logo adwokatura

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Maciej Michalski 
Siedziba Legnica, Filia Polkowice

 

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Maciej Michalski 
Legnica Polkowice

Slide background

Adwokat Legnica

Slide background

Adwokat Legnica

Adwokat Legnica, Polkowice – władza rodzicielska

Władza rodzicielska powstaje z chwilą narodzin dziecka i kończy się z momentem osiągnięcia przez nie pełnoletności. Obejmuje ona zarówno prawa, jak i obowiązki, jakie rodzice mają wobec dzieci. Rodzice mają obowiązek troszczyć się o duchowy i fizyczny rozwój dziecka. Zobowiązani są również przygotować dziecko do pracy odpowiednio do posiadanych przez nie możliwości i uzdolnień.

Władza rodzicielska w swym zakresie obejmuje wszystkie sprawy dotyczące dziecka: opiekę nad nim, dbanie o jego rozwój, reprezentowanie i zarządzanie jego majątkiem. Przedstawicielami ustawowymi dziecka są rodzice, których dziecko jest pod ich władzą.

Sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej wzbudzają zazwyczaj wiele emocji. Jednak dobro dziecka zawsze powinno być w tego typu kwestiach nadrzędną wartością. Najlepsze rezultaty, jak pokazuje praktyka, przynosi ugoda zawarta pomiędzy rodzicami. Powinna ona zawierać wszystkie aspekty dotyczące wychowania i sprawowania opieki nad dzieckiem.
Wspólne wypracowanie planu wychowawczego przez rodziców nie jest jednak zawsze możliwe. W takich przypadkach przychodzi właśnie z pomocą doświadczony w sprawach o władzę rodzicielską adwokat. Poprowadzi on przez postępowanie toczone przed sądem i udzieli mocnego wsparcia podczas negocjacji.

Kancelaria Adwokacka adwokat Maciej Michalski z siedzibą na terenie miasta Legnicy i filią w Polkowicach służy w ramach swej praktyki w tego typu sprawach:

 • udzielamy porad prawnych,
 • uczestniczymy w negocjacjach pomiędzy rodzicami celem wypracowania najlepszych rozwiązań dotyczących sprawowania opieki nad dzieckiem,
 • sporządzamy wszelkie potrzebne pisma procesowe.

Reprezentujemy klientów przed sądem rodzinnym oraz przygotowujemy m.in. takie wnioski jak: wniosek o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej, wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej, wniosek o przywrócenie bądź zawieszenie władzy rodzicielskiej.

Możliwości regulowania władzy rodzicielskiej przez sąd

W określonych sytuacjach sąd ma możliwość ograniczyć władzę rodzicielską zarówno w stosunku do jednego rodzica, jak i obydwojga rodziców. Może to nastąpić szczególnie w sytuacji, gdy zagrożone jest dobro i zdrowie dziecka. Jest to wartość szczególnie chroniona i nadrzędna, dlatego w zakresie regulowania władzy rodzicielskiej przysługują sądom rodzinnym szerokie kompetencje.

Przede wszystkim dobro dziecka może być zagrożone przez nieodpowiednie sprawowanie władzy rodzicielskiej. Może to polegać na:

 • pozostawianiu dziecka bez opieki,
 • zaniechaniu realizacji obowiązku szkolnego,
 • zaniedbywaniu elementarnych potrzeb dziecka,
 • doprowadzeniu do sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dziecka,
 • niewłaściwym dbaniu o zdrowie dziecka.

Gdy doszło do rozłączenia rodziców wskutek rozwodu lub separacji, to może również wówczas dojść do ograniczenia władzy rodzicielskiej.

Władza rodzicielska – jakie warunki powinni spełniać rodzice?

Dziecko powinno być wychowywane w sposób zapewniający jego prawidłowy rozwój. Władza rodzicielska nie może godzić w dobro dziecka bądź interes społeczny.

Aby obydwoje rodzice mogli sprawować władzę rodzicielską, konieczne jest spełnienie poniższych warunków:

 • złożenie odpowiedniego wniosek o takie rozstrzygnięcie,
 • utrzymywanie kontaktów z małoletnim dzieckiem,
 • przedstawienie porozumienia o sposobie sprawowania władzy rodzicielskiej,
 • przygotowanie planu wychowawczego, który będzie zgodny z dobrem dziecka,
 • rodzice będą w przyszłości razem współdziałać dla dobra dziecka pozostającego pod ich opieką – do takiego przekonania musi dojść sąd.

