i wady:

 • przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania firmy,
 • zobowiązania względem ZUS należy regulować bez względu na to, czy firma przynosi zyski, czy też straty,
 • funkcjonowanie i rozwój firmy zależy wyłącznie od jednej osoby.

Spółka cywilna

Spółka cywilna to w zasadzie umowa spółki dwóch lub więcej wspólników. Umowa taka pozwala na płacenie podatków każdej ze stron jako odrębny podmiot, który posiada własny NIP i REGON. Wszyscy założyciele spółki cywilnej odpowiadają solidarnie za zobowiązania. Oznacza to, że w razie kłopotów finansowych, dług dzielą między siebie i spłacają go z własnych środków. Najistotniejszą korzyścią spółki cywilnej jest maksymalizacja kapitału, co pozwala na wypracowanie większych zysków. Wadą natomiast jest brak osobowości prawnej i szczegółowych regulacji prawnych, które pozwalałyby na pomoc, przy wystąpieniu ewentualnych konfliktów. Ponadto w spółce cywilnej wspólnik nie może sprzedać swojego udziału.

Spółka jawna

Spółka jawna podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Kodeks prawa handlowego reguluje jej działania. Może ją założyć dowolna ilość wspólników. Sama spółka nie jest podatnikiem, a podatek dochodowy od osób fizycznych jest odprowadzany osobno przez wspólników.

Spółka partnerska

Partnerzy spółki muszą wykonywać wolne zawody zdefiniowane w kodeksie spółek handlowych np. prawnicy, lekarze, aptekarze, biegli rewidenci, księgowi, inżynierowie budownictwa, dentyści, notariusze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, rzeczoznawcy majątkowi, architekci, tłumacze przysięgli. Do ich udziału ograniczona jest spółka partnerska i muszą być to osoby fizyczne. Spółkę partnerską zakłada się poprzez sporządzenie umowy notarialnej oraz jej rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym. Każdy ze wspólników indywidualnie uiszcza podatki w urzędzie skarbowym. Za zobowiązania w spółce odpowiedzialni są wszyscy jej członkowie. Jednak za szkody powstałe w wyniku działalności zawodowej każdego ze wspólników, każdy odpowiada osobno, czyli osoba, która te szkody spowodowała.

Spółka komandytowa

Spółkę komandytową tworzą wspólnicy: komandytariusze i komplementariusze. Różnica między nimi polega głównie na zakresie odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Komandytariusz odpowiada do ściśle określonej kwoty, natomiast odpowiedzialność komplementariusza jest nieograniczona.

Spółka komandytowo-akcyjna

Spółka tego typu zawiera w sobie cechy spółki komandytowej i akcyjnej. Podstawą działania spółki jest statut, który powinien być podpisany przez wszystkich komplementariuszy. Natomiast akcjonariusze winni wyrazić pisemną zgodę na brzmienie statutu oraz powstanie spółki. Kapitał zakładowy konieczny do zarejestrowania spółki w KRS to 50 tys. złotych.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Jest to jedna najpopularniejszych form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Kapitał zakładowy spółki to minimum 5 tys. złotych. Odpowiedzialność majątkowa wspólników ogranicza się do wysokości wniesionego wkładu. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może mieć formę wieloosobową lub jednoosobową. Zakładając tego typu spółkę konieczne jest sporządzenie pisemnej umowy w formie aktu notarialnego. Wpisu spółki do KRS należy dokonać w ciągu 6 miesięcy od podpisania umowy.

Prosta spółka akcyjna

Prosta spółka akcyjna istnieje w polskim porządku prawnym od 1 lipca 2021 roku. Jest to zatem stosunkowo nowy twór i ma być głównie przeznaczony do startupów. Minimalny kapitał akcyjny spółki to symboliczne 1 zł.

Spółka akcyjna

Spółki akcyjne są to spółki mające możliwość emisji akcji i obligacji. Powinny one posiadać zarząd, radę nadzorczą i walne zgromadzenie. Minimalny kapitał zakładowy to 100 tys. złotych. Taką formę prowadzenia działalności gospodarczej w praktyce prowadzą bardzo duże firmy i korporacje.

Kancelaria Adwokacka w Legnicy, adwokat Maciej Michalski tel.: 603 121 704 – rejestracja spółki, pomoc prawna; zakładanie firmy, pomoc prawna.

Kancelaria Adwokacka

logo adwokatura

adwokat Maciej Michalski

Kancelaria Adwokacka

logo adwokatura

adwokat Maciej Michalski

Siedziba:

ul. Mickiewicza 1A/9

59-220 Legnica

  +48 76 720 83 73

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 8.00 – 16.00

 

Siedziba:

ul. Mickiewicza 1A/9

59-220 Legnica

  +48 76 720 83 73

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 8.00 – 16.00

Filia Polkowice:

ul. Gdańska 16/3

59-100 Polkowice

  +48 505 632 888

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 9.00 – 16.00

 

Filia Polkowice:

ul. Gdańska 16/3

59-100 Polkowice

  +48 505 632 888

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 9.00 – 16.00

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelaria Adwokacka w Legnicy adwokat Maciej Michalski

NIP: 695 136 1083 | Nr rachunku bankowego: 05 1500 1504 1215 0004 6887 0000

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelaria Adwokacka w Legnicy adwokat Maciej Michalski

NIP: 695 136 1083
Nr rachunku bankowego:
05 1500 1504 1215 0004 6887 0000