logo adwokat

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Maciej Michalski 
Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Maciej Michalski 
Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Slide background

Adwokat Legnica

Slide background

Adwokat Legnica

Zasiedzenie – adwokat Legnica, Polkowice

Jedną z głównych specjalizacji Kancelaria Adwokackiej w Legnicy z filią w Prochowicach są sprawy o zasiedzenie nieruchomości, ruchomości i służebności. Tematyka zasiedzenia jest dość głęboka i skomplikowana. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż wraz z biegiem lat sam prawny termin zasiedzenia ulegał zmianie. Również przepisy regulujące kwestię zasiedzenia wielokrotnie podlegały zmianom. Sprawy te są trudne i co do zasady łączące się z obszernym materiałem dowodowym. Do procesu trzeba się rzetelnie i sumiennie przygotować. Dlatego też warto skorzystać z pomocy doświadczonego w tego typu sprawach adwokata i zarazem posiadającego w tej materii odpowiednią wiedzę.

Pomoc naszej Kancelarii Adwokackiej adwokat Maciej Michalski w sprawach zasiedzenia i służebności obejmuje m.in. czynności:

 • szczegółowa analiza stanu prawnego nieruchomości,
 • kalkulacja szansy na skuteczne dokonanie zasiedzenie,
 • pomoc prawna w zgromadzeniu materiału dowodowego zasiedzenia,
 • sporządzenie wniosku o zasiedzenie,
 • sporządzanie wszelkich pism procesowych,
 • udział w rozprawach,
 • dopełnienie wszelkich niezbędnych formalności procesowych, w tym wieczystoksięgowych,
 • reprezentowanie klienta na każdym etapie procesu o zasiedzenie,
 • obrona przed zasiedzeniem.

Ponadto nasza Kancelaria Adwokacka prowadzi takie typy spraw o zasiedzenie jak:

 • zasiedzenie nieruchomości,
 • zasiedzenie nieruchomości lokalowych,
 • zasiedzenie nieruchomości rolnych oraz leśnych,
 • zasiedzenie wydzielonych części.

Co to jest zasiedzenie?

Zasiedzenie to jeden ze sposobów nabycia prawa własności nieruchomości lub rzeczy ruchomych przez posiadacza, nie będącego właścicielem.

Przesłankami do zasiedzenia nieruchomości są:

 • upływ czasu – nieprzerwanie 20 lat w przypadku złej wiary i 30 lat przy złej wierze,
 • posiadanie samoistne, czyli władanie rzeczą tak jak właściciel.

Zasiedzieć można każdą nieruchomość: budynkową, lokalową i gruntową. Z tym że nieruchomość budynkową można zasiedzieć wyłącznie wówczas, gdy ma ona prawo główne, czyli użytkowanie wieczyste. Nieruchomość lokalową można zasiedzieć tylko w całości. Nie można zasiedzieć np. tylko jednego pomieszczenia w sytuacji, gdy jest ich więcej. Jeżeli natomiast chodzi o nieruchomość gruntową, to można także zasiedzieć jej fizyczną część.

Upływ terminu zasiedzenia sprawia, że prawo własności właściciela nieruchomości bądź rzeczy ruchomej przechodzi wtedy na osobę fizyczną lub osobę prawną, która dokonała zasiedzenia. Można wówczas żądać, aby sąd stwierdził to w swoim orzeczeniu i osoba ta może zostać uznana za nowego właściciela. Na tej podstawie można uzyskać wpis w księdze wieczystej danej nieruchomości.

Zasiedzenie a posiadanie samoistne

Gdy posiadacz włada rzeczą jak właściciel, wówczas występuje posiadanie samoistne. Posiadanie samoistne występuje zarówno wówczas, gdy posiadacz wie, że nie jest właścicielem, jak i również wówczas, gdy posiadacz jest przekonany o swoich uprawnieniach właściciela. Dobra lub zła wiara nie jest przesłanką przy nabyciu własności nieruchomości. Ma ona natomiast wpływ na długość terminów.