Forma porozumienia

Forma porozumienia pisemnego wraz z podpisami obojga rodziców jest najczęściej spotykanym porozumieniem. Jest to zarazem najbardziej pożądany przez sądy typ porozumienia w sprawie wykonywania władzy rodzicielskiej, aczkolwiek żaden przepis Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie wskazuje jednoznacznie, w jakiej formie to porozumienie powinno być zawarte.

Treść porozumienia

Chociaż forma porozumienia nie jest aż tak istotna, to jego treść jest już niezmiernie ważna. Kancelaria Adwokacka adwokat Maciej Michalski przychodzi z pomocą przy zredagowaniu odpowiedniej treści porozumienia. Obowiązkowo powinny się w nim znaleźć postanowienia dotyczące sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, miejsce stałego zamieszkania dziecka, sposób i miejsce kontaktów rodzica z dzieckiem. Ponadto w porozumieniu można umieścić inne istotne informacje np. związane z obowiązkiem alimentacyjnym.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej jest możliwe gdy:

 1. zagrożone jest dobro dziecka,
 2. doszło do rozłączenia rodziców.

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej powinien być złożony w sądzie rejonowym, wydział rodzinny w miejscu zamieszkania dziecka.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Jest to skrajna forma ingerencji struktur państwa w życie rodzinne obywateli. Sądowi zawsze w takim wypadku chodzi przede wszystkim o dobro i ochronę dziecka, a nie ukaranie rodziców. Sąd opiekuńczy może zadecydować o pozbawieniu rodziców władzy rodzicielskiej w szczególnych i określonych przepisami sytuacjach jak np. nieuleczalna choroba psychiczna rodzica, brak stałego kontaktu rodzica z dzieckiem, zaginięcie jednego lub obojga rodziców.

Adwokat Legnica, Polkowice – władza rodzicielska

Władza rodzicielska powstaje z chwilą narodzin dziecka i kończy się z momentem osiągnięcia przez nie pełnoletności. Obejmuje ona zarówno prawa, jak i obowiązki, jakie rodzice mają wobec dzieci. Rodzice mają obowiązek troszczyć się o duchowy i fizyczny rozwój dziecka. Zobowiązani są również przygotować dziecko do pracy odpowiednio do posiadanych przez nie możliwości i uzdolnień.

Władza rodzicielska w swym zakresie obejmuje wszystkie sprawy dotyczące dziecka: opiekę nad nim, dbanie o jego rozwój, reprezentowanie i zarządzanie jego majątkiem. Przedstawicielami ustawowymi dziecka są rodzice, których dziecko jest pod ich władzą.

Sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej wzbudzają zazwyczaj wiele emocji. Jednak dobro dziecka zawsze powinno być w tego typu kwestiach nadrzędną wartością. Najlepsze rezultaty, jak pokazuje praktyka, przynosi ugoda zawarta pomiędzy rodzicami. Powinna ona zawierać wszystkie aspekty dotyczące wychowania i sprawowania opieki nad dzieckiem.
Wspólne wypracowanie planu wychowawczego przez rodziców nie jest jednak zawsze możliwe. W takich przypadkach przychodzi właśnie z pomocą doświadczony w sprawach o władzę rodzicielską adwokat. Poprowadzi on przez postępowanie toczone przed sądem i udzieli mocnego wsparcia podczas negocjacji.

Kancelaria Adwokacka adwokat Maciej Michalski z siedzibą na terenie miasta Legnicy i filią w Polkowicach służy w ramach swej praktyki w tego typu sprawach:

 • udzielamy porad prawnych,
 • uczestniczymy w negocjacjach pomiędzy rodzicami celem wypracowania najlepszych rozwiązań dotyczących sprawowania opieki nad dzieckiem,
 • sporządzamy wszelkie potrzebne pisma procesowe.

Reprezentujemy klientów przed sądem rodzinnym oraz przygotowujemy m.in. takie wnioski jak: wniosek o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej, wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej, wniosek o przywrócenie bądź zawieszenie władzy rodzicielskiej.

Możliwości regulowania władzy rodzicielskiej przez sąd

W określonych sytuacjach sąd ma możliwość ograniczyć władzę rodzicielską zarówno w stosunku do jednego rodzica, jak i obydwojga rodziców. Może to nastąpić szczególnie w sytuacji, gdy zagrożone jest dobro i zdrowie dziecka. Jest to wartość szczególnie chroniona i nadrzędna, dlatego w zakresie regulowania władzy rodzicielskiej przysługują sądom rodzinnym szerokie kompetencje.

