logo adwokat

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Maciej Michalski 
Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Maciej Michalski 
Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Slide background

Adwokat Legnica

Slide background

Adwokat Legnica

Adwokat rozwody – Rozwód Legnica, Polkowice

Kancelaria Adwokacka adwokat Maciej Michalski – specjalizacja sprawy rozwodowe.

Jeśli potrzebują Państwo dobrego prawnika od rozwodów na terenie miasta Legnicy lub Polkowic zapraszamy do poznania szczegółów oferty naszej Kancelarii. Mamy wieloletnie doświadczenie. Do każdej sprawy podchodzimy w sposób indywidualny. Gwarantujemy skuteczność i rzetelność. Zapewniamy przystępne ceny.
Skorzystaj, skontaktuj się i umów spotkanie.

Oferujemy prowadzenie postępowania w zakresie rozwodów, alimentów, podziału majątku, zachowania władzy rodzicielskiej na każdym etapie postępowania. Sąd orzekając rozwód określa, czy któryś z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa. Jednak na zgodny wniosek obu stron sąd może zaniechać orzekana o winie jednego z małżonków bądź o winie obojga małżonków. Sąd może również orzec rozwiązanie małżeństwa za porozumieniem stron.

Rola adwokata w prowadzeniu sprawy rozwodowej

Decyzja o rozwodzie jest jedną z trudniejszych chwil w życiu człowieka. Postępowanie w sprawach o rozwód jest bez wątpienia jednym z bardziej skomplikowanych postępowań. Zarówno pod względem proceduralnym, jak i również emocjonalnym. Zwłaszcza gdy małżonkowie mają nieletnie dzieci.

Decyzja o rozwodzie często stanowi jedną z najtrudniejszych decyzji, jaką muszą podjąć małżonkowie. Postępowanie w sprawie o rozwód jest niewątpliwie jednym z najbardziej skomplikowanych postępowań, zarówno pod względem proceduralnym, ale także pod względem emocjonalnym w szczególności, gdy małżonkowie mają małoletnie dzieci. Wielokrotnie pomiędzy małżonkami istnieje głęboki konflikt. Dochodzi do kłótni i awantur.
Równie często spotykamy się z inną postawą. Klient chciałby równocześnie zachować się w porządku względem współmałżonka, ale z drugiej strony zarazem chciałby uzyskać jak najkorzystniejsze dla siebie rozwiązania.

W obu tych przypadkach z pomocą przychodzi dobry adwokat od rozwodów. Jest on wolny od emocji, które towarzyszą małżonkom. Pozwala to zachować trzeźwy umysł i wywalczyć najlepsze dla klienta rozwiązanie sprawy. Korzystne przeprowadzenie sprawy może rzutować na całe długie przyszłe lata w szczególności, gdy w grę wchodzą alimenty na dzieci lub na współmałżonka. W postępowaniach o rozwód tworzymy swoją przyszłość. Warto o nią zadbać w sposób solidny i przemyślany już teraz w trakcie rozwodu.

Rozwód bez orzekania o winie

Gdy małżonkowie zgodnie wnoszą o rozwód, gdy rozstają się w zgodzie, bądź nie chcą na sali sądowej roztrząsać problemów małżeńskich, to wówczas możliwe jest orzeczenie sądu o rozwiązaniu małżeństwa bez orzekania o winie.

Już na samym początku postępowania z klientem analizujemy całą sprawę, jego interes i cele, jakie chciałby osiągnąć. Informujemy klienta, z czym związana jest decyzja o rozwodzie bez orzekania o winie. Jeśli dojdziemy wspólnie do przekonania, że jest to optymalne dla klienta rozwiązanie, to wówczas jeszcze na etapie przedsądowym podejmujemy odpowiednie działania. Mianowicie kontaktujemy się z drugą stroną lub jej pełnomocnikiem. Próbujemy wypracować porozumienie. Zapisane ustalenia w formie postanowień umownych przedkładamy z kolei w sądzie. Dobre porozumienie chroni małżonków w trakcie procesu rozwodowego przed stresem, ale również rzutuje na ich relacje po rozwodzie w szczególności, gdy mają dzieci. Małżonkowie w wypracowanym porozumieniu mają uzgodnionych większość istotnych spraw. Unikamy w ten sposób niepotrzebnych sporów przed samym sądem.

