Kancelaria Adwokacka - Adwokat Maciej Michalski - Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Maciej Michalski 
Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Maciej Michalski 
Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Slide background

Adwokat Legnica

Slide background

Adwokat Legnica

Adwokat Legnica, Polkowice – władza rodzicielska

Władza rodzicielska powstaje z chwilą narodzin dziecka i kończy się z momentem osiągnięcia przez nie pełnoletności. Obejmuje ona zarówno prawa, jak i obowiązki, jakie rodzice mają wobec dzieci. Rodzice mają obowiązek troszczyć się o duchowy i fizyczny rozwój dziecka. Zobowiązani są również przygotować dziecko do pracy odpowiednio do posiadanych przez nie możliwości i uzdolnień.

Władza rodzicielska w swym zakresie obejmuje wszystkie sprawy dotyczące dziecka: opiekę nad nim, dbanie o jego rozwój, reprezentowanie i zarządzanie jego majątkiem. Przedstawicielami ustawowymi dziecka są rodzice, których dziecko jest pod ich władzą.

Sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej wzbudzają zazwyczaj wiele emocji. Jednak dobro dziecka zawsze powinno być w tego typu kwestiach nadrzędną wartością. Najlepsze rezultaty, jak pokazuje praktyka, przynosi ugoda zawarta pomiędzy rodzicami. Powinna ona zawierać wszystkie aspekty dotyczące wychowania i sprawowania opieki nad dzieckiem.
Wspólne wypracowanie planu wychowawczego przez rodziców nie jest jednak zawsze możliwe. W takich przypadkach przychodzi właśnie z pomocą doświadczony w sprawach o władzę rodzicielską adwokat. Poprowadzi on przez postępowanie toczone przed sądem i udzieli mocnego wsparcia podczas negocjacji.

Kancelaria Adwokacka adwokat Maciej Michalski z siedzibą na terenie miasta Legnicy i filią w Polkowicach służy w ramach swej praktyki w tego typu sprawach:

 • udzielamy porad prawnych,
 • uczestniczymy w negocjacjach pomiędzy rodzicami celem wypracowania najlepszych rozwiązań dotyczących sprawowania opieki nad dzieckiem,
 • sporządzamy wszelkie potrzebne pisma procesowe.

Reprezentujemy klientów przed sądem rodzinnym oraz przygotowujemy m.in. takie wnioski jak: wniosek o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej, wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej, wniosek o przywrócenie bądź zawieszenie władzy rodzicielskiej.

Możliwości regulowania władzy rodzicielskiej przez sąd

W określonych sytuacjach sąd ma możliwość ograniczyć władzę rodzicielską zarówno w stosunku do jednego rodzica, jak i obydwojga rodziców. Może to nastąpić szczególnie w sytuacji, gdy zagrożone jest dobro i zdrowie dziecka. Jest to wartość szczególnie chroniona i nadrzędna, dlatego w zakresie regulowania władzy rodzicielskiej przysługują sądom rodzinnym szerokie kompetencje.

Przede wszystkim dobro dziecka może być zagrożone przez nieodpowiednie sprawowanie władzy rodzicielskiej. Może to polegać na:

 • pozostawianiu dziecka bez opieki,
 • zaniechaniu realizacji obowiązku szkolnego,
 • zaniedbywaniu elementarnych potrzeb dziecka,
 • doprowadzeniu do sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dziecka,
 • niewłaściwym dbaniu o zdrowie dziecka.

Gdy doszło do rozłączenia rodziców wskutek rozwodu lub separacji, to może również wówczas dojść do ograniczenia władzy rodzicielskiej.

Władza rodzicielska – jakie warunki powinni spełniać rodzice?

Dziecko powinno być wychowywane w sposób zapewniający jego prawidłowy rozwój. Władza rodzicielska nie może godzić w dobro dziecka bądź interes społeczny.

Aby obydwoje rodzice mogli sprawować władzę rodzicielską, konieczne jest spełnienie poniższych warunków:

 • złożenie odpowiedniego wniosek o takie rozstrzygnięcie,
 • utrzymywanie kontaktów z małoletnim dzieckiem,
 • przedstawienie porozumienia o sposobie sprawowania władzy rodzicielskiej,
 • przygotowanie planu wychowawczego, który będzie zgodny z dobrem dziecka,
 • rodzice będą w przyszłości razem współdziałać dla dobra dziecka pozostającego pod ich opieką – do takiego przekonania musi dojść sąd.

