Kancelaria Adwokacka - Adwokat Maciej Michalski - Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Maciej Michalski 
Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Maciej Michalski 
Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Slide background

Adwokat Legnica

Slide background

Adwokat Legnica

Adwokat Prawo Karne - Sprawy Karne Legnica

Kancelaria Adwokacka adwokat Maciej Michalski w Legnicy udziela wszechstronnej pomocy prawnej w postępowaniach karnych, karnoskarbowych i sprawach o wykroczenia. Pomoc obejmuje pełną obronę praw na wszystkich etapach postępowania. W dochodzeniu lub śledztwie – w postępowaniu przygotowawczym, w postępowaniu przed sądem – w postępowaniu rozpoznawczym, a także w postępowaniu karnym wykonawczym związanym z wykonaniem kary.

Kancelaria zajmuje się zarówno sprawami dotyczącymi tzw. przestępstw pospolitych, jak i również przestępstwami gospodarczymi, a także postępowaniami karno-skarbowymi i dyscyplinarnymi. Do każdej powierzonej nam sprawy podchodzimy indywidualnie, podejmując efektywne działania prawne przed takimi organami jak Prokuratura, ABW, Policja, Urząd Celny, Urząd Skarbowy poprzez obronę przed sądami wszystkich instancji, aż po reprezentację skazanych w postępowaniu karnym wykonawczym.

Podejmujemy się obrony jako pełnomocnicy osób pokrzywdzonych / oskarżycieli posiłkowych, jak również prowadzimy sprawy karne jako obrońcy osób oskarżonych i podejrzanych.

Adwokat sprawy karne — Legnica, Polkowice

Prawo karne jest dziedziną prawa mającą bezpośredni wpływ i skutki na najwyższe konstytucyjne wartości: wolność i własność.

Jeśli otrzymałeś wezwanie na Policję lub do Prokuratury, jeśli postawiono Ci zarzut popełnienia przestępstwa bądź wykroczenia, jeśli została aresztowana bliska Ci osoba lub jesteś ofiarą przestępstwa i chcesz dochodzić sprawiedliwości – nie zwlekaj i skorzystaj z pomocy adwokata. Czas w postępowaniu karnym jest niezmiernie istotny i ma bardzo duże znaczenie. Dlatego ważne jest, aby już na etapie zatrzymania lub postępowania przygotowawczego zawczasu przygotować właściwą linię obrony. Pozwala to w pełni chronić i zabezpieczyć interesy klienta. Późniejsze naprawienie błędów popełnionych w trakcie postępowania przygotowawczego bez udziału obrońcy czy pełnomocnika nieraz jest mocno utrudnione. Nawet wówczas, gdy na etapie postępowania sądowego z pomocą przychodzi adwokat.
Dlatego tak niezmiernie ważne jest, by już od samego początku toczącego się postępowania karnego skorzystać z pomocy adwokata od prawa karnego.

Specyfika postępowania – sprawy karne

Adwokat Legnica, Polkowice – obsługujemy sprawy karne na każdym etapie postępowania.

Reprezentujemy klientów jako obrońcy oskarżonych między innymi w postępowaniu przygotowawczym, sądowym, apelacyjnym, kasacyjnym, o odroczenie wykonania kary, o przedterminowe warunkowe zwolnienie, o dozór elektroniczny, o zmianę postanowienia o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary, o wznowienie postępowania.

Występujemy jako pełnomocnicy pokrzywdzonych, występując w charakterze oskarżycieli posiłkowych. Bierzemy udział we wszystkich czynnościach w postępowaniu przygotowawczym i sądowym. Również sporządzamy wszelkie niezbędne pisma m.in. prywatny akt oskarżenia, apelacje, zażalenia, pisma z wnioskami dowodowymi.

Kancelaria Adwokacka adwokat Maciej Michalski udziela także porad prawnych w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia.

Prawo karne – zakres usług

Z zakresu prawa karnego Kancelaria świadczy usługi w Legnicy i Polkowicach.

Postępowanie przygotowawcze

Podejrzany

 • udział w postępowaniu przygotowawczym w charakterze obrońcy podejrzanego,
 • zażalenie na zatrzymanie,
 • udział w czynnościach procesowych – przesłuchanie podejrzanego, świadków, biegłych, eksperymencie procesowym i innych,
 • udział w czynnościach uzgodnienia z organem prowadzącym postępowanie przygotowawcze wniosku o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy,
 • zażalenie na zastosowanie lub zmianę środka zapobiegawczego, w tym tymczasowego aresztowania,
 • wniosek o umorzenie, warunkowe umorzenie postępowania,
 • wniosek o skierowaniu sprawy do mediacji oraz udział w postępowaniu mediacyjnym pomiędzy stronami.

