Kancelaria Adwokacka - Adwokat Maciej Michalski - Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Maciej Michalski 
Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Maciej Michalski 
Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Kancelaria prawnicza Legnica, adwokat Maciej Michalski tel.: 603 121 704 – Kancelaria adwokacka Polkowice tel.: 505 632 888

Proces windykacyjny: skuteczne strategie odzyskiwania długów

Płynność finansowa firm i przedsiębiorstw w dużej mierze jest zależna od terminowego regulowania przez kontrahentów zobowiązań finansowych. Mogą one wynikać np. z faktur, zawartych umów i kontraktów, oświadczeń, ugód, porozumień lub innych dokumentów. W regulowaniu należności zdarzają się jednak opóźnienia bądź zupełne ich zaniechania, wynikające ze złej woli zobowiązanego do zapłaty. W takiej sytuacji może pomóc przekazanie sprawy kancelarii zajmującej się windykacją, która dobierze odpowiednią strategię, aby odzyskać dług.

Windykacja długów to złożony proces. Może składać się z wielu etapów, z których każdy ma inną strategię działania i charakteryzują go inne czynności windykacyjne. W procesie windykacyjnym zasadniczo możemy wyróżnić co najmniej 3 takie etapy:

  • polubowny,
  • sądowy,
  • egzekucji komorniczej.

Postępowanie polubowne

Postępowanie polubowne, zwane też windykacją miękką, ma również swoje etapy, których celem jest skłonienie dłużnika do spłaty długu. W pierwszej kolejności wysyłane są wszelkiego rodzaju ponaglenia i monity.

Ponaglenie to notka informacyjna o istnieniu nieuregulowanego długu i konieczności jak najszybszego jego spłaty.

Natomiast monit wysyłany jest po dacie nieuregulowanej zapłaty i zawiera już konkretne elementy:

  • dane wierzyciela,
  • dane dłużnika,
  • informacja o długu wraz z podaniem wysokości długu i przyczyny jego powstania np. niezapłacona faktura,
  • rachunek docelowy – gdzie i jak dokonać wpłaty.

W przypadku braku dalszej chęci do współpracy dłużnika, możemy wystosować ostrzeżenie o zamiarze dokonania wpisu do rejestru dłużników. Gdy i to nie przyniesie pożądanych rezultatów, pozostaje wysłać przedsądowe wezwanie do zapłaty długu.

Wezwanie do zapłaty wysyłamy zawsze listem poleconym. Informujemy o ostatecznym terminie uregulowania należności i kolejnych krokach, które zostaną podjęte wobec braku spłaty zadłużenia.

Windykacja twarda

Do windykacji twardej możemy zaliczyć już nie samą groźbę wpisania do baz dłużników, ale faktyczne jej dokonanie. Instytucji monitorujących długi i dłużników jest dość sporo m.in.: Rejestru Dłużników ERIF, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG), BIG Infomonitora, Krajowy Rejestru Długów BIG (KRD).

Działanie to ma na celu uchronienie innych przed wejściem w relacje finansowe z dłużnikiem oraz uniemożliwienie mu bądź utrudnienie uzyskania kredytów, rozmaitych usług abonamentowych itp.

Postępowanie sądowe wobec dłużnika

Gdy wszystkie możliwe sposoby windykacji zawiodły, pozostaje jedynie założenie sprawy w sądzie. Sąd może, po uprzednim oszacowaniu wartości majątku dłużnika, wydać nakaz uregulowania należności bądź zasądzić postępowanie egzekucyjne.

Pierwsze posiedzenie sądu jest zazwyczaj niejawne. Jeśli dłużnik od razu decyzją sądu otrzyma nakaz postępowania egzekucyjnego, to ma jeszcze ostatnią szansę na zmianę werdyktu i może wystąpić z apelacją. Drugie posiedzenie sądu jest już najczęściej w trybie jawnym z udziałem obydwu stron. Dla dłużnika jest to ostatni moment, gdy może dogadać się z wierzycielem i uniknąć egzekucji.

Wyrok sądu w rozprawie apelacyjnej jest już ostateczny. Jeśli jest on korzystny dla wierzyciela, to może on zwrócić się do komornika, aby poprzez niego odzyskać niespłacony dług. Komornik posiada cały wachlarz uprawnień i możliwości, aby wyegzekwować dług w imieniu wierzyciela.

Usługi prawnicze Legnica, adwokat Maciej Michalski tel.: 603 121 704

Kancelaria Adwokacka

logo adwokatura

adwokat Maciej Michalski

Kancelaria Adwokacka

logo adwokatura

adwokat Maciej Michalski

Siedziba:

ul. Mickiewicza 1A/9

59-220 Legnica

  +48 76 720 83 73

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 8.00 – 16.00

 

Siedziba:

ul. Mickiewicza 1A/9

59-220 Legnica

  +48 76 720 83 73

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 8.00 – 16.00

Filia Polkowice:

ul. Gdańska 16/3

59-100 Polkowice

  +48 505 632 888

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 9.00 – 16.00

 

Filia Polkowice:

ul. Gdańska 16/3

59-100 Polkowice

  +48 505 632 888

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 9.00 – 16.00

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelaria Adwokacka w Legnicy adwokat Maciej Michalski

NIP: 695 136 1083 | Nr rachunku bankowego: 05 1500 1504 1215 0004 6887 0000

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelaria Adwokacka w Legnicy adwokat Maciej Michalski

NIP: 695 136 1083
Nr rachunku bankowego:
05 1500 1504 1215 0004 6887 0000