logo adwokat

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Maciej Michalski 
Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Maciej Michalski 
Siedziba Legnica, Filia Polkowice

pracodawca nie wyplaca wynagrodzenia w terminie

Pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia w terminie. Nie wiem, czy ma taki zamiar i czy w ogóle mi go wypłaci. Nie mam pojęcia, co można zrobić i czy mam szansę na wypłatę. Dlatego szukam pomocy prawnej w Polkowicach u specjalisty prawa pracy.

Justyna, Polkowice

Umowa zawarto z pracodawcą o pracę, zobowiązuje pracodawcę do wypłaty wynagrodzenia pracownikowi. Wynagrodzenie pracownik powinien otrzymać w odpowiedniej formie i właściwym terminie zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. Niekiedy jednak dochodzi do sytuacji, gdy pracodawca nie płaci wynagrodzenia i zachodzi konieczność dochodzenia swoich praw w sądzie.

Wynagrodzenie pracodawca jest zobowiązany wypłacać za miesiąc z dołu, czyli pod koniec miesiąca, ale nie później niż w ciągu pierwszych dni następnego miesiąca kalendarzowego. Wypłata winna nastąpić niezwłocznie po ustaleniu jej wysokości w stałym, z góry ustalonym terminie. Prawidłowe i terminowe wypłacanie wynagrodzenia to podstawowy obowiązek każdego pracodawcy. Pracownik, któremu nie jest wypłacane wynagrodzenie, może dochodzić swych praw na kilka sposobów. Między innym poprzez zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy lub złożenie w sądzie pracy pozwu o zapłatę.

Wezwanie do zapłaty

W pierwszej kolejności warto jednak zawsze wezwać w formie pisemnej pracodawcę do zapłaty. Pismo takie ewentualnie pozwala ustalić pracodawcy przyczynę braku zapłaty i zweryfikować, czy zaistniała sytuacja nie jest po prostu błędem ludzkim. Nie zawsze brak zapłaty jest wyrazem złej woli pracodawcy. Nie ma z góry narzuconego wzoru pism wezwania pracodawcy do zapłaty. Pismo to jednak powinno zawierać stałe elementy oraz należy je sporządzić w oficjalnym i stanowczym języku.

Tak więc takie pismo powinno zawierać niżej wymienione elementy:

  • data i miejsce sporządzenia,
  • dane wierzyciela,
  • dane dłużnika,
  • stosunek prawny, na podstawie którego wynika obowiązek zapłaty,
  • kwota długu powiększona o naliczone odsetki za opóźnienie, jeśli można je już zacząć naliczać,
  • termin spłaty długu wyznaczony przez pracownika, najczęściej jest to 7 lub 14 dni,
  • numer rachunku bankowego, na który należy przelać pieniądze,

Stosunek prawny, na podstawie którego wynika obowiązek zapłaty to np. umowa o dzieło, faktura bądź inny dokument potwierdzający wykonaną pracę. Wskazane jest również umieszczenie w piśmie informacji, że w przypadku braku zapłaty, sprawa zostanie skierowana na drogę sądową. Wezwanie do zapłaty należy własnoręcznie podpisać i opatrzyć datą. Wezwanie do zapłaty można sporządzić samemu. Jednakże praktyka dowodzi, że tego typu pismo sporządzone przez prawnika jest znacznie bardziej skuteczne i poważniej traktowane przez pracodawcę. Kancelaria Adwokacka Maciej Michalski tel.: 603 121 704 przychodzi tutaj z pomocą – porady prawne, kodeks pracy Legnica, prawo pracy Legnica i Polkowice.

Jeśli nasze pismo pozostanie bez odpowiedzi i nie przyniesie pożądanego skutku, wówczas jest odpowiedni moment na bardziej zdecydowane i skuteczne kroki.

Pozew do sądu o niewypłacenie wynagrodzenia za pracę

Pozew o wypłatę zaległego wynagrodzenia składamy w sądzie pracy. Pracownik może żądać zaległego wynagrodzenia wraz z odsetkami za zwłokę. Można również rozszerzyć żądanie o naprawienie szkody, jeśli takowe miały miejsce, które wynikły z nieotrzymania wynagrodzenia na czas. Składając pozew pracownik nie ponosi żadnych kosztów, jeśli wartość sporu nie przekracza 50 000 tys. zł. Natomiast przy wyższej wartości należy wnieść opłatę w wysokości 5% wartości sporu.

Zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy – pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia

Brak należnego wynagrodzenia za pracę możemy zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy. Po przeprowadzeniu kontroli, jeśli nasze żądania są uzasadnione, PIH wyda nakaz zapłaty wynagrodzenia dla pracownika. Nakaz taki podlega natychmiastowemu wykonaniu. Ponadto inspektor PIH może nałożyć na pracodawcę mandat karny w postaci grzywny.

Umowa zlecenie – pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia

Pisemne zawarcie umowy oczywiście ułatwia sprawę w dochodzeniu swoich należności. Niemniej jej brak automatycznie nie oznacza, że nie mamy żadnych praw i nasza sprawa jest przegrana. W takim wypadku należy przedstawić wszelkie posiadane dokumenty np. e-maile, gdzie jest wspomniane o zakresie pracy do wykonania oraz o zapłacie za nią.

Rozwiązanie umowy o pracę

Jeśli pracodawca nie płaci wynagrodzenia – wypowiedzenie umowy o pracę jest wówczas często rozsądnym rozwiązaniem. Wypłata wynagrodzenia dla pracownika to podstawowy obowiązek, który wynika ze stosunku pracy. Brak takiego wynagrodzenia jest podstawą dla pracownika do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Należy je złożyć w formie pisemnej, podając przyczynę rozwiązania stosunku pracy.

Kancelaria Adwokacka

logo adwokatura

adwokat Maciej Michalski

Kancelaria Adwokacka

logo adwokatura

adwokat Maciej Michalski

Siedziba:

ul. Mickiewicza 1A/9

59-220 Legnica

  +48 76 720 83 73

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 8.00 – 16.00

 

Siedziba:

ul. Mickiewicza 1A/9

59-220 Legnica

  +48 76 720 83 73

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 8.00 – 16.00

Filia Polkowice:

ul. Gdańska 16/3

59-100 Polkowice

  +48 505 632 888

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 9.00 – 16.00

 

Filia Polkowice:

ul. Gdańska 16/3

59-100 Polkowice

  +48 505 632 888

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 9.00 – 16.00

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelaria Adwokacka w Legnicy adwokat Maciej Michalski

NIP: 695 136 1083 | Nr rachunku bankowego: 05 1500 1504 1215 0004 6887 0000

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelaria Adwokacka w Legnicy adwokat Maciej Michalski

NIP: 695 136 1083
Nr rachunku bankowego:
05 1500 1504 1215 0004 6887 0000