Kancelaria Adwokacka - Adwokat Maciej Michalski - Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Maciej Michalski 
Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Maciej Michalski 
Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Slide background

Adwokat Legnica

Slide background

Adwokat Legnica

Adwokat rozwody – Rozwód Legnica, Polkowice

Kancelaria Adwokacka adwokat Maciej Michalski – specjalizacja sprawy rozwodowe.

Jeśli potrzebują Państwo dobrego prawnika od rozwodów na terenie miasta Legnicy lub Polkowic zapraszamy do poznania szczegółów oferty naszej Kancelarii. Mamy wieloletnie doświadczenie. Do każdej sprawy podchodzimy w sposób indywidualny. Gwarantujemy skuteczność i rzetelność. Zapewniamy przystępne ceny.
Skorzystaj, skontaktuj się i umów spotkanie.

Oferujemy prowadzenie postępowania w zakresie rozwodów, alimentów, podziału majątku, zachowania władzy rodzicielskiej na każdym etapie postępowania. Sąd orzekając rozwód określa, czy któryś z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa. Jednak na zgodny wniosek obu stron sąd może zaniechać orzekana o winie jednego z małżonków bądź o winie obojga małżonków. Sąd może również orzec rozwiązanie małżeństwa za porozumieniem stron.

Rola adwokata w prowadzeniu sprawy rozwodowej

Decyzja o rozwodzie jest jedną z trudniejszych chwil w życiu człowieka. Postępowanie w sprawach o rozwód jest bez wątpienia jednym z bardziej skomplikowanych postępowań. Zarówno pod względem proceduralnym, jak i również emocjonalnym. Zwłaszcza gdy małżonkowie mają nieletnie dzieci.

Decyzja o rozwodzie często stanowi jedną z najtrudniejszych decyzji, jaką muszą podjąć małżonkowie. Postępowanie w sprawie o rozwód jest niewątpliwie jednym z najbardziej skomplikowanych postępowań, zarówno pod względem proceduralnym, ale także pod względem emocjonalnym w szczególności, gdy małżonkowie mają małoletnie dzieci. Wielokrotnie pomiędzy małżonkami istnieje głęboki konflikt. Dochodzi do kłótni i awantur.
Równie często spotykamy się z inną postawą. Klient chciałby równocześnie zachować się w porządku względem współmałżonka, ale z drugiej strony zarazem chciałby uzyskać jak najkorzystniejsze dla siebie rozwiązania.

W obu tych przypadkach z pomocą przychodzi dobry adwokat od rozwodów. Jest on wolny od emocji, które towarzyszą małżonkom. Pozwala to zachować trzeźwy umysł i wywalczyć najlepsze dla klienta rozwiązanie sprawy. Korzystne przeprowadzenie sprawy może rzutować na całe długie przyszłe lata w szczególności, gdy w grę wchodzą alimenty na dzieci lub na współmałżonka. W postępowaniach o rozwód tworzymy swoją przyszłość. Warto o nią zadbać w sposób solidny i przemyślany już teraz w trakcie rozwodu.

Rozwód bez orzekania o winie

Gdy małżonkowie zgodnie wnoszą o rozwód, gdy rozstają się w zgodzie, bądź nie chcą na sali sądowej roztrząsać problemów małżeńskich, to wówczas możliwe jest orzeczenie sądu o rozwiązaniu małżeństwa bez orzekania o winie.

Już na samym początku postępowania z klientem analizujemy całą sprawę, jego interes i cele, jakie chciałby osiągnąć. Informujemy klienta, z czym związana jest decyzja o rozwodzie bez orzekania o winie. Jeśli dojdziemy wspólnie do przekonania, że jest to optymalne dla klienta rozwiązanie, to wówczas jeszcze na etapie przedsądowym podejmujemy odpowiednie działania. Mianowicie kontaktujemy się z drugą stroną lub jej pełnomocnikiem. Próbujemy wypracować porozumienie. Zapisane ustalenia w formie postanowień umownych przedkładamy z kolei w sądzie. Dobre porozumienie chroni małżonków w trakcie procesu rozwodowego przed stresem, ale również rzutuje na ich relacje po rozwodzie w szczególności, gdy mają dzieci. Małżonkowie w wypracowanym porozumieniu mają uzgodnionych większość istotnych spraw. Unikamy w ten sposób niepotrzebnych sporów przed samym sądem.