Również na etapie przedprocesowym próbujemy uregulować stosunki majątkowe małżeństwa. Negocjujemy warunki podziału wspólnego majątku. Często każdy z małżonków ma inne priorytety. Jedna strona może być zainteresowana jak najszybszym uregulowaniem swojej sytuacji finansowej, druga natomiast pragnie możliwie jak najszybszego rozwodu. Jest to dobry czas na wypracowanie ogólnego porozumienia i kompromisu. Pozwoli on małżeństwu w sposób kompleksowy uzgodnić zasady rozstania.

Przeprowadzenie sprawy w sposób opisany powyżej pozwala na sprawne i szybkie jej zakończenie przed sądem. Ponadto ma pozytywny wpływ na przyszłe wzajemne relacje byłych już małżonków w szczególności, gdy będą musieli ze sobą współdziałać, wychowując dzieci.

Jako adwokat wspieram klientów na każdym etapie sprawy. Począwszy od etapu przedsądowego, poprzez złożenie pozwu o rozwód i dalszych koniecznych pism procesowych, a skończywszy w razie potrzeby na złożeniu środków odwoławczych. Reprezentuję klienta podczas rozmów negocjacyjnych, jak i u mediatora, a także w sądach zarówno przed Sądem Okręgowym, jak i Sądem Apelacyjnym.

Rozwód z orzeczeniem o winie

Taki rozwód ma swoje plusy i wymierne korzyści, ale również może mieć minusy. Klient decydując się na postępowanie rozwodowe z orzeczeniem o winie, musi mieć świadomość tego wszystkiego. Jeśli po rozmowie z klientem dochodzimy do wniosku, że orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy współmałżonka jest uzasadnione i warto obrać taki kierunek, to przystępujemy do kolejnego etapu. Gromadzimy dla potrzeb sprawy wszelkie dowody obciążające i wskazujące winę za rozpad małżeństwa drugiej strony, jakimi dysponuje klient. Jako adwokat rodzinny z wieloletnim doświadczeniem w sprawach rozwodowych po analizie materiału doradzam, co warto dołączyć do sprawy w sądzie. Z drugiej strony wskazuję również, co moim zdaniem jest bezwartościowe i może przysłonić sądowi ocenę istoty sprawy.

Jako prawnik staram się, aby na każdym etapie sprawy decyzja klienta była świadoma i podejmowana z pełnym przekonaniem co do jej słuszności. Klient może zdać się również w pełni na moje doświadczenie zawodowe i umiejętności prawnicze w sprawach rozwodowych, a swój udział ograniczyć do niezbędnego minimum. W tak trudnym dla klienta czasie staram się doprowadzić w jego imieniu do pozytywnego i skutecznego zakończenia sprawy rozwodowej.

Dobry prawnik od rozwodów – Legnica, Polkowice

W wyroku rozwodowym sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi byłych małżonków. Decyduje o charakterze i kontaktach z potomstwem. Sąd rozstrzyga również o wysokości kosztów wychowania i utrzymania dziecka ponoszonych przez rodzica, czyli o alimentach.

Kancelaria Adwokacka adwokat Maciej Michalski świadczy usługi pomocy prawnej w zakresie spraw o rozwód m.in.:

 • porady prawne w sprawie rozwodu,
 • sporządzenie pozwu o rozwód,
 • reprezentowanie przed sądem w sprawach o rozwód, sporządzanie pism procesowych, udział w rozprawach,
 • wyjaśnienie i omówienie poszczególnych etapów postępowania rozwodowego,
 • zadbanie o alimenty na dziecko, kontakty z dzieckiem, miejsce zamieszkania dziecka, a także o władzę rodzicielską,
 • alimenty na byłego współmałżonka,
 • ustalenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania.

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką w Legnicy i Polkowicach. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania i postaramy się wyjaśnić wszelkie wątpliwości związane z rozwodem lub separacją. Jeśli zdecydujecie się Państwo powierzyć nam prowadzenie sprawy rozwodowej, to pomożemy przejść przez ten trudny okres i będziemy dla Państwa skutecznym wsparciem przed sądem.

Adwokat od rozwodów
Legnica, Polkowice

Kancelaria Adwokacka adwokat Maciej Michalski – specjalizacja sprawy rozwodowe.

Jeśli potrzebują Państwo dobrego prawnika od rozwodów na terenie miasta Legnicy lub Polkowic zapraszamy do poznania szczegółów oferty naszej Kancelarii. Mamy wieloletnie doświadczenie. Do każdej sprawy podchodzimy w sposób indywidualny. Gwarantujemy skuteczność i rzetelność. Zapewniamy przystępne ceny.
Skorzystaj, skontaktuj się i umów spotkanie.

