Kancelaria Adwokacka - Adwokat Maciej Michalski - Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Maciej Michalski 
Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Maciej Michalski 
Siedziba Legnica, Filia Polkowice

rola adwokata podzial majatku

Właściwym sądem w sprawach o podział wspólnego majątku jest sąd rejonowy w miejscu położenia majątku. Oznacza to w praktyce sąd dla miejscowości, w której jest zlokalizowany np. dom, mieszkanie, czy też wspólna nieruchomość. Kancelaria Adwokacka adwokat Maciej Michalski w Legnicy i filią w Polkowicach specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, w tym w sprawach o podział majątku wspólnego. Oferujemy kompleksową pomoc m.in. zapewniając:

 • reprezentowanie Klienta przed sądem,
 • profesjonalne doradztwo w zakresie podziału majątku,
 • przygotowanie niezbędnych pism procesowych i wniosków,
 • uczestnictwo w negocjacjach z drugą stroną i uzgodnienie wspólnego stanowiska stron,
 • sporządzenie umowy o ustanowienie lub zniesienie rozdzielności majątkowej.

Nasze wieloletnie doświadczenie w sprawach o podział majątku oraz dogłębna znajomość prawa pozwala nam m.in. podjąć się trudnych spraw, wykraczających w swych ramach poza zwykły podział wspólnego majątku. Dokładamy wówczas starań, aby orzeczenie sądu uwzględniło rzeczywisty udział i zaangażowanie małżonków przy gromadzeniu poszczególnych składników.

Adwokat do sprawy o podział majątku – czy warto?

Ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami lub orzeczenie przez sąd rozwodu, stwarza prawną możliwość dokonania podziału wspólnego majątku. Zatrudnienie w tego typu sprawach prawnika przynosi szereg wymiernych korzyści:

 • czas trwania postępowania ulega skróceniu, tego typu sprawy mogą nieraz ciągnąć się latami,
 • adwokat doskonale zna prawa przysługujące stronom i przepisy; skutecznie potrafi wykorzystać tę wiedzę, reprezentując interes swojego Klienta,
 • adwokat nie jest poddany silnym emocjom, które zazwyczaj towarzyszą stronom w tego typu sprawach; „na zimno” oceni sprawę i wybierze najbardziej optymalną dla swojego Klienta strategię,
 • sprawa o podział majątku dotyczy dorobku całego życia, nie ma tutaj miejsca na błędy, źle przed sądem sformułowane stwierdzenia, czy też pominięcie przysługującej stronie roszczeń; dzięki doświadczonemu adwokatowi unikniemy wszystkiego, co zainteresowanego może narazić na niekorzystne sądowe rozstrzygnięcie.

Sprawa o podział majątku - przesłanki do nierównego podziału

Dopiero po ustaniu wspólności majątkowej, może nastąpić sądowy nierówny podział wspólnego majątku. Z zasady małżonkowie mają równy udział w majątku wspólnym. Jednakże po ustaniu wspólności majątkowej, sąd może ustalić, że ten udział jest nierówny. Muszą jednak zaistnieć ku temu odpowiednie przesłanki. Stosownie do art. 43 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego są to:

 • ważne powody,
 • różny stopień przyczynienia się do powstania majątku wspólnego.

Obie ww. przesłanki powinny zaistnieć łącznie. Pojęcie „ważne powody” jest pojęciem niezdefiniowanym. Ma jednak ono zastosowanie wówczas, gdy jeden z małżonków w sposób uporczywy i rażący nie wnosił swojego wkładu do powstania dorobku, odpowiednio do swoich możliwości zarobkowych i sił. Taka postawa podlega negatywnej ocenie moralnej sądu i jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Zatem nierówny podział majątku jest rodzajem „kary” dla współmałżonka.

Podział majątku a rozwód

Dopiero po rozwodzie jest możliwy podział wspólnego majątku małżonków. Jednak od tej zasady istnieje wyjątek. Sąd, na wniosek jednego z małżonków, może dokonać podziału majątku wspólnego w wyroku orzekającym rozwód, jeśli podział ten nie doprowadzi do nadmiernej zwłoki w sprawie.

