logo adwokat

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Maciej Michalski 
Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Maciej Michalski 
Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Slide background

Adwokat Legnica

Slide background

Adwokat Legnica

Zobowiązania – adwokat Legnica, Polkowice

Jedną z najważniejszych gałęzi prawa cywilnego jest prawo zobowiązań. Dziedzina ta zajmuje się określeniem praw i obowiązków stron w zawartych umowach, powstaniem, zmianą, a także ustaniem stosunku cywilnoprawnego.

Kancelaria Adwokacka adwokat Maciej Michalski z siedzibą w Legnicy i filią w Polkowicach zapewnia kompleksowe usługi porad prawnych w zakresie prawa zobowiązań. Zapraszamy do kontaktu zarówno przedsiębiorców, jak i osoby prywatne.

Prawo zobowiązań

W realiach naszego życia codziennie jest zawieranych mnóstwo umów cywilnoprawnych, które dotyczą bieżących spraw. Niektóre jednak umowy będą niosły skutek na wiele przyszłych lat jak np. umowy leasingowe, deweloperskie, menadżerskie, o roboty budowlane itd. W ten właśnie sposób powstają rozmaite zobowiązania finansowe. Każda ze stron ma określone prawa i obowiązki, jednakże nie zawsze są one w sposób przejrzysty i klarowny w umowach sformułowane. Brak konkretnych i jednoznacznych zapisów w umowie często prowadzi do procesów sądowych w zakresie prawa zobowiązań.

Prawo zobowiązań reguluje obowiązki obu stron zawierających umowę, a także obejmuje problematykę czynów zabronionych. Sprawy wynikające z prawa zobowiązań mogą dotyczyć zarówno osób, które prowadzą działalność gospodarczą, jak i również osób prywatnych.

Co to jest zobowiązanie?

Zobowiązanie określa stosunek prawny między osobami, na mocy której wierzyciel może żądać od dłużnika określonego świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie to spełnić. Świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu. Zakres zobowiązań dłużnika odpowiada zakresowi żądań wierzyciela.

Zobowiązanie i jego źródła

Źródłem zobowiązań są umowy regulujące obrót majątkowy pomiędzy podmiotami prawa cywilnego oraz wszelkie formy wymiany dóbr i usług np. umowa o roboty budowlane, umowa sprzedaży, umowa zlecenia. Źródłem zobowiązań jest również nienależyte wykonanie umowy bądź w ogóle jej niewykonanie.

Źródłem zobowiązań są także delikty, czyli czyny niedozwolone. Polegają one na działaniu lub zaniechaniu człowieka, które jest sprzeczne z zasadami współżycia oraz prawem i wywołują szkodę. Deliktem może być również zdarzenie, które nie ma z działaniem człowieka nic wspólnego, ale wynika z nich szkoda. Prawo czyni za tę szkodę kogoś odpowiedzialnym i podmiot ten jest zobowiązany za wyrządzoną czynem niedozwolonym szkodę do jej naprawienia.

Bezpodstawne wzbogacenie jest także źródłem zobowiązań. Osoba, która uzyska korzyści majątkowe kosztem innej osoby bez podstawy prawnej, zobowiązana jest do wydania tej korzyści w naturze. Jeśli jest to niemożliwe, to jest ona zobowiązana do zwrotu jej wartości.

Prawo zobowiązań a adwokat

Chcąc uniknąć ewentualnych błędów w umowach, zawsze warto skorzystać z porady prawnej doświadczonego w prawie zobowiązań adwokata.
Kancelaria Adwokacka adwokat Maciej Michalski z siedzibą w Legnicy i filią w Polkowicach wnikliwie i rzetelnie przeanalizuje daną sprawę, co pozwoli zabezpieczyć się przed niekorzystnym skutkiem zawarcia umowy.

W ramach świadczonych usług doradzamy w takich sprawach jak:

 • podatku od darowizn,
 • odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady i gwarancji,
 • podatku od czynności cywilnoprawnych od zawartych umów,
 • odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych,
 • wykonanie i rozwiązanie umów,
 • odpowiedzialności z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia,
 • odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów,
 • bierzemy udział w negocjacjach celem zawarcia ugody.