Oferujemy prowadzenie postępowania w zakresie rozwodów, alimentów, podziału majątku, zachowania władzy rodzicielskiej na każdym etapie postępowania. Sąd orzekając rozwód określa, czy któryś z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa. Jednak na zgodny wniosek obu stron sąd może zaniechać orzekana o winie jednego z małżonków bądź o winie obojga małżonków. Sąd może również orzec rozwiązanie małżeństwa za porozumieniem stron.

Rola adwokata w prowadzeniu sprawy rozwodowej

Decyzja o rozwodzie jest jedną z trudniejszych chwil w życiu człowieka. Postępowanie w sprawach o rozwód jest bez wątpienia jednym z bardziej skomplikowanych postępowań. Zarówno pod względem proceduralnym, jak i również emocjonalnym. Zwłaszcza gdy małżonkowie mają nieletnie dzieci.

Decyzja o rozwodzie często stanowi jedną z najtrudniejszych decyzji, jaką muszą podjąć małżonkowie. Postępowanie w sprawie o rozwód jest niewątpliwie jednym z najbardziej skomplikowanych postępowań, zarówno pod względem proceduralnym, ale także pod względem emocjonalnym w szczególności, gdy małżonkowie mają małoletnie dzieci. Wielokrotnie pomiędzy małżonkami istnieje głęboki konflikt. Dochodzi do kłótni i awantur.
Równie często spotykamy się z inną postawą. Klient chciałby równocześnie zachować się w porządku względem współmałżonka, ale z drugiej strony zarazem chciałby uzyskać jak najkorzystniejsze dla siebie rozwiązania.

W obu tych przypadkach z pomocą przychodzi dobry adwokat od rozwodów. Jest on wolny od emocji, które towarzyszą małżonkom. Pozwala to zachować trzeźwy umysł i wywalczyć najlepsze dla klienta rozwiązanie sprawy. Korzystne przeprowadzenie sprawy może rzutować na całe długie przyszłe lata w szczególności, gdy w grę wchodzą alimenty na dzieci lub na współmałżonka. W postępowaniach o rozwód tworzymy swoją przyszłość. Warto o nią zadbać w sposób solidny i przemyślany już teraz w trakcie rozwodu.

Rozwód bez orzekania o winie

Gdy małżonkowie zgodnie wnoszą o rozwód, gdy rozstają się w zgodzie, bądź nie chcą na sali sądowej roztrząsać problemów małżeńskich, to wówczas możliwe jest orzeczenie sądu o rozwiązaniu małżeństwa bez orzekania o winie.

Już na samym początku postępowania z klientem analizujemy całą sprawę, jego interes i cele, jakie chciałby osiągnąć. Informujemy klienta, z czym związana jest decyzja o rozwodzie bez orzekania o winie. Jeśli dojdziemy wspólnie do przekonania, że jest to optymalne dla klienta rozwiązanie, to wówczas jeszcze na etapie przedsądowym podejmujemy odpowiednie działania. Mianowicie kontaktujemy się z drugą stroną lub jej pełnomocnikiem. Próbujemy wypracować porozumienie. Zapisane ustalenia w formie postanowień umownych przedkładamy z kolei w sądzie. Dobre porozumienie chroni małżonków w trakcie procesu rozwodowego przed stresem, ale również rzutuje na ich relacje po rozwodzie w szczególności, gdy mają dzieci. Małżonkowie w wypracowanym porozumieniu mają uzgodnionych większość istotnych spraw. Unikamy w ten sposób niepotrzebnych sporów przed samym sądem.

Również na etapie przedprocesowym próbujemy uregulować stosunki majątkowe małżeństwa. Negocjujemy warunki podziału wspólnego majątku. Często każdy z małżonków ma inne priorytety. Jedna strona może być zainteresowana jak najszybszym uregulowaniem swojej sytuacji finansowej, druga natomiast pragnie możliwie jak najszybszego rozwodu. Jest to dobry czas na wypracowanie ogólnego porozumienia i kompromisu. Pozwoli on małżeństwu w sposób kompleksowy uzgodnić zasady rozstania.

Przeprowadzenie sprawy w sposób opisany powyżej pozwala na sprawne i szybkie jej zakończenie przed sądem. Ponadto ma pozytywny wpływ na przyszłe wzajemne relacje byłych już małżonków w szczególności, gdy będą musieli ze sobą współdziałać, wychowując dzieci.

