Kancelaria Adwokacka - Adwokat Maciej Michalski - Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Maciej Michalski 
Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Maciej Michalski 
Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Slide background

Adwokat Legnica

Slide background

Adwokat Legnica

Ubezwłasnowolnienie – adwokat Legnica, Polkowice

Instytucja ubezwłasnowolnienia istnieje, aby pomóc osobom, które nie są w stanie zadbać same o swoje interesy i dobro. Jest to wyraz troski o osoby chore i zrazem chęć niesienia im pomocy. Ubezwłasnowolnienie służy również krewnym, którzy opiekują się osobami ubezwłasnowolnionymi. Ubezwłasnowolnienie może orzec wyłącznie sąd. Problem najczęściej dotyczy osób intelektualnie niepełnosprawnych oraz osób mających psychiczne zaburzenia na skutek uzależnienia od używania narkotyków i alkoholu.

Kancelaria Adwokacka adwokat Maciej Michalski w Legnicy i filią w Polkowicach służy rzeczową radą prawną i pomocą w tego typu sprawach.

Ubezwłasnowolnienie całkowite

Osoba, która skończyła 13 lat, może zostać całkowicie ubezwłasnowolniona, jeżeli nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem na skutek niedorozwoju umysłowego, choroby psychicznej bądź innego rodzaju zaburzeń psychicznych w szczególności powstałych w wyniku narkomanii lub uzależnienia od spożywania alkoholu.

Zatem przesłanką do całkowitego ubezwłasnowolnienia jest:

 1. ukończenie 13 lat,
 2. brak zdolności kierowania swoim postępowaniem wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego bądź innych zaburzeń psychicznych.

Osoba, która nie ma skończonych 13 lat, nie ma również zdolności do czynności prawnych zgodnie z artykułem 12 Kodeksu cywilnego. Tym samym ubezwłasnowolnienie takiej osoby jest niemożliwe.

Ubezwłasnowolnienie częściowe

Osoba pełnoletnia może zostać częściowo ubezwłasnowolniona, jeśli stan psychiczny takiej osoby nie uzasadnia całkowitego ubezwłasnowolnienia. Przyczyną częściowego ubezwłasnowolnienia może być choroba psychiczna, niedorozwój umysłowy bądź niemożność samodzielnego prowadzenia spraw wskutek innego rodzaju zaburzeń psychicznych.

Przesłanką do częściowego ubezwłasnowolnienia jest:

 1. uzyskanie pełnoletności,
 2. sytuacja, w której osoba ubezwłasnowolniana potrzebuje pomocy do prowadzenia jej spraw, gdyż nie jest w stanie tego robić sama wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub innego rodzaju zaburzeń psychicznych.

Kto może złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie?

Wniosek o ubezwłasnowolnienie może jedynie zgłosić:

 • małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie,
 • krewni w linii prostej osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona np. matka, ojciec, dzieci, wnuki oraz rodzeństwo,
 • przedstawiciel ustawowy osoby mającej zostać ubezwłasnowolnioną,
 • prokurator.

Rodzeństwo oraz krewni osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, nie mogą zgłosić takiego wniosku, gdy taka osoba ma przedstawiciela ustawowego. Przedstawiciel ustawowy to rodzice sprawujący władzę rodzicielską lub opiekun ustanowiony przez sąd dla osoby małoletniej. Przedstawicielem ustawowym jest również kurator ustanowiony dla dziecka przez sąd, którego nie może reprezentować żadne z rodziców.

Wniosek o ubezwłasnowolnienie częściowe może zostać zgłoszony na rok przed uzyskaniem pełnoletności osoby, której dotyczy wniosek. Sąd orzekając o ubezwłasnowolnieniu, nie wskazuje czasu, przez jaki będzie ono trwało, gdyż uchylenie ubezwłasnowolnienia może jedynie zostać cofnięte przez kolejną sprawę sądową.

Ubezwłasnowolnienie – adwokat Legnica, Polkowice

Instytucja ubezwłasnowolnienia istnieje, aby pomóc osobom, które nie są w stanie zadbać same o swoje interesy i dobro. Jest to wyraz troski o osoby chore i zrazem chęć niesienia im pomocy. Ubezwłasnowolnienie służy również krewnym, którzy opiekują się osobami ubezwłasnowolnionymi. Ubezwłasnowolnienie może orzec wyłącznie sąd. Problem najczęściej dotyczy osób intelektualnie niepełnosprawnych oraz osób mających psychiczne zaburzenia na skutek uzależnienia od używania narkotyków i alkoholu.