Również na etapie przedprocesowym próbujemy uregulować stosunki majątkowe małżeństwa. Negocjujemy warunki podziału wspólnego majątku. Często każdy z małżonków ma inne priorytety. Jedna strona może być zainteresowana jak najszybszym uregulowaniem swojej sytuacji finansowej, druga natomiast pragnie możliwie jak najszybszego rozwodu. Jest to dobry czas na wypracowanie ogólnego porozumienia i kompromisu. Pozwoli on małżeństwu w sposób kompleksowy uzgodnić zasady rozstania.

Przeprowadzenie sprawy w sposób opisany powyżej pozwala na sprawne i szybkie jej zakończenie przed sądem. Ponadto ma pozytywny wpływ na przyszłe wzajemne relacje byłych już małżonków w szczególności, gdy będą musieli ze sobą współdziałać, wychowując dzieci.

Jako adwokat wspieram klientów na każdym etapie sprawy. Począwszy od etapu przedsądowego, poprzez złożenie pozwu o rozwód i dalszych koniecznych pism procesowych, a skończywszy w razie potrzeby na złożeniu środków odwoławczych. Reprezentuję klienta podczas rozmów negocjacyjnych, jak i u mediatora, a także w sądach zarówno przed Sądem Okręgowym, jak i Sądem Apelacyjnym.

Rozwód z orzeczeniem o winie

Taki rozwód ma swoje plusy i wymierne korzyści, ale również może mieć minusy. Klient decydując się na postępowanie rozwodowe z orzeczeniem o winie, musi mieć świadomość tego wszystkiego. Jeśli po rozmowie z klientem dochodzimy do wniosku, że orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy współmałżonka jest uzasadnione i warto obrać taki kierunek, to przystępujemy do kolejnego etapu. Gromadzimy dla potrzeb sprawy wszelkie dowody obciążające i wskazujące winę za rozpad małżeństwa drugiej strony, jakimi dysponuje klient. Jako adwokat rodzinny z wieloletnim doświadczeniem w sprawach rozwodowych po analizie materiału doradzam, co warto dołączyć do sprawy w sądzie. Z drugiej strony wskazuję również, co moim zdaniem jest bezwartościowe i może przysłonić sądowi ocenę istoty sprawy.

Jako prawnik staram się, aby na każdym etapie sprawy decyzja klienta była świadoma i podejmowana z pełnym przekonaniem co do jej słuszności. Klient może zdać się również w pełni na moje doświadczenie zawodowe i umiejętności prawnicze w sprawach rozwodowych, a swój udział ograniczyć do niezbędnego minimum. W tak trudnym dla klienta czasie staram się doprowadzić w jego imieniu do pozytywnego i skutecznego zakończenia sprawy rozwodowej.

Dobry prawnik od rozwodów – Legnica, Polkowice

W wyroku rozwodowym sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi byłych małżonków. Decyduje o charakterze i kontaktach z potomstwem. Sąd rozstrzyga również o wysokości kosztów wychowania i utrzymania dziecka ponoszonych przez rodzica, czyli o alimentach.

Kancelaria Adwokacka adwokat Maciej Michalski świadczy usługi pomocy prawnej w zakresie spraw o rozwód m.in.:

 • porady prawne w sprawie rozwodu,
 • sporządzenie pozwu o rozwód,
 • reprezentowanie przed sądem w sprawach o rozwód, sporządzanie pism procesowych, udział w rozprawach,
 • wyjaśnienie i omówienie poszczególnych etapów postępowania rozwodowego,
 • zadbanie o alimenty na dziecko, kontakty z dzieckiem, miejsce zamieszkania dziecka, a także o władzę rodzicielską,
 • alimenty na byłego współmałżonka,
 • ustalenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania.

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką w Legnicy i Polkowicach. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania i postaramy się wyjaśnić wszelkie wątpliwości związane z rozwodem lub separacją. Jeśli zdecydujecie się Państwo powierzyć nam prowadzenie sprawy rozwodowej, to pomożemy przejść przez ten trudny okres i będziemy dla Państwa skutecznym wsparciem przed sądem.

Adwokat od rozwodów
Legnica, Polkowice

Kancelaria Adwokacka adwokat Maciej Michalski – specjalizacja sprawy rozwodowe.

Jeśli potrzebują Państwo dobrego prawnika od rozwodów na terenie miasta Legnicy lub Polkowic zapraszamy do poznania szczegółów oferty naszej Kancelarii. Mamy wieloletnie doświadczenie. Do każdej sprawy podchodzimy w sposób indywidualny. Gwarantujemy skuteczność i rzetelność. Zapewniamy przystępne ceny.
Skorzystaj, skontaktuj się i umów spotkanie.