Prowadzimy również sprawy sądowe o zapłatę z tytułu czynów niedozwolonych, w tym od jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa, z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia oraz o odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów.

Kancelaria Adwokacka adwokat Maciej Michalski z siedzibą w Legnicy i filią w Polkowicach poza poradami prawnymi zajmuje się również sporządzaniem i opiniowaniem umów oraz prowadzeniem sporów, które wynikają z umowy.

Najczęściej przygotowujemy i opiniujemy dokumenty takie jak:

 • umowa sprzedaży,
 • umowa przedwstępna,
 • umowa zamiany,
 • umowa renty i dożywocia,
 • umowa użyczenia,
 • umowa zlecenia,
 • umowa agencyjna,
 • umowa świadczenia usług,
 • umowa przechowania,
 • umowa o roboty budowlane,
 • umowa pożyczki,
 • umowa sprzedaży,
 • umowa darowizny,
 • umowa najmu,
 • umowa dzierżawy,
 • umowa leasingu,
 • umowa o dzieło,
 • umowa poręczenia,
 • umowa ubezpieczenia,
 • umowa spedycji,
 • ugoda.
 • Zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Siedziba naszej Kancelarii mieści się w Legnicy.

  Zobowiązania – adwokat Legnica, Polkowice

  Jedną z najważniejszych gałęzi prawa cywilnego jest prawo zobowiązań. Dziedzina ta zajmuje się określeniem praw i obowiązków stron w zawartych umowach, powstaniem, zmianą, a także ustaniem stosunku cywilnoprawnego.

  Kancelaria Adwokacka adwokat Maciej Michalski z siedzibą w Legnicy i filią w Polkowicach zapewnia kompleksowe usługi porad prawnych w zakresie prawa zobowiązań. Zapraszamy do kontaktu zarówno przedsiębiorców, jak i osoby prywatne.

  Prawo zobowiązań

  W realiach naszego życia codziennie jest zawieranych mnóstwo umów cywilnoprawnych, które dotyczą bieżących spraw. Niektóre jednak umowy będą niosły skutek na wiele przyszłych lat jak np. umowy leasingowe, deweloperskie, menadżerskie, o roboty budowlane itd. W ten właśnie sposób powstają rozmaite zobowiązania finansowe. Każda ze stron ma określone prawa i obowiązki, jednakże nie zawsze są one w sposób przejrzysty i klarowny w umowach sformułowane. Brak konkretnych i jednoznacznych zapisów w umowie często prowadzi do procesów sądowych w zakresie prawa zobowiązań.

  Prawo zobowiązań reguluje obowiązki obu stron zawierających umowę, a także obejmuje problematykę czynów zabronionych. Sprawy wynikające z prawa zobowiązań mogą dotyczyć zarówno osób, które prowadzą działalność gospodarczą, jak i również osób prywatnych.

  Co to jest zobowiązanie?

  Zobowiązanie określa stosunek prawny między osobami, na mocy której wierzyciel może żądać od dłużnika określonego świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie to spełnić. Świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu. Zakres zobowiązań dłużnika odpowiada zakresowi żądań wierzyciela.

  Zobowiązanie i jego źródła

  Źródłem zobowiązań są umowy regulujące obrót majątkowy pomiędzy podmiotami prawa cywilnego oraz wszelkie formy wymiany dóbr i usług np. umowa o roboty budowlane, umowa sprzedaży, umowa zlecenia. Źródłem zobowiązań jest również nienależyte wykonanie umowy bądź w ogóle jej niewykonanie.

  Źródłem zobowiązań są także delikty, czyli czyny niedozwolone. Polegają one na działaniu lub zaniechaniu człowieka, które jest sprzeczne z zasadami współżycia oraz prawem i wywołują szkodę. Deliktem może być również zdarzenie, które nie ma z działaniem człowieka nic wspólnego, ale wynika z nich szkoda. Prawo czyni za tę szkodę kogoś odpowiedzialnym i podmiot ten jest zobowiązany za wyrządzoną czynem niedozwolonym szkodę do jej naprawienia.

