Kancelaria Adwokacka - Adwokat Maciej Michalski - Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Maciej Michalski 
Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Maciej Michalski 
Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Kancelaria Adwokacka w Legnicy, prawo spadkowe, adwokat Maciej Michalski tel.: 603 121 704, pomoc prawna Legnica

Testament to dokument, w którym spadkodawca rozporządza całym swym majątkiem po śmierci. Testator wskazuje, kto i ile dziedziczy oraz może wskazać, kogo wydziedzicza.

Jak przygotować testament?

Aby dokument był ważny, to powinien on spełniać ściśle określone wymogi zawarte w kodeksie cywilnym – musi być wykonany przez osobę z pełną zdolnością do czynności prawnych oraz pełnoletnią. Testament powinien być opatrzony podpisem i datą.

Rodzaje testamentów

Testamenty zwykłe możemy podzielić na:

  • holograficzne
  • allograficzne,
  • notarialne.

Testament holograficzny – jest sporządzony samodzielnie pismem ręcznym. Należy go zaopatrzyć w datę i czytelny podpis. Może on być napisany na dowolnym nośniku np. zwykłej kartce papieru, papierze kancelaryjnym itp.

Testament allograficzny – jest to testament, w którym ustne deklaracje są zapisane w formie protokołu w obecności 2 świadków i urzędnika. Dokument po sporządzeniu należy odczytać na głos i następnie powinien on być podpisany przez spadkodawcę, świadków i przez osobę, wobec której wola została oświadczona.

Jeśli spadkodawca nie jest w stanie złożyć podpisu, należy to w protokole zaznaczyć wraz z podaniem przyczyny. Osoby głuche lub nieme nie mogą sporządzić testamentu holograficznego.

Testament notarialny – jest to urzędowy dokument sporządzony przez notariusza i potwierdzony jego pieczęcią. Testament spisany w takiej formie jest najbezpieczniejszy pod kątem zabezpieczenia majątku i niezmiernie rzadko zdarza się, aby został podważony.

Kiedy testament jest nieważny?

Przesłankami do podważenia testamentu mogą być w pierwszej kolejności braki formalne np.:

  • nieodpowiednia forma testamentu holograficznego, napisanie go na komputerze,
  • sporządzenie testamentu przez inną osobę, testament musi być napisany samodzielnie lub w obecności notariusza,
  • świadkowie podpisujący testament nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • wygaśnięcie terminu testamentu szczególnego, gdyż traci on swoją moc po upływie 6 miesięcy.

Błędy popełnione przy sporządzaniu testamentu mogą również sprawić, że testament zostanie uznany za nieważny. Należą do nich:

  • sporządzenie testamentu pod wpływem groźby,
  • podejrzenie, że spadkodawca sporządzając testament, został wprowadzony w błąd,
  • spadkodawca przygotowując testament, był w stanie uniemożliwiającym dobrowolne i świadome podjęcie decyzji.

Jak zabezpieczyć testament?

Zdarza się, i to nawet nierzadko, że osoby wymienione w testamencie nie są z niego zadowolone i starają się go podważyć. Nie zawsze też testament sporządzony ręcznie i schowany przez spadkodawcę w domu, gdzieś na dnie szuflady, ujrzy światło dzienne.

Najbezpieczniej jest spisać testament i zdeponować bezpośrednio u notariusza. Dodatkową ochroną i zabezpieczeniem testamentu może być wpis do Notarialnego Rejestru Testamentów (NORT). Wówczas w tym rejestrze jest zanotowana informacja o istnieniu testamentu oraz miejscu jego fizycznej lokalizacji tj. adresu kancelarii notariusza, w której jest on zdeponowany.

Wpis do rejestru jest dobrowolny i darmowy. Zabezpiecza on testament przed działaniem osób trzecich i gwarantuje, że po naszej śmierci, majątek trafi do osób przez nas wyznaczonych i zarazem nie skorzystają z niego osoby przez nas wydziedziczone.

Pomoc prawna Polkowice, porady prawne Legnica, adwokat Maciej Michalski tel.: 603 121 704.

Kancelaria Adwokacka

logo adwokatura

adwokat Maciej Michalski

Kancelaria Adwokacka

logo adwokatura

adwokat Maciej Michalski

Siedziba:

ul. Mickiewicza 1A/9

59-220 Legnica

  +48 76 720 83 73

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 8.00 – 16.00

 

Siedziba:

ul. Mickiewicza 1A/9

59-220 Legnica

  +48 76 720 83 73

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 8.00 – 16.00

Filia Polkowice:

ul. Gdańska 16/3

59-100 Polkowice

  +48 505 632 888

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 9.00 – 16.00

 

Filia Polkowice:

ul. Gdańska 16/3

59-100 Polkowice

  +48 505 632 888

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 9.00 – 16.00

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelaria Adwokacka w Legnicy adwokat Maciej Michalski

NIP: 695 136 1083 | Nr rachunku bankowego: 05 1500 1504 1215 0004 6887 0000

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelaria Adwokacka w Legnicy adwokat Maciej Michalski

NIP: 695 136 1083
Nr rachunku bankowego:
05 1500 1504 1215 0004 6887 0000