Przede wszystkim dobro dziecka może być zagrożone przez nieodpowiednie sprawowanie władzy rodzicielskiej. Może to polegać na:

 • pozostawianiu dziecka bez opieki,
 • zaniechaniu realizacji obowiązku szkolnego,
 • zaniedbywaniu elementarnych potrzeb dziecka,
 • doprowadzeniu do sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dziecka,
 • niewłaściwym dbaniu o zdrowie dziecka.

Gdy doszło do rozłączenia rodziców wskutek rozwodu lub separacji, to może również wówczas dojść do ograniczenia władzy rodzicielskiej.

Władza rodzicielska – jakie warunki powinni spełniać rodzice?

Dziecko powinno być wychowywane w sposób zapewniający jego prawidłowy rozwój. Władza rodzicielska nie może godzić w dobro dziecka bądź interes społeczny.

Aby obydwoje rodzice mogli sprawować władzę rodzicielską, konieczne jest spełnienie poniższych warunków:

 • złożenie odpowiedniego wniosek o takie rozstrzygnięcie,
 • utrzymywanie kontaktów z małoletnim dzieckiem,
 • przedstawienie porozumienia o sposobie sprawowania władzy rodzicielskiej,
 • przygotowanie planu wychowawczego, który będzie zgodny z dobrem dziecka,
 • rodzice będą w przyszłości razem współdziałać dla dobra dziecka pozostającego pod ich opieką – do takiego przekonania musi dojść sąd.

Forma porozumienia

Forma porozumienia pisemnego wraz z podpisami obojga rodziców jest najczęściej spotykanym porozumieniem. Jest to zarazem najbardziej pożądany przez sądy typ porozumienia w sprawie wykonywania władzy rodzicielskiej, aczkolwiek żaden przepis Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie wskazuje jednoznacznie, w jakiej formie to porozumienie powinno być zawarte.

Treść porozumienia

Chociaż forma porozumienia nie jest aż tak istotna, to jego treść jest już niezmiernie ważna. Kancelaria Adwokacka adwokat Maciej Michalski przychodzi z pomocą przy zredagowaniu odpowiedniej treści porozumienia. Obowiązkowo powinny się w nim znaleźć postanowienia dotyczące sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, miejsce stałego zamieszkania dziecka, sposób i miejsce kontaktów rodzica z dzieckiem. Ponadto w porozumieniu można umieścić inne istotne informacje np. związane z obowiązkiem alimentacyjnym.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej jest możliwe gdy:

 1. zagrożone jest dobro dziecka,
 2. doszło do rozłączenia rodziców.

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej powinien być złożony w sądzie rejonowym, wydział rodzinny w miejscu zamieszkania dziecka.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Jest to skrajna forma ingerencji struktur państwa w życie rodzinne obywateli. Sądowi zawsze w takim wypadku chodzi przede wszystkim o dobro i ochronę dziecka, a nie ukaranie rodziców. Sąd opiekuńczy może zadecydować o pozbawieniu rodziców władzy rodzicielskiej w szczególnych i określonych przepisami sytuacjach jak np. nieuleczalna choroba psychiczna rodzica, brak stałego kontaktu rodzica z dzieckiem, zaginięcie jednego lub obojga rodziców.

Kancelaria Adwokacka

logo adwokatura

adwokat Maciej Michalski

Kancelaria Adwokacka

logo adwokatura

adwokat Maciej Michalski

Siedziba:

ul. Mickiewicza 1A/9

59-220 Legnica

  +48 76 720 83 73

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 8.00 – 16.00

 

Siedziba:

ul. Mickiewicza 1A/9

59-220 Legnica

  +48 76 720 83 73

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 8.00 – 16.00

Filia Polkowice:

ul. Gdańska 16/3

59-100 Polkowice

  +48 505 632 888

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 9.00 – 16.00

 

Filia Polkowice:

ul. Gdańska 16/3

59-100 Polkowice

  +48 505 632 888

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 9.00 – 16.00

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelaria Adwokacka w Legnicy adwokat Maciej Michalski

NIP: 695 136 1083 | Nr rachunku bankowego: 05 1500 1504 1215 0004 6887 0000

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelaria Adwokacka w Legnicy adwokat Maciej Michalski

NIP: 695 136 1083
Nr rachunku bankowego:
05 1500 1504 1215 0004 6887 0000

logo biale