Forma porozumienia

Forma porozumienia pisemnego wraz z podpisami obojga rodziców jest najczęściej spotykanym porozumieniem. Jest to zarazem najbardziej pożądany przez sądy typ porozumienia w sprawie wykonywania władzy rodzicielskiej, aczkolwiek żaden przepis Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie wskazuje jednoznacznie, w jakiej formie to porozumienie powinno być zawarte.

Treść porozumienia

Chociaż forma porozumienia nie jest aż tak istotna, to jego treść jest już niezmiernie ważna. Kancelaria Adwokacka adwokat Maciej Michalski przychodzi z pomocą przy zredagowaniu odpowiedniej treści porozumienia. Obowiązkowo powinny się w nim znaleźć postanowienia dotyczące sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, miejsce stałego zamieszkania dziecka, sposób i miejsce kontaktów rodzica z dzieckiem. Ponadto w porozumieniu można umieścić inne istotne informacje np. związane z obowiązkiem alimentacyjnym.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej jest możliwe gdy:

 1. zagrożone jest dobro dziecka,
 2. doszło do rozłączenia rodziców.

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej powinien być złożony w sądzie rejonowym, wydział rodzinny w miejscu zamieszkania dziecka.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Jest to skrajna forma ingerencji struktur państwa w życie rodzinne obywateli. Sądowi zawsze w takim wypadku chodzi przede wszystkim o dobro i ochronę dziecka, a nie ukaranie rodziców. Sąd opiekuńczy może zadecydować o pozbawieniu rodziców władzy rodzicielskiej w szczególnych i określonych przepisami sytuacjach jak np. nieuleczalna choroba psychiczna rodzica, brak stałego kontaktu rodzica z dzieckiem, zaginięcie jednego lub obojga rodziców.

Adwokat Legnica, Polkowice – władza rodzicielska

Władza rodzicielska powstaje z chwilą narodzin dziecka i kończy się z momentem osiągnięcia przez nie pełnoletności. Obejmuje ona zarówno prawa, jak i obowiązki, jakie rodzice mają wobec dzieci. Rodzice mają obowiązek troszczyć się o duchowy i fizyczny rozwój dziecka. Zobowiązani są również przygotować dziecko do pracy odpowiednio do posiadanych przez nie możliwości i uzdolnień.

Władza rodzicielska w swym zakresie obejmuje wszystkie sprawy dotyczące dziecka: opiekę nad nim, dbanie o jego rozwój, reprezentowanie i zarządzanie jego majątkiem. Przedstawicielami ustawowymi dziecka są rodzice, których dziecko jest pod ich władzą.

Sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej wzbudzają zazwyczaj wiele emocji. Jednak dobro dziecka zawsze powinno być w tego typu kwestiach nadrzędną wartością. Najlepsze rezultaty, jak pokazuje praktyka, przynosi ugoda zawarta pomiędzy rodzicami. Powinna ona zawierać wszystkie aspekty dotyczące wychowania i sprawowania opieki nad dzieckiem.
Wspólne wypracowanie planu wychowawczego przez rodziców nie jest jednak zawsze możliwe. W takich przypadkach przychodzi właśnie z pomocą doświadczony w sprawach o władzę rodzicielską adwokat. Poprowadzi on przez postępowanie toczone przed sądem i udzieli mocnego wsparcia podczas negocjacji.

Kancelaria Adwokacka adwokat Maciej Michalski z siedzibą na terenie miasta Legnicy i filią w Polkowicach służy w ramach swej praktyki w tego typu sprawach:

 • udzielamy porad prawnych,
 • uczestniczymy w negocjacjach pomiędzy rodzicami celem wypracowania najlepszych rozwiązań dotyczących sprawowania opieki nad dzieckiem,
 • sporządzamy wszelkie potrzebne pisma procesowe.

Reprezentujemy klientów przed sądem rodzinnym oraz przygotowujemy m.in. takie wnioski jak: wniosek o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej, wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej, wniosek o przywrócenie bądź zawieszenie władzy rodzicielskiej.

Możliwości regulowania władzy rodzicielskiej przez sąd

W określonych sytuacjach sąd ma możliwość ograniczyć władzę rodzicielską zarówno w stosunku do jednego rodzica, jak i obydwojga rodziców. Może to nastąpić szczególnie w sytuacji, gdy zagrożone jest dobro i zdrowie dziecka. Jest to wartość szczególnie chroniona i nadrzędna, dlatego w zakresie regulowania władzy rodzicielskiej przysługują sądom rodzinnym szerokie kompetencje.

