Kancelaria Adwokacka - Adwokat Maciej Michalski - Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Maciej Michalski 
Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Maciej Michalski 
Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Slide background

Adwokat Legnica

Slide background

Adwokat Legnica

Kontakty z dziećmi – adwokat Legnica, Polkowice

Sprawy o ustalenie kontaktów z dziećmi Kancelaria Adwokacka w Legnicy z filią w Polkowicach prowadzi dość często, bodajże najczęściej. Pozwoliło nam to zgromadzić w tego typu sprawach bogate doświadczenie, a wbrew pozorom nie są to sprawy łatwe.

Prawo do kontaktów rodziców z dziećmi

Niezależnie od rozstania rodziców, każde dziecko ma prawo do nieskrępowanego, niezakłóconego i bezpośredniego kontaktu z obojgiem rodziców. Jest to jego prawo. Rodzic, który z dzieckiem nie zamieszkuje ma obowiązek, ale również i prawo takie kontakty utrzymywać. Druga strona musi tego przestrzegać i zarazem ma obowiązek to umożliwić.

Jeżeli występują problemy z wyegzekwowaniem kontaktów z dzieckiem i ustaleniem spotkań, warto skorzystać z pomocy adwokata. Ustalenie zakresu, zasad i terminów spotkań z dzieckiem ma miejsce na drodze postępowania sądowego. Sąd po uzyskaniu opinii wydanej przez Opiniodawczy Zespół Specjalistów Sądowych (wcześniej RODK) ustala częstotliwość i miejsce kontaktów z dzieckiem.

Oboje rodziców wraz z dziećmi poddawani są badaniom pedagoga, psychologa, a niekiedy i psychiatry. Specjaliści ci określają najkorzystniejszą formę kontaktów z dzieckiem, biorąc pod uwagę przede wszystkim dobro dziecka. Warto się do takiego badania uprzednio przygotować, a przede wszystkim zasięgnąć opinii adwokata, który ma w takich sprawach duże doświadczenie i wie, czego rodzic może się spodziewać podczas badania. Warto również wcześniej zebrać odpowiednią dokumentację.

Kontakty z dzieckiem są nie tylko prawem, ale również i obowiązkiem rodzica

Kodeks rodzinny i opiekuńczy jasno definiuje, że każdy z rodziców ma prawo i obowiązek do utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Jest to prawo niezależne od władzy rodzicielskiej. Oznacza to, że nawet rodzic pozbawiony lub z ograniczoną władzą rodzicielską ma prawo do kontaktów z dzieckiem.

Zaliczają się do nich:

 • spotkania,
 • zabieranie dziecka poza miejsce stałego pobytu,
 • odwiedziny,
 • utrzymywanie korespondencji,
 • bezpośrednie porozumiewanie się,
 • porozumiewanie się na odległość poprzez środki komunikacji w tym elektroniczne.

Strona odmawiająca i utrudniająca drugiemu rodzicowi kontaktów z dzieckiem może zostać pozwana do sądu. Dalsze nieprzestrzeganie wydanego przez sąd wyroku o kontaktach może doprowadzić do sądowego ukarania takiej osoby grzywną.

Ważne!

Ustalone już kontakty z dzieckiem w wyroku sądowym bądź innym postępowaniu sądowym można zmienić na drodze postępowania sądowego.

Ustalenie zasad kontaktów z dzieckiem

o ustaleniu zasad kontaktów z dzieckiem decyduje sąd. Jeśli jest jednak możliwe, to najlepszym sposobem na uregulowanie kontaktów z dziećmi jest przygotowanie przez rodziców tzw. planu rodzicielskiego. Kancelaria Adwokacka adwokat Maciej Michalski oferuje taką pomoc. W planie tym precyzyjnie są nakreślone wszystkie kwestie związane ze sposobem realizacji kontaktów rodzica z dzieckiem. Plan taki ułatwia sądowi podjęcie odpowiedniej decyzji.

Kontakty dziecka z dziadkami

Można również uregulować sądownie kontakty dzieci małoletnich z dziadkami macierzystymi lub ojczystymi. Nieraz jest to jedyny sposób na utrzymanie więzi rodzinnej z wnukami. Kontakty takie są niezależne od decyzji sądu przyznającej prawo do kontaktu rodzica z dzieckiem.

Jeśli mają Państwo utrudniony kontakt z wnukami, to warto zastanowić nad takim posunięciem. Sądy najczęściej akceptują takie rozwiązania wydając odpowiedni wyrok. Sprawę można założyć w Sądzie Rodzinnym właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka. Najczęściej są to krótkie procesy.
Kancelaria Adwokacka adwokat Maciej Michalski przygotuje dla Państwa odpowiedni wniosek i będzie Was reprezentować w Sądzie.

Kontakty z dziećmi – adwokat Legnica, Polkowice

Sprawy o ustalenie kontaktów z dziećmi Kancelaria Adwokacka w Legnicy z filią w Polkowicach prowadzi dość często, bodajże najczęściej. Pozwoliło nam to zgromadzić w tego typu sprawach bogate doświadczenie, a wbrew pozorom nie są to sprawy łatwe.

