logo adwokat

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Maciej Michalski 
Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Maciej Michalski 
Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Slide background

Adwokat Legnica

Slide background

Adwokat Legnica

Kontakty z dziećmi – adwokat Legnica, Polkowice

Sprawy o ustalenie kontaktów z dziećmi Kancelaria Adwokacka w Legnicy z filią w Polkowicach prowadzi dość często, bodajże najczęściej. Pozwoliło nam to zgromadzić w tego typu sprawach bogate doświadczenie, a wbrew pozorom nie są to sprawy łatwe.

Prawo do kontaktów rodziców z dziećmi

Niezależnie od rozstania rodziców, każde dziecko ma prawo do nieskrępowanego, niezakłóconego i bezpośredniego kontaktu z obojgiem rodziców. Jest to jego prawo. Rodzic, który z dzieckiem nie zamieszkuje ma obowiązek, ale również i prawo takie kontakty utrzymywać. Druga strona musi tego przestrzegać i zarazem ma obowiązek to umożliwić.

Jeżeli występują problemy z wyegzekwowaniem kontaktów z dzieckiem i ustaleniem spotkań, warto skorzystać z pomocy adwokata. Ustalenie zakresu, zasad i terminów spotkań z dzieckiem ma miejsce na drodze postępowania sądowego. Sąd po uzyskaniu opinii wydanej przez Opiniodawczy Zespół Specjalistów Sądowych (wcześniej RODK) ustala częstotliwość i miejsce kontaktów z dzieckiem.

Oboje rodziców wraz z dziećmi poddawani są badaniom pedagoga, psychologa, a niekiedy i psychiatry. Specjaliści ci określają najkorzystniejszą formę kontaktów z dzieckiem, biorąc pod uwagę przede wszystkim dobro dziecka. Warto się do takiego badania uprzednio przygotować, a przede wszystkim zasięgnąć opinii adwokata, który ma w takich sprawach duże doświadczenie i wie, czego rodzic może się spodziewać podczas badania. Warto również wcześniej zebrać odpowiednią dokumentację.

Kontakty z dzieckiem są nie tylko prawem, ale również i obowiązkiem rodzica

Kodeks rodzinny i opiekuńczy jasno definiuje, że każdy z rodziców ma prawo i obowiązek do utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Jest to prawo niezależne od władzy rodzicielskiej. Oznacza to, że nawet rodzic pozbawiony lub z ograniczoną władzą rodzicielską ma prawo do kontaktów z dzieckiem.

Zaliczają się do nich:

 • spotkania,
 • zabieranie dziecka poza miejsce stałego pobytu,
 • odwiedziny,
 • utrzymywanie korespondencji,
 • bezpośrednie porozumiewanie się,
 • porozumiewanie się na odległość poprzez środki komunikacji w tym elektroniczne.

Strona odmawiająca i utrudniająca drugiemu rodzicowi kontaktów z dzieckiem może zostać pozwana do sądu. Dalsze nieprzestrzeganie wydanego przez sąd wyroku o kontaktach może doprowadzić do sądowego ukarania takiej osoby grzywną.

Ważne!

Ustalone już kontakty z dzieckiem w wyroku sądowym bądź innym postępowaniu sądowym można zmienić na drodze postępowania sądowego.

Ustalenie zasad kontaktów z dzieckiem

o ustaleniu zasad kontaktów z dzieckiem decyduje sąd. Jeśli jest jednak możliwe, to najlepszym sposobem na uregulowanie kontaktów z dziećmi jest przygotowanie przez rodziców tzw. planu rodzicielskiego. Kancelaria Adwokacka adwokat Maciej Michalski oferuje taką pomoc. W planie tym precyzyjnie są nakreślone wszystkie kwestie związane ze sposobem realizacji kontaktów rodzica z dzieckiem. Plan taki ułatwia sądowi podjęcie odpowiedniej decyzji.

Kontakty dziecka z dziadkami

Można również uregulować sądownie kontakty dzieci małoletnich z dziadkami macierzystymi lub ojczystymi. Nieraz jest to jedyny sposób na utrzymanie więzi rodzinnej z wnukami. Kontakty takie są niezależne od decyzji sądu przyznającej prawo do kontaktu rodzica z dzieckiem.

Jeśli mają Państwo utrudniony kontakt z wnukami, to warto zastanowić nad takim posunięciem. Sądy najczęściej akceptują takie rozwiązania wydając odpowiedni wyrok. Sprawę można założyć w Sądzie Rodzinnym właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka. Najczęściej są to krótkie procesy.
Kancelaria Adwokacka adwokat Maciej Michalski przygotuje dla Państwa odpowiedni wniosek i będzie Was reprezentować w Sądzie.

Kontakty z dziećmi – adwokat Legnica, Polkowice

Sprawy o ustalenie kontaktów z dziećmi Kancelaria Adwokacka w Legnicy z filią w Polkowicach prowadzi dość często, bodajże najczęściej. Pozwoliło nam to zgromadzić w tego typu sprawach bogate doświadczenie, a wbrew pozorom nie są to sprawy łatwe.