Oferujemy prowadzenie postępowania w zakresie rozwodów, alimentów, podziału majątku, zachowania władzy rodzicielskiej na każdym etapie postępowania. Sąd orzekając rozwód określa, czy któryś z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa. Jednak na zgodny wniosek obu stron sąd może zaniechać orzekana o winie jednego z małżonków bądź o winie obojga małżonków. Sąd może również orzec rozwiązanie małżeństwa za porozumieniem stron.

Rola adwokata w prowadzeniu sprawy rozwodowej

Decyzja o rozwodzie jest jedną z trudniejszych chwil w życiu człowieka. Postępowanie w sprawach o rozwód jest bez wątpienia jednym z bardziej skomplikowanych postępowań. Zarówno pod względem proceduralnym, jak i również emocjonalnym. Zwłaszcza gdy małżonkowie mają nieletnie dzieci.

Decyzja o rozwodzie często stanowi jedną z najtrudniejszych decyzji, jaką muszą podjąć małżonkowie. Postępowanie w sprawie o rozwód jest niewątpliwie jednym z najbardziej skomplikowanych postępowań, zarówno pod względem proceduralnym, ale także pod względem emocjonalnym w szczególności, gdy małżonkowie mają małoletnie dzieci. Wielokrotnie pomiędzy małżonkami istnieje głęboki konflikt. Dochodzi do kłótni i awantur.
Równie często spotykamy się z inną postawą. Klient chciałby równocześnie zachować się w porządku względem współmałżonka, ale z drugiej strony zarazem chciałby uzyskać jak najkorzystniejsze dla siebie rozwiązania.

W obu tych przypadkach z pomocą przychodzi dobry adwokat od rozwodów. Jest on wolny od emocji, które towarzyszą małżonkom. Pozwala to zachować trzeźwy umysł i wywalczyć najlepsze dla klienta rozwiązanie sprawy. Korzystne przeprowadzenie sprawy może rzutować na całe długie przyszłe lata w szczególności, gdy w grę wchodzą alimenty na dzieci lub na współmałżonka. W postępowaniach o rozwód tworzymy swoją przyszłość. Warto o nią zadbać w sposób solidny i przemyślany już teraz w trakcie rozwodu.

Rozwód bez orzekania o winie

Gdy małżonkowie zgodnie wnoszą o rozwód, gdy rozstają się w zgodzie, bądź nie chcą na sali sądowej roztrząsać problemów małżeńskich, to wówczas możliwe jest orzeczenie sądu o rozwiązaniu małżeństwa bez orzekania o winie.

Już na samym początku postępowania z klientem analizujemy całą sprawę, jego interes i cele, jakie chciałby osiągnąć. Informujemy klienta, z czym związana jest decyzja o rozwodzie bez orzekania o winie. Jeśli dojdziemy wspólnie do przekonania, że jest to optymalne dla klienta rozwiązanie, to wówczas jeszcze na etapie przedsądowym podejmujemy odpowiednie działania. Mianowicie kontaktujemy się z drugą stroną lub jej pełnomocnikiem. Próbujemy wypracować porozumienie. Zapisane ustalenia w formie postanowień umownych przedkładamy z kolei w sądzie. Dobre porozumienie chroni małżonków w trakcie procesu rozwodowego przed stresem, ale również rzutuje na ich relacje po rozwodzie w szczególności, gdy mają dzieci. Małżonkowie w wypracowanym porozumieniu mają uzgodnionych większość istotnych spraw. Unikamy w ten sposób niepotrzebnych sporów przed samym sądem.

Również na etapie przedprocesowym próbujemy uregulować stosunki majątkowe małżeństwa. Negocjujemy warunki podziału wspólnego majątku. Często każdy z małżonków ma inne priorytety. Jedna strona może być zainteresowana jak najszybszym uregulowaniem swojej sytuacji finansowej, druga natomiast pragnie możliwie jak najszybszego rozwodu. Jest to dobry czas na wypracowanie ogólnego porozumienia i kompromisu. Pozwoli on małżeństwu w sposób kompleksowy uzgodnić zasady rozstania.

Przeprowadzenie sprawy w sposób opisany powyżej pozwala na sprawne i szybkie jej zakończenie przed sądem. Ponadto ma pozytywny wpływ na przyszłe wzajemne relacje byłych już małżonków w szczególności, gdy będą musieli ze sobą współdziałać, wychowując dzieci.