Przede wszystkim dobro dziecka może być zagrożone przez nieodpowiednie sprawowanie władzy rodzicielskiej. Może to polegać na:

 • pozostawianiu dziecka bez opieki,
 • zaniechaniu realizacji obowiązku szkolnego,
 • zaniedbywaniu elementarnych potrzeb dziecka,
 • doprowadzeniu do sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dziecka,
 • niewłaściwym dbaniu o zdrowie dziecka.

Gdy doszło do rozłączenia rodziców wskutek rozwodu lub separacji, to może również wówczas dojść do ograniczenia władzy rodzicielskiej.

Władza rodzicielska – jakie warunki powinni spełniać rodzice?

Dziecko powinno być wychowywane w sposób zapewniający jego prawidłowy rozwój. Władza rodzicielska nie może godzić w dobro dziecka bądź interes społeczny.

Aby obydwoje rodzice mogli sprawować władzę rodzicielską, konieczne jest spełnienie poniższych warunków:

 • złożenie odpowiedniego wniosek o takie rozstrzygnięcie,
 • utrzymywanie kontaktów z małoletnim dzieckiem,
 • przedstawienie porozumienia o sposobie sprawowania władzy rodzicielskiej,
 • przygotowanie planu wychowawczego, który będzie zgodny z dobrem dziecka,
 • rodzice będą w przyszłości razem współdziałać dla dobra dziecka pozostającego pod ich opieką – do takiego przekonania musi dojść sąd.

Forma porozumienia

Forma porozumienia pisemnego wraz z podpisami obojga rodziców jest najczęściej spotykanym porozumieniem. Jest to zarazem najbardziej pożądany przez sądy typ porozumienia w sprawie wykonywania władzy rodzicielskiej, aczkolwiek żaden przepis Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie wskazuje jednoznacznie, w jakiej formie to porozumienie powinno być zawarte.

Treść porozumienia

Chociaż forma porozumienia nie jest aż tak istotna, to jego treść jest już niezmiernie ważna. Kancelaria Adwokacka adwokat Maciej Michalski przychodzi z pomocą przy zredagowaniu odpowiedniej treści porozumienia. Obowiązkowo powinny się w nim znaleźć postanowienia dotyczące sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, miejsce stałego zamieszkania dziecka, sposób i miejsce kontaktów rodzica z dzieckiem. Ponadto w porozumieniu można umieścić inne istotne informacje np. związane z obowiązkiem alimentacyjnym.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej jest możliwe gdy:

 1. zagrożone jest dobro dziecka,
 2. doszło do rozłączenia rodziców.

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej powinien być złożony w sądzie rejonowym, wydział rodzinny w miejscu zamieszkania dziecka.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Jest to skrajna forma ingerencji struktur państwa w życie rodzinne obywateli. Sądowi zawsze w takim wypadku chodzi przede wszystkim o dobro i ochronę dziecka, a nie ukaranie rodziców. Sąd opiekuńczy może zadecydować o pozbawieniu rodziców władzy rodzicielskiej w szczególnych i określonych przepisami sytuacjach jak np. nieuleczalna choroba psychiczna rodzica, brak stałego kontaktu rodzica z dzieckiem, zaginięcie jednego lub obojga rodziców.

Kancelaria Adwokacka

logo adwokatura

adwokat Maciej Michalski

Kancelaria Adwokacka

logo adwokatura

adwokat Maciej Michalski

Siedziba:

ul. Mickiewicza 1A/9

59-220 Legnica

  +48 76 720 83 73

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 8.00 – 16.00

 

Siedziba:

ul. Mickiewicza 1A/9

59-220 Legnica

  +48 76 720 83 73

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 8.00 – 16.00

Filia Polkowice:

ul. Gdańska 16/3

59-100 Polkowice

  +48 505 632 888

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 9.00 – 16.00

 

Filia Polkowice:

ul. Gdańska 16/3

59-100 Polkowice

  +48 505 632 888

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 9.00 – 16.00

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelaria Adwokacka w Legnicy adwokat Maciej Michalski

NIP: 695 136 1083 | Nr rachunku bankowego: 05 1500 1504 1215 0004 6887 0000

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelaria Adwokacka w Legnicy adwokat Maciej Michalski

NIP: 695 136 1083
Nr rachunku bankowego:
05 1500 1504 1215 0004 6887 0000