Pokrzywdzony

 • sporządzenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa,
 • udział w postępowaniu przygotowawczym w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego,
 • udział w czynnościach procesowych: przesłuchania podejrzanego, biegłego, świadka, eksperymencie procesowym i innych,
 • zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania albo postanowienia o umorzeniu dochodzenia / śledztwa,
 • zażalenie na zastosowanie, zmianę lub uchylenie środka zapobiegawczego,
 • wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego m.in. tymczasowego aresztowania,
 • sporządzenie subsydiarnego aktu oskarżenia, prywatnego aktu oskarżenia, wniosku o udział w postępowaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego,
 • wniosek o naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem,
 • wniosek o skierowaniu sprawy do mediacji i udział w postępowaniu mediacyjnym pomiędzy stronami.

Postępowanie sądowe

Oskarżony

 • udział w postępowaniu sądowym w charakterze obrońcy oskarżonego,
 • wniosek o dobrowolne podanie się karze,
 • wniosek o umorzenie, warunkowe umorzenie postępowania,
 • sporządzenie środków odwoławczych: apelacji, kasacji, zażalenia, wniosku o wznowienie postępowania.

Pokrzywdzony

 • udział w postępowaniu sądowym jako pełnomocnik pokrzywdzonego,
 • sporządzenie środków odwoławczych – apelacji, kasacji, zażalenia, wniosku o wznowienie postępowania.

Postępowanie karne wykonawcze

 • wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
 • wniosek o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności,
 • wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie,
 • wniosek o zatarcie skazania,
 • wniosek o umorzenie, rozłożenie na raty grzywny,
 • wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Adwokat Prawo Karne
Sprawy Karne Legnica

Kancelaria Adwokacka adwokat Maciej Michalski w Legnicy udziela wszechstronnej pomocy prawnej w postępowaniach karnych, karnoskarbowych i sprawach o wykroczenia. Pomoc obejmuje pełną obronę praw na wszystkich etapach postępowania. W dochodzeniu lub śledztwie – w postępowaniu przygotowawczym, w postępowaniu przed sądem – w postępowaniu rozpoznawczym, a także w postępowaniu karnym wykonawczym związanym z wykonaniem kary.

Kancelaria zajmuje się zarówno sprawami dotyczącymi tzw. przestępstw pospolitych, jak i również przestępstwami gospodarczymi, a także postępowaniami karno-skarbowymi i dyscyplinarnymi. Do każdej powierzonej nam sprawy podchodzimy indywidualnie, podejmując efektywne działania prawne przed takimi organami jak Prokuratura, ABW, Policja, Urząd Celny, Urząd Skarbowy poprzez obronę przed sądami wszystkich instancji, aż po reprezentację skazanych w postępowaniu karnym wykonawczym.

Podejmujemy się obrony jako pełnomocnicy osób pokrzywdzonych / oskarżycieli posiłkowych, jak również prowadzimy sprawy karne jako obrońcy osób oskarżonych i podejrzanych.

Adwokat sprawy karne
Legnica, Polkowice

Prawo karne jest dziedziną prawa mającą bezpośredni wpływ i skutki na najwyższe konstytucyjne wartości: wolność i własność.

Jeśli otrzymałeś wezwanie na Policję lub do Prokuratury, jeśli postawiono Ci zarzut popełnienia przestępstwa bądź wykroczenia, jeśli została aresztowana bliska Ci osoba lub jesteś ofiarą przestępstwa i chcesz dochodzić sprawiedliwości – nie zwlekaj i skorzystaj z pomocy adwokata. Czas w postępowaniu karnym jest niezmiernie istotny i ma bardzo duże znaczenie. Dlatego ważne jest, aby już na etapie zatrzymania lub postępowania przygotowawczego zawczasu przygotować właściwą linię obrony. Pozwala to w pełni chronić i zabezpieczyć interesy klienta. Późniejsze naprawienie błędów popełnionych w trakcie postępowania przygotowawczego bez udziału obrońcy czy pełnomocnika nieraz jest mocno utrudnione. Nawet wówczas, gdy na etapie postępowania sądowego z pomocą przychodzi adwokat.
Dlatego tak niezmiernie ważne jest, by już od samego początku toczącego się postępowania karnego skorzystać z pomocy adwokata od prawa karnego.