Prawo do kontaktów rodziców z dziećmi

Niezależnie od rozstania rodziców, każde dziecko ma prawo do nieskrępowanego, niezakłóconego i bezpośredniego kontaktu z obojgiem rodziców. Jest to jego prawo. Rodzic, który z dzieckiem nie zamieszkuje ma obowiązek, ale również i prawo takie kontakty utrzymywać. Druga strona musi tego przestrzegać i zarazem ma obowiązek to umożliwić.

Jeżeli występują problemy z wyegzekwowaniem kontaktów z dzieckiem i ustaleniem spotkań, warto skorzystać z pomocy adwokata. Ustalenie zakresu, zasad i terminów spotkań z dzieckiem ma miejsce na drodze postępowania sądowego. Sąd po uzyskaniu opinii wydanej przez Opiniodawczy Zespół Specjalistów Sądowych (wcześniej RODK) ustala częstotliwość i miejsce kontaktów z dzieckiem.

Oboje rodziców wraz z dzieckiem poddawani są badaniom pedagoga, psychologa, a niekiedy i psychiatry. Specjaliści ci określają najkorzystniejszą formę kontaktów z dzieckiem, biorąc pod uwagę przede wszystkim dobro dziecka. Warto się do takiego badania uprzednio przygotować, a przede wszystkim zasięgnąć opinii adwokata, który ma w takich sprawach duże doświadczenie i wie, czego rodzic może się spodziewać podczas badania. Warto również wcześniej zebrać odpowiednią dokumentację.

Kontakty z dzieckiem są nie tylko prawem, ale również i obowiązkiem rodzica

Kodeks rodzinny i opiekuńczy jasno definiuje, że każdy z rodziców ma prawo i obowiązek do utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Jest to prawo niezależne od władzy rodzicielskiej. Oznacza to, że nawet rodzic pozbawiony lub z ograniczoną władzą rodzicielską ma prawo do kontaktów z dzieckiem.

Zaliczają się do nich:

 • spotkania,
 • zabieranie dziecka poza miejsce stałego pobytu,
 • odwiedziny,
 • utrzymywanie korespondencji,
 • bezpośrednie porozumiewanie się,
 • porozumiewanie się na odległość poprzez środki komunikacji w tym elektroniczne.

Strona odmawiająca i utrudniająca drugiemu rodzicowi kontaktów z dzieckiem może zostać pozwana do sądu. Dalsze nieprzestrzeganie wydanego przez sąd wyroku o kontaktach może doprowadzić do sądowego ukarania takiej osoby grzywną.

Ważne!

Ustalone już kontakty z dzieckiem w wyroku sądowym bądź innym postępowaniu sądowym można zmienić na drodze postępowania sądowego.

Ustalenie zasad kontaktów z dzieckiem

o ustaleniu zasad kontaktów z dzieckiem decyduje sąd. Jeśli jest jednak możliwe, to najlepszym sposobem na uregulowanie kontaktów z dziećmi jest przygotowanie przez rodziców tzw. planu rodzicielskiego. Kancelaria Adwokacka adwokat Maciej Michalski oferuje taką pomoc. W planie tym precyzyjnie są nakreślone wszystkie kwestie związane ze sposobem realizacji kontaktów rodzica z dzieckiem. Plan taki ułatwia sądowi podjęcie odpowiedniej decyzji.

Kontakty dziecka z dziadkami

Można również uregulować sądownie kontakty dzieci małoletnich z dziadkami macierzystymi lub ojczystymi. Nieraz jest to jedyny sposób na utrzymanie więzi rodzinnej z wnukami. Kontakty takie są niezależne od decyzji sądu przyznającej prawo do kontaktu rodzica z dzieckiem.

Jeśli mają Państwo utrudniony kontakt z wnukami, to warto zastanowić nad takim posunięciem. Sądy najczęściej akceptują takie rozwiązania wydając odpowiedni wyrok. Sprawę można założyć w Sądzie Rodzinnym właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka. Najczęściej są to krótkie procesy.
Kancelaria Adwokacka adwokat Maciej Michalski przygotuje dla Państwa odpowiedni wniosek i będzie Was reprezentować w Sądzie.

Kancelaria Adwokacka

logo adwokatura

adwokat Maciej Michalski

Kancelaria Adwokacka

logo adwokatura

adwokat Maciej Michalski

Siedziba:

ul. Mickiewicza 1A/9

59-220 Legnica

  +48 76 720 83 73

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 8.00 – 16.00

 

Siedziba:

ul. Mickiewicza 1A/9

59-220 Legnica

  +48 76 720 83 73

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 8.00 – 16.00

Filia Polkowice:

ul. Gdańska 16/3

59-100 Polkowice

  +48 505 632 888

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 9.00 – 16.00

 

Filia Polkowice:

ul. Gdańska 16/3

59-100 Polkowice

  +48 505 632 888

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 9.00 – 16.00

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelaria Adwokacka w Legnicy adwokat Maciej Michalski

NIP: 695 136 1083 | Nr rachunku bankowego: 05 1500 1504 1215 0004 6887 0000

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelaria Adwokacka w Legnicy adwokat Maciej Michalski

NIP: 695 136 1083
Nr rachunku bankowego:
05 1500 1504 1215 0004 6887 0000