Aby doszło do zasiedzenia, posiadacz powinien rzeczywiście korzystać z rzeczy. Oznacza to, że może nią swobodnie rozporządzać oraz pobierać z tej rzeczy pożytki i inne przychody. Przejawem samoistnego posiadania jest np. płacenie podatków od nieruchomości, czy też ogrodzenie nieruchomości gruntowej.

Posiadanie samoistne występuje, gdy posiadacz włada rzeczą jak właściciel, co oznacza, że wykonuje on posiadanie, tak jakby rzecz była jego własnością. Z posiadaniem samoistnym mamy do czynienia, gdy posiadacz jest przekonany o swoich uprawnieniach właściciela, a także, gdy wie o tym, że nie jest właścicielem.  By doszło do zasiedzenia, dana osoba musi faktycznie korzystać z rzeczy z wyłączeniem innych osób, co oznacza, że może pobierać pożytki i inne przychody z rzeczy oraz może nią swobodnie rozporządzać.

Zasiedzenie a służebność

Służebność ogranicza prawo własności nieruchomości. Jest ustanawiana, aby poszerzyć możliwość eksploatowania innej nieruchomości. Przykładem służebności może być: prawo przejazdu, przejścia, korzystania ze studni, prawo oparcia budynku o budynek sąsiada. Sprawy o zasiedzenie mogą, lecz niekoniecznie muszą wiązać się ze służebnością.

Kancelaria Adwokacka adwokat Maciej Michalski w Legnicy zapewnia również kompleksową obsługę klienta w sprawach o służebność.

Zasiedzenie – adwokat Legnica, Polkowice

Jedną z głównych specjalizacji Kancelaria Adwokackiej w Legnicy z filią w Prochowicach są sprawy o zasiedzenie nieruchomości, ruchomości i służebności. Tematyka zasiedzenia jest dość głęboka i skomplikowana. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż wraz z biegiem lat sam prawny termin zasiedzenia ulegał zmianie. Również przepisy regulujące kwestię zasiedzenia wielokrotnie podlegały zmianom. Sprawy te są trudne i co do zasady łączące się z obszernym materiałem dowodowym. Do procesu trzeba się rzetelnie i sumiennie przygotować. Dlatego też warto skorzystać z pomocy doświadczonego w tego typu sprawach adwokata i zarazem posiadającego w tej materii odpowiednią wiedzę.

Pomoc naszej Kancelarii Adwokackiej adwokat Maciej Michalski w sprawach zasiedzenia i służebności obejmuje m.in. czynności:

 • szczegółowa analiza stanu prawnego nieruchomości,
 • kalkulacja szansy na skuteczne dokonanie zasiedzenie,
 • pomoc prawna w zgromadzeniu materiału dowodowego zasiedzenia,
 • sporządzenie wniosku o zasiedzenie,
 • sporządzanie wszelkich pism procesowych,
 • udział w rozprawach,
 • dopełnienie wszelkich niezbędnych formalności procesowych, w tym wieczystoksięgowych,
 • reprezentowanie klienta na każdym etapie procesu o zasiedzenie,
 • obrona przed zasiedzeniem.

Ponadto nasza Kancelaria Adwokacka prowadzi takie typy spraw o zasiedzenie jak:

 • zasiedzenie nieruchomości,
 • zasiedzenie nieruchomości lokalowych,
 • zasiedzenie nieruchomości rolnych oraz leśnych,
 • zasiedzenie wydzielonych części.

Co to jest zasiedzenie?

Zasiedzenie to jeden ze sposobów nabycia prawa własności nieruchomości lub rzeczy ruchomych przez posiadacza, nie będącego właścicielem.

Przesłankami do zasiedzenia nieruchomości są:

 • upływ czasu – nieprzerwanie 20 lat w przypadku złej wiary i 30 lat przy złej wierze,
 • posiadanie samoistne, czyli władanie rzeczą tak jak właściciel.

