Kancelaria Adwokacka - Adwokat Maciej Michalski - Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Maciej Michalski 
Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Maciej Michalski 
Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Slide background

Adwokat Legnica

Slide background

Adwokat Legnica

Zachowek – adwokat Legnica, Polkowice

W ramach prawa spadkowego nasza Kancelaria Adwokacka adwokat Maciej Michalski z siedzibą w Legnicy i filią w Polkowicach prowadzi również sprawy dotyczące roszczeń z tytułu zachowku.

Co to jest zachowek?

Każda pełnoletnia osoba ma niezaprzeczalne prawo decydować w sposób samodzielny, komu zechce po śmierci przekazać swój majątek. Swojej decyzji nie musi z nikim konsultować ani uzgadniać. Może nawet całkowicie pominąć swoją najbliższą rodzinę, zapisując w testamencie cały swój majątek osobie obcej. Jednak prawo w pewnym zakresie chroni jego najbliższych. Mają oni zagwarantowane prawo do przejęcia po zmarłym części majątku – zachowku.

Zachowek to instytucja prawa spadkowego pozwalająca zabezpieczyć interesy spadkobierców, który zostali pominięci w testamencie. Może mieć to miejsce wówczas, gdy spadkodawca na mocy testamentu przekazał cały swój majątek jednemu lub kilku spadkobiercom pomijając pozostałych. Roszczenie o zachowek również może wystąpić, gdy spadkodawca jeszcze za życia dokonał np. darowizn na rzecz niektórych spadkobierców lub osób trzecich, nie pozostawiając żadnego majątku.

Do zachowku są uprawnieni:

 • zstępni spadkodawcy,
 • małżonek spadkodawcy,
 • rodzice spadkodawcy,
 • przysposobieni i jego zstępni.

Prawo do otrzymania zachowku wyłącznie dotyczy osób, które byłyby powołane do spadku w drodze dziedziczenia ustawowego.

Kto nie może żądać zachowku?

Nie są uprawnione do otrzymania zachowku poniżej wymienione osoby:

 • uznane za niegodne dziedziczenia,
 • odrzuciły spadek,
 • zrzekły się dziedziczenia,
 • małżonek wyłączony od dziedziczenia w trybie art. 940 k.c. (gdy spadkodawca z uzasadnionych przyczyn wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy),
 • spadkodawca w testamencie wydziedziczył.

Jeżeli wydziedziczenie lub niegodność dotyczy zstępnego spadkodawcy, to zamiast niego do dziedziczenia dochodzą jego zstępni.

Kto płaci za zachowek?

3 grupy osób są zobowiązane do zapłaty zachowku:

 1. spadkobiercy,
 2. obdarowani przez spadkodawcę w drodze umowy darowizny,
 3. zapisobiercy windykacyjni.

Zachowek a darowizny

Jeśli osoba uprawniona do zachowku otrzymała za życia od spadkobiercy darowiznę, której wartość co najmniej jest równa wysokości zachowku, to takiej osobie zachowek nie przysługuje.

Kancelaria Adwokacka adwokat Maciej Michalski w Legnicy pomaga ustalić, czy nasi klienci należą do osób uprawnionych do zachowku oraz, czy zachodzą przesłanki żądania jego wyrównania i w jakiej wysokości. Reprezentujemy interesy naszych klientów zarówno w trakcie postępowania sądowego o zapłatę, jak i na etapie negocjacji.

Nieważność testamentu

Podczas postępowania sądowego o nabycie spadku może zostać przez sąd ustalone, że testament jest nieważny. Jego unieważnienie może również nastąpić np. podczas procesu o zachowek, o uchylenie lub zmianę postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku itp. Udowodnienie, że testament jest nieważny ciąży na osobie tego żądającej.

Kancelaria Adwokacka adwokat Maciej Michalski pomaga naszym klientom ustalić, czy zachodzą do tego przesłanki. Analizujemy wspólnie z klientem materiał dowodowy do wykazania przed sądem. Może być to dokumentacja medyczna, zeznania świadków, wszelkiego rodzaju korespondencja, opinie biegłych np. lekarzy, grafologów, z zakresu badania pisma ręcznego i.in.

Zachowek – adwokat
Legnica, Polkowice

W ramach prawa spadkowego nasza Kancelaria Adwokacka adwokat Maciej Michalski z siedzibą w Legnicy i filią w Polkowicach prowadzi również sprawy dotyczące roszczeń z tytułu zachowku.

Co to jest zachowek?