Umowny podział majątku wspólnego

Jeśli małżonkowie są w stanie porozumieć się odnośnie podziału majątku, to może to nastąpić poprzez zawarcie umowy. Możliwe jest także dokonanie podziału częściowego. Forma umowy może być dowolna. Jednakże, gdy w grę wchodzi nieruchomość, to wymagane jest sporządzenie aktu notarialnego. Jest to również konieczne w kilku innych przypadkach np.: gdy w skład majątku wchodzi przedsiębiorstwo, firma, czy też prawo użytkowania wieczystego.

Podział majątku po rozwodzie

W przypadku braku porozumienia w sprawie podziału majątku wspólnego, każdy z małżonków może wystąpić do sądu o taki podział. Wnosi się go do wydziału cywilnego sądu rejonowego w miejscu położenia majątku. Wniosek o podział wspólnego majątku może zostać jedynie złożony, gdy pomiędzy małżonkami ustała wspólność majątkowa.

Podział majątku po rodzicach

Istnieją dwie formy dziedziczenia po rodzicu: testamentowe i ustawowe. Pierwsza ma miejsce, gdy zmarły pozostawił po sobie testament. Jeśli coś takiego nie zaistniało, wówczas następuje dziedziczenie ustawowe. W pierwszej kolejności do spadku są uprawnione dzieci i aktualny małżonek osoby zmarłej. Byłe żony i byli mężowie nie dziedziczą. Małżonkowi przypada co najmniej 1/4 spadku. Każde z dzieci dziedziczy w częściach równych. Nie dziedziczą osoby wydziedziczone, uznane sądownie za niegodne dziedziczenia, osoby, które odrzuciły spadek lub zrzekły się dziedziczenia. Oczywiście nie dziedziczą te osoby, które zostały wydziedziczone, odrzuciły spadek, zrzekły się dziedziczenia lub zostały uznane za niegodnych dziedziczenia.

Ile kosztuje adwokat w sprawie o podział majątku?

Nie ma tu stałego, sztywnego cennika. Wszystko zależy od zawartej umowy Klienta z kancelarią. Wpływ na wynagrodzenie adwokata w sprawie o podział majątku ma m.in. stopień skomplikowania sprawy, przewidywany nakład pracy oraz wartość przedmiotu sporu. Do ostatecznej wyceny kosztów na adwokata, może dojść jedynie po zapoznaniu się przez kancelarię z okolicznościami konkretnej, indywidualnej sprawy o podział majątku. Dlatego najlepiej bezpośrednio skontaktować się z wybranym adwokatem.

Kancelaria Adwokacka w Legnicy z filią w Polkowicach, adwokat Maciej Michalski

Tel.: 603 121 704

Kancelaria Adwokacka

logo adwokatura

adwokat Maciej Michalski

Kancelaria Adwokacka

logo adwokatura

adwokat Maciej Michalski

Siedziba:

ul. Mickiewicza 1A/9

59-220 Legnica

  +48 76 720 83 73

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 8.00 – 16.00

 

Siedziba:

ul. Mickiewicza 1A/9

59-220 Legnica

  +48 76 720 83 73

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 8.00 – 16.00

Filia Polkowice:

ul. Gdańska 16/3

59-100 Polkowice

  +48 505 632 888

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 9.00 – 16.00

 

Filia Polkowice:

ul. Gdańska 16/3

59-100 Polkowice

  +48 505 632 888

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 9.00 – 16.00

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelaria Adwokacka w Legnicy adwokat Maciej Michalski

NIP: 695 136 1083 | Nr rachunku bankowego: 05 1500 1504 1215 0004 6887 0000

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelaria Adwokacka w Legnicy adwokat Maciej Michalski

NIP: 695 136 1083
Nr rachunku bankowego:
05 1500 1504 1215 0004 6887 0000