Prawo do kontaktów rodziców z dziećmi

Niezależnie od rozstania rodziców, każde dziecko ma prawo do nieskrępowanego, niezakłóconego i bezpośredniego kontaktu z obojgiem rodziców. Jest to jego prawo. Rodzic, który z dzieckiem nie zamieszkuje ma obowiązek, ale również i prawo takie kontakty utrzymywać. Druga strona musi tego przestrzegać i zarazem ma obowiązek to umożliwić.

Jeżeli występują problemy z wyegzekwowaniem kontaktów z dzieckiem i ustaleniem spotkań, warto skorzystać z pomocy adwokata. Ustalenie zakresu, zasad i terminów spotkań z dzieckiem ma miejsce na drodze postępowania sądowego. Sąd po uzyskaniu opinii wydanej przez Opiniodawczy Zespół Specjalistów Sądowych (wcześniej RODK) ustala częstotliwość i miejsce kontaktów z dzieckiem.

Oboje rodziców wraz z dzieckiem poddawani są badaniom pedagoga, psychologa, a niekiedy i psychiatry. Specjaliści ci określają najkorzystniejszą formę kontaktów z dzieckiem, biorąc pod uwagę przede wszystkim dobro dziecka. Warto się do takiego badania uprzednio przygotować, a przede wszystkim zasięgnąć opinii adwokata, który ma w takich sprawach duże doświadczenie i wie, czego rodzic może się spodziewać podczas badania. Warto również wcześniej zebrać odpowiednią dokumentację.

Kontakty z dzieckiem są nie tylko prawem, ale również i obowiązkiem rodzica

Kodeks rodzinny i opiekuńczy jasno definiuje, że każdy z rodziców ma prawo i obowiązek do utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Jest to prawo niezależne od władzy rodzicielskiej. Oznacza to, że nawet rodzic pozbawiony lub z ograniczoną władzą rodzicielską ma prawo do kontaktów z dzieckiem.

Zaliczają się do nich:

 • spotkania,
 • zabieranie dziecka poza miejsce stałego pobytu,
 • odwiedziny,
 • utrzymywanie korespondencji,
 • bezpośrednie porozumiewanie się,
 • porozumiewanie się na odległość poprzez środki komunikacji w tym elektroniczne.

Strona odmawiająca i utrudniająca drugiemu rodzicowi kontaktów z dzieckiem może zostać pozwana do sądu. Dalsze nieprzestrzeganie wydanego przez sąd wyroku o kontaktach może doprowadzić do sądowego ukarania takiej osoby grzywną.

Ważne!

Ustalone już kontakty z dzieckiem w wyroku sądowym bądź innym postępowaniu sądowym można zmienić na drodze postępowania sądowego.

Ustalenie zasad kontaktów z dzieckiem

o ustaleniu zasad kontaktów z dzieckiem decyduje sąd. Jeśli jest jednak możliwe, to najlepszym sposobem na uregulowanie kontaktów z dziećmi jest przygotowanie przez rodziców tzw. planu rodzicielskiego. Kancelaria Adwokacka adwokat Maciej Michalski oferuje taką pomoc. W planie tym precyzyjnie są nakreślone wszystkie kwestie związane ze sposobem realizacji kontaktów rodzica z dzieckiem. Plan taki ułatwia sądowi podjęcie odpowiedniej decyzji.

Kontakty dziecka z dziadkami

Można również uregulować sądownie kontakty dzieci małoletnich z dziadkami macierzystymi lub ojczystymi. Nieraz jest to jedyny sposób na utrzymanie więzi rodzinnej z wnukami. Kontakty takie są niezależne od decyzji sądu przyznającej prawo do kontaktu rodzica z dzieckiem.

Jeśli mają Państwo utrudniony kontakt z wnukami, to warto zastanowić nad takim posunięciem. Sądy najczęściej akceptują takie rozwiązania wydając odpowiedni wyrok. Sprawę można założyć w Sądzie Rodzinnym właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka. Najczęściej są to krótkie procesy.
Kancelaria Adwokacka adwokat Maciej Michalski przygotuje dla Państwa odpowiedni wniosek i będzie Was reprezentować w Sądzie.

Kancelaria Adwokacka

logo adwokatura

adwokat Maciej Michalski

Kancelaria Adwokacka

logo adwokatura

adwokat Maciej Michalski

Siedziba:

ul. Mickiewicza 1A/9

59-220 Legnica

  +48 76 720 83 73

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 8.00 – 16.00

 

Siedziba:

ul. Mickiewicza 1A/9

59-220 Legnica

  +48 76 720 83 73

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 8.00 – 16.00

Filia Polkowice:

ul. Gdańska 16/3

59-100 Polkowice

  +48 505 632 888

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 9.00 – 16.00

 

Filia Polkowice:

ul. Gdańska 16/3

59-100 Polkowice

  +48 505 632 888

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 9.00 – 16.00

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelaria Adwokacka w Legnicy adwokat Maciej Michalski

NIP: 695 136 1083 | Nr rachunku bankowego: 05 1500 1504 1215 0004 6887 0000

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelaria Adwokacka w Legnicy adwokat Maciej Michalski

NIP: 695 136 1083
Nr rachunku bankowego:
05 1500 1504 1215 0004 6887 0000