Każda pełnoletnia osoba ma niezaprzeczalne prawo decydować w sposób samodzielny, komu zechce po śmierci przekazać swój majątek. Swojej decyzji nie musi z nikim konsultować ani uzgadniać. Może nawet całkowicie pominąć swoją najbliższą rodzinę, zapisując w testamencie cały swój majątek osobie obcej. Jednak prawo w pewnym zakresie chroni jego najbliższych. Mają oni zagwarantowane prawo do przejęcia po zmarłym części majątku – zachowku.

Zachowek to instytucja prawa spadkowego pozwalająca zabezpieczyć interesy spadkobierców, który zostali pominięci w testamencie. Może mieć to miejsce wówczas, gdy spadkodawca na mocy testamentu przekazał cały swój majątek jednemu lub kilku spadkobiercom pomijając pozostałych. Roszczenie o zachowek również może wystąpić, gdy spadkodawca jeszcze za życia dokonał np. darowizn na rzecz niektórych spadkobierców lub osób trzecich, nie pozostawiając żadnego majątku.

Do zachowku są uprawnieni:

 • zstępni spadkodawcy,
 • małżonek spadkodawcy,
 • rodzice spadkodawcy,
 • przysposobieni i jego zstępni.

Prawo do otrzymania zachowku wyłącznie dotyczy osób, które byłyby powołane do spadku w drodze dziedziczenia ustawowego.

Kto nie może żądać zachowku?

Nie są uprawnione do otrzymania zachowku poniżej wymienione osoby:

 • uznane za niegodne dziedziczenia,
 • odrzuciły spadek,
 • zrzekły się dziedziczenia,
 • małżonek wyłączony od dziedziczenia w trybie art. 940 k.c. (gdy spadkodawca z uzasadnionych przyczyn wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy),
 • spadkodawca w testamencie wydziedziczył.

Jeżeli wydziedziczenie lub niegodność dotyczy zstępnego spadkodawcy, to zamiast niego do dziedziczenia dochodzą jego zstępni.

Kto płaci za zachowek?

3 grupy osób są zobowiązane do zapłaty zachowku:

 1. spadkobiercy,
 2. obdarowani przez spadkodawcę w drodze umowy darowizny,
 3. zapisobiercy windykacyjni.

Zachowek a darowizny

Jeśli osoba uprawniona do zachowku otrzymała za życia od spadkobiercy darowiznę, której wartość co najmniej jest równa wysokości zachowku, to takiej osobie zachowek nie przysługuje.

Kancelaria Adwokacka adwokat Maciej Michalski w Legnicy pomaga ustalić, czy nasi klienci należą do osób uprawnionych do zachowku oraz, czy zachodzą przesłanki żądania jego wyrównania i w jakiej wysokości. Reprezentujemy interesy naszych klientów zarówno w trakcie postępowania sądowego o zapłatę, jak i na etapie negocjacji.

Nieważność testamentu

Podczas postępowania sądowego o nabycie spadku może zostać przez sąd ustalone, że testament jest nieważny. Jego unieważnienie może również nastąpić np. podczas procesu o zachowek, o uchylenie lub zmianę postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku itp. Udowodnienie, że testament jest nieważny ciąży na osobie tego żądającej.

Kancelaria Adwokacka adwokat Maciej Michalski pomaga naszym klientom ustalić, czy zachodzą do tego przesłanki. Analizujemy wspólnie z klientem materiał dowodowy do wykazania przed sądem. Może być to dokumentacja medyczna, zeznania świadków, wszelkiego rodzaju korespondencja, opinie biegłych np. lekarzy, grafologów, z zakresu badania pisma ręcznego i.in.

Kancelaria Adwokacka

logo adwokatura

adwokat Maciej Michalski

Kancelaria Adwokacka

logo adwokatura

adwokat Maciej Michalski

Siedziba:

ul. Mickiewicza 1A/9

59-220 Legnica

  +48 76 720 83 73

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 8.00 – 16.00

 

Siedziba:

ul. Mickiewicza 1A/9

59-220 Legnica

  +48 76 720 83 73

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 8.00 – 16.00

Filia Polkowice:

ul. Gdańska 16/3

59-100 Polkowice

  +48 505 632 888

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 9.00 – 16.00

 

Filia Polkowice:

ul. Gdańska 16/3

59-100 Polkowice

  +48 505 632 888

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 9.00 – 16.00

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelaria Adwokacka w Legnicy adwokat Maciej Michalski

NIP: 695 136 1083 | Nr rachunku bankowego: 05 1500 1504 1215 0004 6887 0000

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelaria Adwokacka w Legnicy adwokat Maciej Michalski

NIP: 695 136 1083
Nr rachunku bankowego:
05 1500 1504 1215 0004 6887 0000