Zasiedzieć można każdą nieruchomość: budynkową, lokalową i gruntową. Z tym że nieruchomość budynkową można zasiedzieć wyłącznie wówczas, gdy ma ona prawo główne, czyli użytkowanie wieczyste. Nieruchomość lokalową można zasiedzieć tylko w całości. Nie można zasiedzieć np. tylko jednego pomieszczenia w sytuacji, gdy jest ich więcej. Jeżeli natomiast chodzi o nieruchomość gruntową, to można także zasiedzieć jej fizyczną część.

Upływ terminu zasiedzenia sprawia, że prawo własności właściciela nieruchomości bądź rzeczy ruchomej przechodzi wtedy na osobę fizyczną lub osobę prawną, która dokonała zasiedzenia. Można wówczas żądać, aby sąd stwierdził to w swoim orzeczeniu i osoba ta może zostać uznana za nowego właściciela. Na tej podstawie można uzyskać wpis w księdze wieczystej danej nieruchomości.

Zasiedzenie a posiadanie samoistne

Gdy posiadacz włada rzeczą jak właściciel, wówczas występuje posiadanie samoistne. Posiadanie samoistne występuje zarówno wówczas, gdy posiadacz wie, że nie jest właścicielem, jak i również wówczas, gdy posiadacz jest przekonany o swoich uprawnieniach właściciela. Dobra lub zła wiara nie jest przesłanką przy nabyciu własności nieruchomości. Ma ona natomiast wpływ na długość terminów.

Aby doszło do zasiedzenia, posiadacz powinien rzeczywiście korzystać z rzeczy. Oznacza to, że może nią swobodnie rozporządzać oraz pobierać z tej rzeczy pożytki i inne przychody. Przejawem samoistnego posiadania jest np. płacenie podatków od nieruchomości, czy też ogrodzenie nieruchomości gruntowej.

Posiadanie samoistne występuje, gdy posiadacz włada rzeczą jak właściciel, co oznacza, że wykonuje on posiadanie, tak jakby rzecz była jego własnością. Z posiadaniem samoistnym mamy do czynienia, gdy posiadacz jest przekonany o swoich uprawnieniach właściciela, a także, gdy wie o tym, że nie jest właścicielem.  By doszło do zasiedzenia, dana osoba musi faktycznie korzystać z rzeczy z wyłączeniem innych osób, co oznacza, że może pobierać pożytki i inne przychody z rzeczy oraz może nią swobodnie rozporządzać.

Zasiedzenie a służebność

Służebność ogranicza prawo własności nieruchomości. Jest ustanawiana, aby poszerzyć możliwość eksploatowania innej nieruchomości. Przykładem służebności może być: prawo przejazdu, przejścia, korzystania ze studni, prawo oparcia budynku o budynek sąsiada. Sprawy o zasiedzenie mogą, lecz niekoniecznie muszą wiązać się ze służebnością.

Kancelaria Adwokacka adwokat Maciej Michalski w Legnicy zapewnia również kompleksową obsługę klienta w sprawach o służebność.

Kancelaria Adwokacka

logo adwokatura

adwokat Maciej Michalski

Kancelaria Adwokacka

logo adwokatura

adwokat Maciej Michalski

Siedziba:

ul. Mickiewicza 1A/9

59-220 Legnica

  +48 76 720 83 73

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 8.00 – 16.00

 

Siedziba:

ul. Mickiewicza 1A/9

59-220 Legnica

  +48 76 720 83 73

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 8.00 – 16.00

Filia Polkowice:

ul. Gdańska 16/3

59-100 Polkowice

  +48 505 632 888

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 9.00 – 16.00

 

Filia Polkowice:

ul. Gdańska 16/3

59-100 Polkowice

  +48 505 632 888

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 9.00 – 16.00

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelaria Adwokacka w Legnicy adwokat Maciej Michalski

NIP: 695 136 1083 | Nr rachunku bankowego: 05 1500 1504 1215 0004 6887 0000

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelaria Adwokacka w Legnicy adwokat Maciej Michalski

NIP: 695 136 1083
Nr rachunku bankowego:
05 1500 1504 1215 0004 6887 0000