Kancelaria Adwokacka adwokat Maciej Michalski w Legnicy i filią w Polkowicach służy rzeczową radą prawną i pomocą w tego typu sprawach.

Ubezwłasnowolnienie całkowite

Osoba, która skończyła 13 lat, może zostać całkowicie ubezwłasnowolniona, jeżeli nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem na skutek niedorozwoju umysłowego, choroby psychicznej bądź innego rodzaju zaburzeń psychicznych w szczególności powstałych w wyniku narkomanii lub uzależnienia od spożywania alkoholu.

Zatem przesłanką do całkowitego ubezwłasnowolnienia jest:

 1. ukończenie 13 lat,
 2. brak zdolności kierowania swoim postępowaniem wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego bądź innych zaburzeń psychicznych.

Osoba, która nie ma skończonych 13 lat, nie ma również zdolności do czynności prawnych zgodnie z artykułem 12 Kodeksu cywilnego. Tym samym ubezwłasnowolnienie takiej osoby jest niemożliwe.

Ubezwłasnowolnienie częściowe

Osoba pełnoletnia może zostać częściowo ubezwłasnowolniona, jeśli stan psychiczny takiej osoby nie uzasadnia całkowitego ubezwłasnowolnienia. Przyczyną częściowego ubezwłasnowolnienia może być choroba psychiczna, niedorozwój umysłowy bądź niemożność samodzielnego prowadzenia spraw wskutek innego rodzaju zaburzeń psychicznych.

Przesłanką do częściowego ubezwłasnowolnienia jest:

 1. uzyskanie pełnoletności,
 2. sytuacja, w której osoba ubezwłasnowolniana potrzebuje pomocy do prowadzenia jej spraw, gdyż nie jest w stanie tego robić sama wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub innego rodzaju zaburzeń psychicznych.

Kto może złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie?

Wniosek o ubezwłasnowolnienie może jedynie zgłosić:

 • małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie,
 • krewni w linii prostej osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona np. matka, ojciec, dzieci, wnuki oraz rodzeństwo,
 • przedstawiciel ustawowy osoby mającej zostać ubezwłasnowolnioną,
 • prokurator.

Rodzeństwo oraz krewni osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, nie mogą zgłosić takiego wniosku, gdy taka osoba ma przedstawiciela ustawowego. Przedstawiciel ustawowy to rodzice sprawujący władzę rodzicielską lub opiekun ustanowiony przez sąd dla osoby małoletniej. Przedstawicielem ustawowym jest również kurator ustanowiony dla dziecka przez sąd, którego nie może reprezentować żadne z rodziców.

Wniosek o ubezwłasnowolnienie częściowe może zostać zgłoszony na rok przed uzyskaniem pełnoletności osoby, której dotyczy wniosek. Sąd orzekając o ubezwłasnowolnieniu, nie wskazuje czasu, przez jaki będzie ono trwało, gdyż uchylenie ubezwłasnowolnienia może jedynie zostać cofnięte przez kolejną sprawę sądową.

Kancelaria Adwokacka

logo adwokatura

adwokat Maciej Michalski

Kancelaria Adwokacka

logo adwokatura

adwokat Maciej Michalski

Siedziba:

ul. Mickiewicza 1A/9

59-220 Legnica

  +48 76 720 83 73

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 8.00 – 16.00

 

Siedziba:

ul. Mickiewicza 1A/9

59-220 Legnica

  +48 76 720 83 73

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 8.00 – 16.00

Filia Polkowice:

ul. Gdańska 16/3

59-100 Polkowice

  +48 505 632 888

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 9.00 – 16.00

 

Filia Polkowice:

ul. Gdańska 16/3

59-100 Polkowice

  +48 505 632 888

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 9.00 – 16.00

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelaria Adwokacka w Legnicy adwokat Maciej Michalski

NIP: 695 136 1083 | Nr rachunku bankowego: 05 1500 1504 1215 0004 6887 0000

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelaria Adwokacka w Legnicy adwokat Maciej Michalski

NIP: 695 136 1083
Nr rachunku bankowego:
05 1500 1504 1215 0004 6887 0000