Kancelaria Adwokacka - Adwokat Maciej Michalski - Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Maciej Michalski 
Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Maciej Michalski 
Siedziba Legnica, Filia Polkowice

hodowanie marihuany na wlasne potrzeby warunkowe umorzenie uniewinnienie

Posiadanie narkotyków a adwokat

Świadczymy fachowe prawne doradztwo w dziedzinie prawa karnego w postępowaniach przed wymiarem sprawiedliwości oraz reprezentujemy i pomagamy w sprawach karnych przed sądami powszechnymi. Podejmujemy się również spraw o dużym stopniu skomplikowania oraz spraw związanych z marihuaną i innymi narkotykami. Każda sprawa jest inna i ma indywidualny charakter. Na każdym jej etapie mogą się pojawić nieoczekiwane komplikacje – najlepiej jest od razu postawić na doświadczonego w sprawach o narkotyki i marihuanę adwokata. Możesz mieć wówczas pewność, że uzyskasz rzetelną i fachową pomoc. Zapraszamy do kontaktu: adwokat do spraw karnych Polkowice.

Prawo karne w Polsce a marihuana

W Polsce posiadanie narkotyków, w tym marihuany nawet na własny użytek, jest przestępstwem. Podstawa prawna za ten czyn to art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Co grozi za posiadanie marihuany?

Wymieniony artykuł przewiduje karną odpowiedzialność za samo posiadanie narkotyków, czyli substancji psychotropowych lub odurzających. Dotyczy to również marihuany. Przestępstwo to jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3. Za posiadanie znacznych ilości narkotyków, w tym marihuany, ustawodawca przewiduje karę pozbawienia wolności od roku do lat 10. Natomiast w wypadkach mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

Kara za hodowanie marihuany

W Polsce uprawa marihuany jest nielegalna. Jest przy tym bez znaczenia, czy rośliny przeznaczone są na handel, czy też na własny użytek. Nie jest również istotny cel uprawy. Marihuana medyczna jest w Polsce dozwolona, jednakże powinna ona pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucji. Zezwolenie na uprawę konopi wydaje od 24 marca 2022 roku Główny Inspektorat Farmaceutyczny po zasięgnięciu opinii Policji i mogą ją jedynie uprawiać instytuty badawcze.

„Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, konopie, z wyjątkiem konopi włóknistych, lub krzew koki, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

Art. 63. ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

Powyższy artykuł ma zastosowanie wówczas, gdy przestępstwo zostanie wykryte na etapie cyklu wzrostu roślin od zasadzenia do zbiorów. Samo późniejsze uzyskanie i wytworzenie gotowego do palenia suszu konopi jest już wytwarzaniem środków odurzających i jest to czyn podlegający odpowiedzialności karnej z art. 53 ustawy. Zdarzenia te w praktyce często się zazębiają, niemniej stawianie znaku równości pomiędzy nimi jest niewłaściwe. Art. 63 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii przewiduje surowsze kary, jeśli uprawa konopi indyjskich może dostarczyć znacznych ilości narkotyku. Zagrożenie karą pozbawienia wolności jest wówczas od 6 miesięcy do lat 8. Co jest znaczną ilością marihuany, decyduje sąd. Jest tu dość spora rozbieżność. Dla jednego sądu będzie to bowiem 100 porcji marihuany, dla innego tysiąc. Decyzja sądu w dużym stopniu jest uzależniona od opinii biegłego toksykologa. On mianowicie ocenia, ile porcji narkotyku, można by sporządzić z jednej uprawy. Dlatego niezmiernie ważne w postępowaniu karnym przygotowawczym jest rzetelne zważenie konopi indyjskich.

Posiadanie marihuany - okoliczności łagodzące

W sytuacji, gdy prowadzona jest przeciwko nam sprawa karna o posiadanie narkotyków, w tym marihuany, najlepiej od razu skontaktować się z doświadczonym adwokatem. Może on nawet doprowadzić do umorzenia postępowania. W sprawach o narkotyki istnieje wiele okoliczności łagodzących, których podniesienie na odpowiednim etapie sprawy, może skutkować nawet uniewinnieniem. Doświadczony adwokat również umiejętnie zastosuje przepisy prawa, aby kara była jak najmniej dotkliwa. Wśród nich jest m.in. możliwość:

  • warunkowego umorzenia postępowania na okres próby,
  • zawieszenia postępowania w przypadku poddania się leczeniu odwykowemu,
  • umorzenie postępowania ze względu na znikomą społeczną szkodliwość czynu,
  • możliwość całkowitego umorzenia postępowania w przypadku posiadania nieznacznej ilości narkotyków na własny użytek.

Wpływającą na wymiar kary okolicznością łagodzącą jest zawsze podjęcie terapii, czy też leczenia odwykowego. Oskarżony w ten sposób sam podejmuje działania w kierunku nie wracania do przestępstwa. Ma to wpływ na umorzenie postępowania, a przy sprawach o posiadanie większej ilości marihuany na jej zmniejszenie. Nadto niewątpliwie okolicznością łagodzącą karę jest młody wiek oskarżonego, niekaralność oraz dotychczasowy nienaganny sposób funkcjonowania w społeczeństwie oskarżonego np. zaangażowanie w akcjach charytatywnych, solidne i rzetelne wykonywanie swoich obowiązków w pracy, pomoc najbliższym i in. W toku postępowania należy to samemu udowodnić poprzez odpowiednie dokumenty lub zeznania świadków.

Kancelaria Adwokacka

logo adwokatura

adwokat Maciej Michalski

Kancelaria Adwokacka

logo adwokatura

adwokat Maciej Michalski

Siedziba:

ul. Mickiewicza 1A/9

59-220 Legnica

  +48 76 720 83 73

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 8.00 – 16.00

 

Siedziba:

ul. Mickiewicza 1A/9

59-220 Legnica

  +48 76 720 83 73

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 8.00 – 16.00

Filia Polkowice:

ul. Gdańska 16/3

59-100 Polkowice

  +48 505 632 888

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 9.00 – 16.00

 

Filia Polkowice:

ul. Gdańska 16/3

59-100 Polkowice

  +48 505 632 888

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 9.00 – 16.00

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelaria Adwokacka w Legnicy adwokat Maciej Michalski

NIP: 695 136 1083 | Nr rachunku bankowego: 05 1500 1504 1215 0004 6887 0000

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelaria Adwokacka w Legnicy adwokat Maciej Michalski

NIP: 695 136 1083
Nr rachunku bankowego:
05 1500 1504 1215 0004 6887 0000