Jako adwokat wspieram klientów na każdym etapie sprawy. Począwszy od etapu przedsądowego, poprzez złożenie pozwu o rozwód i dalszych koniecznych pism procesowych, a skończywszy w razie potrzeby na złożeniu środków odwoławczych. Reprezentuję klienta podczas rozmów negocjacyjnych, jak i u mediatora, a także w sądach zarówno przed Sądem Okręgowym, jak i Sądem Apelacyjnym.

Rozwód z orzeczeniem o winie

Taki rozwód ma swoje plusy i wymierne korzyści, ale również może mieć minusy. Klient decydując się na postępowanie rozwodowe z orzeczeniem o winie, musi mieć świadomość tego wszystkiego. Jeśli po rozmowie z klientem dochodzimy do wniosku, że orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy współmałżonka jest uzasadnione i warto obrać taki kierunek, to przystępujemy do kolejnego etapu. Gromadzimy dla potrzeb sprawy wszelkie dowody obciążające i wskazujące winę za rozpad małżeństwa drugiej strony, jakimi dysponuje klient. Jako adwokat rodzinny z wieloletnim doświadczeniem w sprawach rozwodowych po analizie materiału doradzam, co warto dołączyć do sprawy w sądzie. Z drugiej strony wskazuję również, co moim zdaniem jest bezwartościowe i może przysłonić sądowi ocenę istoty sprawy.

Jako prawnik staram się, aby na każdym etapie sprawy decyzja klienta była świadoma i podejmowana z pełnym przekonaniem co do jej słuszności. Klient może zdać się również w pełni na moje doświadczenie zawodowe i umiejętności prawnicze w sprawach rozwodowych, a swój udział ograniczyć do niezbędnego minimum. W tak trudnym dla klienta czasie staram się doprowadzić w jego imieniu do pozytywnego i skutecznego zakończenia sprawy rozwodowej.

Dobry prawnik od rozwodów – Legnica, Polkowice

W wyroku rozwodowym sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi byłych małżonków. Decyduje o charakterze i kontaktach z potomstwem. Sąd rozstrzyga również o wysokości kosztów wychowania i utrzymania dziecka ponoszonych przez rodzica, czyli o alimentach.

Kancelaria Adwokacka adwokat Maciej Michalski świadczy usługi pomocy prawnej w zakresie spraw o rozwód m.in.:

 • porady prawne w sprawie rozwodu,
 • sporządzenie pozwu o rozwód,
 • reprezentowanie przed sądem w sprawach o rozwód, sporządzanie pism procesowych, udział w rozprawach,
 • wyjaśnienie i omówienie poszczególnych etapów postępowania rozwodowego,
 • zadbanie o alimenty na dziecko, kontakty z dzieckiem, miejsce zamieszkania dziecka, a także o władzę rodzicielską,
 • alimenty na byłego współmałżonka,
 • ustalenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania.

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką w Legnicy i Polkowicach. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania i postaramy się wyjaśnić wszelkie wątpliwości związane z rozwodem lub separacją. Jeśli zdecydujecie się Państwo powierzyć nam prowadzenie sprawy rozwodowej, to pomożemy przejść przez ten trudny okres i będziemy dla Państwa skutecznym wsparciem przed sądem.

Kancelaria Adwokacka

logo adwokatura

adwokat Maciej Michalski

Kancelaria Adwokacka

logo adwokatura

adwokat Maciej Michalski

Siedziba:

ul. Mickiewicza 1A/9

59-220 Legnica

  +48 76 720 83 73

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 8.00 – 16.00

 

Siedziba:

ul. Mickiewicza 1A/9

59-220 Legnica

  +48 76 720 83 73

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 8.00 – 16.00

Filia Polkowice:

ul. Gdańska 16/3

59-100 Polkowice

  +48 505 632 888

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 9.00 – 16.00

 

Filia Polkowice:

ul. Gdańska 16/3

59-100 Polkowice

  +48 505 632 888

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 9.00 – 16.00

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelaria Adwokacka w Legnicy adwokat Maciej Michalski

NIP: 695 136 1083 | Nr rachunku bankowego: 05 1500 1504 1215 0004 6887 0000

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelaria Adwokacka w Legnicy adwokat Maciej Michalski

NIP: 695 136 1083
Nr rachunku bankowego:
05 1500 1504 1215 0004 6887 0000