  Bezpodstawne wzbogacenie jest także źródłem zobowiązań. Osoba, która uzyska korzyści majątkowe kosztem innej osoby bez podstawy prawnej, zobowiązana jest do wydania tej korzyści w naturze. Jeśli jest to niemożliwe, to jest ona zobowiązana do zwrotu jej wartości.

  Prawo zobowiązań a adwokat

  Chcąc uniknąć ewentualnych błędów w umowach, zawsze warto skorzystać z porady prawnej doświadczonego w prawie zobowiązań adwokata.
  Kancelaria Adwokacka adwokat Maciej Michalski z siedzibą w Legnicy i filią w Polkowicach wnikliwie i rzetelnie przeanalizuje daną sprawę, co pozwoli zabezpieczyć się przed niekorzystnym skutkiem zawarcia umowy.

  W ramach świadczonych usług doradzamy w takich sprawach jak:

  • podatku od darowizn,
  • odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady i gwarancji,
  • podatku od czynności cywilnoprawnych od zawartych umów,
  • odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych,
  • wykonanie i rozwiązanie umów,
  • odpowiedzialności z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia,
  • odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów,
  • bierzemy udział w negocjacjach celem zawarcia ugody.

  Prowadzimy również sprawy sądowe o zapłatę z tytułu czynów niedozwolonych, w tym od jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa, z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia oraz o odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów.

  Kancelaria Adwokacka adwokat Maciej Michalski z siedzibą w Legnicy i filią w Polkowicach poza poradami prawnymi zajmuje się również sporządzaniem i opiniowaniem umów oraz prowadzeniem sporów, które wynikają z umowy.

  Najczęściej przygotowujemy i opiniujemy dokumenty takie jak:

  • umowa sprzedaży,
  • umowa przedwstępna,
  • umowa zamiany,
  • umowa renty i dożywocia,
  • umowa użyczenia,
  • umowa zlecenia,
  • umowa agencyjna,
  • umowa świadczenia usług,
  • umowa przechowania,
  • umowa o roboty budowlane,
  • umowa pożyczki,
 • umowa sprzedaży,
 • umowa darowizny,
 • umowa najmu,
 • umowa dzierżawy,
 • umowa leasingu,
 • umowa o dzieło,
 • umowa poręczenia,
 • umowa ubezpieczenia,
 • umowa spedycji,
 • ugoda.
 • Zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Siedziba naszej Kancelarii mieści się w Legnicy.

  Kancelaria Adwokacka

  logo adwokatura

  adwokat Maciej Michalski

  Kancelaria Adwokacka

  logo adwokatura

  adwokat Maciej Michalski

  Siedziba:

  ul. Mickiewicza 1A/9

  59-220 Legnica

    +48 76 720 83 73

    +48 603 121 704

    kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

  Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 8.00 – 16.00

   

  Siedziba:

  ul. Mickiewicza 1A/9

  59-220 Legnica

    +48 76 720 83 73

    +48 603 121 704

    kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

  Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 8.00 – 16.00

  Filia Polkowice:

  ul. Gdańska 16/3

  59-100 Polkowice

    +48 505 632 888

    +48 603 121 704

    kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

  Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 9.00 – 16.00

   

  Filia Polkowice:

  ul. Gdańska 16/3

  59-100 Polkowice

    +48 505 632 888

    +48 603 121 704

    kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

  Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 9.00 – 16.00

   

  Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelaria Adwokacka w Legnicy adwokat Maciej Michalski

  NIP: 695 136 1083 | Nr rachunku bankowego: 05 1500 1504 1215 0004 6887 0000

  Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelaria Adwokacka w Legnicy adwokat Maciej Michalski

  NIP: 695 136 1083
  Nr rachunku bankowego:
  05 1500 1504 1215 0004 6887 0000