Kancelaria Adwokacka - Adwokat Maciej Michalski - Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Maciej Michalski 
Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Maciej Michalski 
Siedziba Legnica, Filia Polkowice

prawo pracy, prawo pracy legnica, prawo pracy polkowice

Kancelaria Adwokacka, adwokat Maciej Michalski – porady prawne, Kodeks pracy, Legnica

Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy dostosowuje nasz porządek prawny do unijnych rozwiązań w zakresie zatrudnienia. W sposób istotny zmienia ona uprawnienia pracownika. Planowana jest zmiana odnośnie wprowadzenia urlopów opiekuńczych, udogodnień dla pracowników mających potomstwo, ograniczenia zakazu konkurencji oraz zmian w rozwiązywaniu umowy o pracę na czas określony.

Prawo pracy – urlopy

Kancelaria adwokacka – prawo pracy, Legnica. Zespół naszej Kancelarii to adwokat prawa pracy z wieloletnim doświadczeniem oraz radca prawny prawa pracy. Z sukcesami udzielamy prawnej pomocy zarówno pracodawcom, jak i pracownikom na etapie przedsądowym bądź już w trakcie trwania sprawy w Sądzie Pracy lub Inspekcji Pracy.

Urlop opiekuńczy

Urlop opiekuńczy to jedno z uprawnień przysługujących rodzicom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę, które wprowadzają zmiany w Kodeksie pracy 2022 r. Będzie on przysługiwać pracownikom w wymiarze do 5 dni w roku kalendarzowym. Może on zostać przyznany w celu opieki nad chorym członkiem rodziny, mieszkającym w tym samym gospodarstwie domowym, czyli np. podczas choroby współmałżonka, dziecka, czy też rodzica. Urlop opiekuńczy jest bezpłatny i nie otrzymamy z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.

Urlop z tytułu siły wyższej

Urlop ten przysługuje wszystkim pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę bez względu wymiar godzin pracy. Jest udzielany w pilnych sprawach rodzinnych, gdzie jest konieczna natychmiastowa obecność pracownika np. wypadek kogoś z bliskiej rodziny. Wniosek o urlop może zostać najpóźniej złożony w dniu korzystania z tego typu zwolnienia.

Urlop z tytułu siły wyższej przysługuje w wymiarze 16 godzin lub 2 dni w roku kalendarzowym. Pracownik sam decyduje, czy chce wybrać rozliczenie godzinowe, czy też w dniach. Urlop ten jest płatny w wysokości 50% wynagrodzenia, obliczanego w identyczny sposób, jak urlop wypoczynkowy.

Urlop rodzicielski dłuższy o 9 tygodni

W przypadku urodzenia jednego dziecka urlop rodzicielski po zmianach zostanie wydłużony z 32 do 41 tygodni. W przypadku ciąży mnogiej odpowiednio z 34 do 43 tygodni. Urlopu rodzicielskiego nie ma konieczności wykorzystania od razu jednym ciągiem. Będziemy mogli go rozłożyć na 5 części do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy szósty rok życia.

Również zgodnie z nowymi przepisami pracownik, który opiekuje się dzieckiem do ósmego roku jego życia, nie będzie zobowiązany do pracy nocnej, do pracy w przerywanym systemie czasu pracy, do delegacji poza stałe miejsce pracy – bez wyrażenia dobrowolnie na to zgody.

Zmiana w urlopach ojcowskich

Kolejna zmiana dotyczy urlopów ojcowskich. Będzie można wykorzystać te 14 dni wolnego do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia, a nie jak dotychczas do 24 miesiąca.

Umowa o pracę na okres próbny

W tym zakresie też są planowane kluczowe zmiany. Przy wypowiedzeniu takiej umowy pracodawca będzie zobowiązany ją uzasadnić i podać przyczyny. Będzie również zobligowany do konsultacji w tej sprawie ze związkami zawodowymi. Natomiast pracownik będzie miał prawo do odwołania się od takiej decyzji w sądzie. Wprowadzone zmiany w praktyce całkowicie niwelują różnice między umowami na czas określony i nieokreślony.

Czas trwania okresu próbnego

Zmianie ulegnie również czas, na jaki może być zawarta umowa na okres próbny. Dotychczasowy okres do 3 miesięcy zostanie zastąpiony sztywnymi ramami czasowymi. Zgodnie z nimi, umowa o pracę na okres próbny nie może przekraczać:

  • 1 miesiąc – przy zamiarze zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy,
  • 2 miesiące – przy planach zawarcia umowy o pracę na czas określony nie krótszy niż 6 miesięcy, ale nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Kancelaria Adwokacka

logo adwokatura

adwokat Maciej Michalski

Kancelaria Adwokacka

logo adwokatura

adwokat Maciej Michalski

Siedziba:

ul. Mickiewicza 1A/9

59-220 Legnica

  +48 76 720 83 73

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 8.00 – 16.00

 

Siedziba:

ul. Mickiewicza 1A/9

59-220 Legnica

  +48 76 720 83 73

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 8.00 – 16.00

Filia Polkowice:

ul. Gdańska 16/3

59-100 Polkowice

  +48 505 632 888

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 9.00 – 16.00

 

Filia Polkowice:

ul. Gdańska 16/3

59-100 Polkowice

  +48 505 632 888

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 9.00 – 16.00

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelaria Adwokacka w Legnicy adwokat Maciej Michalski

NIP: 695 136 1083 | Nr rachunku bankowego: 05 1500 1504 1215 0004 6887 0000

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelaria Adwokacka w Legnicy adwokat Maciej Michalski

NIP: 695 136 1083
Nr rachunku bankowego:
05 1500 1504 1215 0004 6887 0000