Specyfika postępowania
w sprawach karnych

Adwokat Legnica, Polkowice – obsługujemy sprawy karne na każdym etapie postępowania.

Reprezentujemy klientów jako obrońcy oskarżonych między innymi w postępowaniu przygotowawczym, sądowym, apelacyjnym, kasacyjnym, o odroczenie wykonania kary, o przedterminowe warunkowe zwolnienie, o dozór elektroniczny, o zmianę postanowienia o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary, o wznowienie postępowania.

Występujemy jako pełnomocnicy pokrzywdzonych, występując w charakterze oskarżycieli posiłkowych. Bierzemy udział we wszystkich czynnościach w postępowaniu przygotowawczym i sądowym. Również sporządzamy wszelkie niezbędne pisma m.in. prywatny akt oskarżenia, apelacje, zażalenia, pisma z wnioskami dowodowymi.

Kancelaria Adwokacka adwokat Maciej Michalski udziela także porad prawnych w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia.

Prawo karne
Zakres usług

Z zakresu prawa karnego Kancelaria świadczy usługi w Legnicy i Polkowicach.

Postępowanie przygotowawcze

Podejrzany

 • udział w postępowaniu przygotowawczym w charakterze obrońcy podejrzanego,
 • zażalenie na zatrzymanie,
 • udział w czynnościach procesowych – przesłuchanie podejrzanego, świadków, biegłych, eksperymencie procesowym i innych,
 • udział w czynnościach uzgodnienia z organem prowadzącym postępowanie przygotowawcze wniosku o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy,
 • zażalenie na zastosowanie lub zmianę środka zapobiegawczego, w tym tymczasowego aresztowania,
 • wniosek o umorzenie, warunkowe umorzenie postępowania,
 • wniosek o skierowaniu sprawy do mediacji oraz udział w postępowaniu mediacyjnym pomiędzy stronami.

Pokrzywdzony

 • sporządzenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa,
 • udział w postępowaniu przygotowawczym w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego,
 • udział w czynnościach procesowych: przesłuchania podejrzanego, biegłego, świadka, eksperymencie procesowym i innych,
 • zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania albo postanowienia o umorzeniu dochodzenia / śledztwa,
 • zażalenie na zastosowanie, zmianę lub uchylenie środka zapobiegawczego,
 • wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego m.in. tymczasowego aresztowania,
 • sporządzenie subsydiarnego aktu oskarżenia, prywatnego aktu oskarżenia, wniosku o udział w postępowaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego,
 • wniosek o naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem,
 • wniosek o skierowaniu sprawy do mediacji i udział w postępowaniu mediacyjnym pomiędzy stronami.

Postępowanie sądowe

Oskarżony

 • udział w postępowaniu sądowym w charakterze obrońcy oskarżonego,
 • wniosek o dobrowolne podanie się karze,
 • wniosek o umorzenie, warunkowe umorzenie postępowania,
 • sporządzenie środków odwoławczych: apelacji, kasacji, zażalenia, wniosku o wznowienie postępowania.

Pokrzywdzony

 • udział w postępowaniu sądowym jako pełnomocnik pokrzywdzonego,
 • sporządzenie środków odwoławczych – apelacji, kasacji, zażalenia, wniosku o wznowienie postępowania.

Postępowanie karne wykonawcze

 • wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
 • wniosek o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności,
 • wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie,
 • wniosek o zatarcie skazania,
 • wniosek o umorzenie, rozłożenie na raty grzywny,
 • wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Kancelaria Adwokacka

logo adwokatura

adwokat Maciej Michalski

Kancelaria Adwokacka

logo adwokatura

adwokat Maciej Michalski

Siedziba:

ul. Mickiewicza 1A/9

59-220 Legnica

  +48 76 720 83 73

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 8.00 – 16.00

 

Siedziba:

ul. Mickiewicza 1A/9

59-220 Legnica

  +48 76 720 83 73

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 8.00 – 16.00

Filia Polkowice:

ul. Gdańska 16/3

59-100 Polkowice

  +48 505 632 888

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 9.00 – 16.00

 

Filia Polkowice:

ul. Gdańska 16/3

59-100 Polkowice

  +48 505 632 888

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 9.00 – 16.00

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelaria Adwokacka w Legnicy adwokat Maciej Michalski

NIP: 695 136 1083 | Nr rachunku bankowego: 05 1500 1504 1215 0004 6887 0000

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelaria Adwokacka w Legnicy adwokat Maciej Michalski

NIP: 695 136 1083
Nr rachunku bankowego:
05 1500 1504 1215 0004 6887 0000