Jako adwokat wspieram klientów na każdym etapie sprawy. Począwszy od etapu przedsądowego, poprzez złożenie pozwu o rozwód i dalszych koniecznych pism procesowych, a skończywszy w razie potrzeby na złożeniu środków odwoławczych. Reprezentuję klienta podczas rozmów negocjacyjnych, jak i u mediatora, a także w sądach zarówno przed Sądem Okręgowym, jak i Sądem Apelacyjnym.

Rozwód z orzeczeniem o winie

Taki rozwód ma swoje plusy i wymierne korzyści, ale również może mieć minusy. Klient decydując się na postępowanie rozwodowe z orzeczeniem o winie, musi mieć świadomość tego wszystkiego. Jeśli po rozmowie z klientem dochodzimy do wniosku, że orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy współmałżonka jest uzasadnione i warto obrać taki kierunek, to przystępujemy do kolejnego etapu. Gromadzimy dla potrzeb sprawy wszelkie dowody obciążające i wskazujące winę za rozpad małżeństwa drugiej strony, jakimi dysponuje klient. Jako adwokat rodzinny z wieloletnim doświadczeniem w sprawach rozwodowych po analizie materiału doradzam, co warto dołączyć do sprawy w sądzie. Z drugiej strony wskazuję również, co moim zdaniem jest bezwartościowe i może przysłonić sądowi ocenę istoty sprawy.

Jako prawnik staram się, aby na każdym etapie sprawy decyzja klienta była świadoma i podejmowana z pełnym przekonaniem co do jej słuszności. Klient może zdać się również w pełni na moje doświadczenie zawodowe i umiejętności prawnicze w sprawach rozwodowych, a swój udział ograniczyć do niezbędnego minimum. W tak trudnym dla klienta czasie staram się doprowadzić w jego imieniu do pozytywnego i skutecznego zakończenia sprawy rozwodowej.

Dobry prawnik od rozwodów – Legnica, Polkowice

W wyroku rozwodowym sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi byłych małżonków. Decyduje o charakterze i kontaktach z potomstwem. Sąd rozstrzyga również o wysokości kosztów wychowania i utrzymania dziecka ponoszonych przez rodzica, czyli o alimentach.

Kancelaria Adwokacka adwokat Maciej Michalski świadczy usługi pomocy prawnej w zakresie spraw o rozwód m.in.:

 • porady prawne w sprawie rozwodu,
 • sporządzenie pozwu o rozwód,
 • reprezentowanie przed sądem w sprawach o rozwód, sporządzanie pism procesowych, udział w rozprawach,
 • wyjaśnienie i omówienie poszczególnych etapów postępowania rozwodowego,
 • zadbanie o alimenty na dziecko, kontakty z dzieckiem, miejsce zamieszkania dziecka, a także o władzę rodzicielską,
 • alimenty na byłego współmałżonka,
 • ustalenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania.

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką w Legnicy i Polkowicach. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania i postaramy się wyjaśnić wszelkie wątpliwości związane z rozwodem lub separacją. Jeśli zdecydujecie się Państwo powierzyć nam prowadzenie sprawy rozwodowej, to pomożemy przejść przez ten trudny okres i będziemy dla Państwa skutecznym wsparciem przed sądem.

Kancelaria Adwokacka

logo adwokatura

adwokat Maciej Michalski

Kancelaria Adwokacka

logo adwokatura

adwokat Maciej Michalski

Siedziba:

ul. Mickiewicza 1A/9

59-220 Legnica

  +48 76 720 83 73

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 8.00 – 16.00

 

Siedziba:

ul. Mickiewicza 1A/9

59-220 Legnica

  +48 76 720 83 73

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 8.00 – 16.00

Filia Polkowice:

ul. Gdańska 16/3

59-100 Polkowice

  +48 505 632 888

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 9.00 – 16.00

 

Filia Polkowice:

ul. Gdańska 16/3

59-100 Polkowice

  +48 505 632 888

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 9.00 – 16.00

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelaria Adwokacka w Legnicy adwokat Maciej Michalski

NIP: 695 136 1083 | Nr rachunku bankowego: 05 1500 1504 1215 0004 6887 0000

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelaria Adwokacka w Legnicy adwokat Maciej Michalski

NIP: 695 136 1083
Nr rachunku bankowego:
05 1500 1504 1215 0004 6887 0000