logo adwokat

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Maciej Michalski 
Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Maciej Michalski 
Siedziba Legnica, Filia Polkowice

zatajenie dzialałności gospodarczej czym grozi

Kancelaria Adwokacka, adwokat Maciej Michalski tel.: 603 121 704 – porady prawne prawo pracy Legnica, radca prawny prawa pracy

Zdarzają się sytuacje, w których podatnik-podmiot zaczyna prowadzić działalność gospodarczą pod obcym nazwiskiem lub nazwą innej firmy. Celem jest zatajenie rzeczywistych rozmiarów działalności lub też ukrycie działalności na własny rachunek. Podatnicy decydują się na taki krok często z uwagi na już istniejący dla nich sądowy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Często też motywem są względy podatkowe np. chęć zatajenia dochodów lub zamiar wykorzystania rozmaitych zwolnień i ulg podatkowych. Niekiedy podatnik próbuje w ten sposób uchylić się od egzekucji długów bądź obejść zakaz konkurencji.

Tego typu działalność, czyli prowadzenie działalności gospodarczej pod szyldem i firmą innej osoby jest przestępstwem i nosi miano firmanctwa.

Kim jest firmant i firmujący?

Firmant to podmiot prowadzący działalność gospodarczą, posługujący się imieniem i nazwiskiem, nazwą lub firmą innego podmiotu tj. osoby trzeciej. Firmujący to podmiot, który udostępnia lub użycza swoje imię i nazwisko, nazwę lub firmę firmantowi.

Zatajenie działalności gospodarczej

Zatajenia prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek i prowadzenie jej pod szyldem innej firmy naraża podatki na uszczuplenie. Dlatego też firmanctwo jest przestępstwem. Podatnik w takim przypadku odpowie za wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe w zależności od wysokości sumy podatku narażonego na uszczuplenie.

Aby doszło do firmanctwa, muszą zostać spełnione 3 przesłanki odpowiedzialności:

  • podczas prowadzenia ukrytej działalności gospodarczej powstają zaległości podatkowe,
  • prowadzenie działalności gospodarczej pod szyldem innej firmy, pod innym nazwiskiem,
  • zgoda firmującego.

Dwie pierwsze przesłanki zależą od firmanta, ostatnia od firmującego.

Co grozi za firmanctwo?

Sąd może ukarać sprawcę za firmanctwo karą grzywny do 720 stawek dziennych, karą pozbawienia wolności do 3 lat albo obiema tymi karami łącznie. Nadto sąd może orzec zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej. Firmanctwo może być wykroczeniem lub przestępstwem. Zależy to od kwoty narażonego na uszczuplenie podatku. Mamy do czynienia z wykroczeniem, jeśli kwota ta nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, które obowiązywało w czasie jego popełnienia. Tak więc w roku 2021 wartością graniczną pomiędzy wykroczeniem a przestępstwem była kwota 14 000 zł, a w roku 2022 suma ta wyniosła już 15 050 zł.

Odpowiedzialność karna firmującego

Odpowiedzialność karną za użyczenie danych swojej firmy, imienia i nazwiska, poniesie też firmujący. Może być to odpowiedzialność za pomocnictwo lub współsprawstwo. W pierwszym przypadku będzie to sytuacja, gdy firmujący ogranicza się wyłącznie do wyrażenia zgody na prowadzenie działalności gospodarczej pod szyldem swojej firmy i nie podejmuje żadnych innych działań. W drugim firmujący jest już bardziej zaangażowany, aktywnie uczestnicząc w działalności gospodarczej firmanta.

Odpowiedzialność podatkowa firmującego za zobowiązania firmanta

Art. 113 Ordynacji podatkowej stanowi, że podatnik, który za zgodą innej osoby w celu zatajenia prowadzenia działalności gospodarczej lub rzeczywistych rozmiarów tej działalności, posługuje się lub posługiwał się imieniem i nazwiskiem, nazwą lub firmą tej osoby, to osoba firmująca ponosi solidarną odpowiedzialność z podatnikiem całym swoim majątkiem za zaległości podatkowe powstałe podczas prowadzenia tej działalności. Krótko mówiąc odpowiedzialność ponosi zarówno firmant, jak i osoba firmująca. Firmujący może zostać pociągnięty do odpowiedzialności dopiero wówczas, gdy podatnik nie uiści we właściwych terminach podatku i wskutek tego powstanie podatkowa zaległość oraz gdy zostaną spełnione przesłanki wyrażone w art. 107 i 108 Ordynacji podatkowej o odpowiedzialności osoby trzeciej. Warunkiem odpowiedzialności firmującego jest jego świadomość uczestnictwa w działalności niezgodnej z prawem. Zdarza się bowiem, że firmant sam, bez zgody i wiedzy podszywa się pod inną firmę i osobę prowadzącą działalność gospodarczą.

Kancelaria Adwokacka, prawo pracy Legnica, adwokat prawa pracy Maciej Michalski – reprezentowanie przed sądem lub w postępowaniu przygotowawczym osób obwinionych o przestępstwa lub wykroczenia skarbowe. W razie pytań zadzwoń tel.: 603 121 704.

Kancelaria Adwokacka

logo adwokatura

adwokat Maciej Michalski

Kancelaria Adwokacka

logo adwokatura

adwokat Maciej Michalski

Siedziba:

ul. Mickiewicza 1A/9

59-220 Legnica

  +48 76 720 83 73

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 8.00 – 16.00

 

Siedziba:

ul. Mickiewicza 1A/9

59-220 Legnica

  +48 76 720 83 73

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 8.00 – 16.00

Filia Polkowice:

ul. Gdańska 16/3

59-100 Polkowice

  +48 505 632 888

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 9.00 – 16.00

 

Filia Polkowice:

ul. Gdańska 16/3

59-100 Polkowice

  +48 505 632 888

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 9.00 – 16.00

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelaria Adwokacka w Legnicy adwokat Maciej Michalski

NIP: 695 136 1083 | Nr rachunku bankowego: 05 1500 1504 1215 0004 6887 0000

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelaria Adwokacka w Legnicy adwokat Maciej Michalski

NIP: 695 136 1083
Nr rachunku bankowego:
05 1500 1504 1215 0004 6887 0000