Kancelaria Adwokacka - Adwokat Maciej Michalski - Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Maciej Michalski 
Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Maciej Michalski 
Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Adwokat od rozwodów Legnica, opieka nad dzieckiem Legnica – pomoc prawna, rozwody Legnica, adwokat Maciej Michalski tel.: 603 121 704.

Prawo rodzicielskie: Jakie prawa i obowiązki ma rodzic po rozwodzie?

Rodzice mają prawo i zarazem obowiązek wykonywać pieczę nad dzieckiem, jego majątkiem oraz wychowywać swoją pociechę z poszanowaniem jej praw i godności. Władza rodzicielska obejmuje wszystkie aspekty życia dziecka i trwa aż do jego pełnoletności. Korzystając ze swoich praw rodzicielskich, rodzice przede wszystkim powinni kierować się dobrem dziecka.

Co sąd orzeka w wyroku rozwodowym? Przede wszystkim rozstrzyga o zakresie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, decyduje o stałym miejscu zamieszkania nieletniego, o częstotliwości i formie kontaktów z rodzicem, jeśli o to on wystąpi i o wysokości alimentów.

Nadto sąd orzeka o sposobie dalszego wspólnego korzystania z mieszkania, jeśli taka sytuacja wystąpi. Sąd rozstrzygając o wspólnym mieszkaniu, kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka i interesem małżonka, któremu powierzono pieczę nad dzieckiem.

Na wniosek jednego z małżonków, sąd może dokonać podziału wspólnego majątku, jeśli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w sprawie.

Władza rodzicielska a rozwód

Orzekając o zakresie władzy rodzicielskiej, sąd kieruje się nade wszystko dobrem dziecka oraz bierze pod uwagę istniejące okoliczności i uwarunkowania w danej, konkretnej sprawie. Sąd władzę rodzicielską może powierzyć obojgu rodzicom lub tylko jednemu. Wówczas władza rodzicielska jednego z rodziców jest ograniczana do określonych obowiązków i praw wobec dziecka.

Obowiązujące przepisy umożliwiają dziecku wychowanie przez oboje rodziców nawet po rozwodzie. Dlatego też w pierwszej kolejności właśnie rodzice na drodze porozumienia decydują o sposobie, w jaki będzie wykonywana władza rodzicielska i będą utrzymywane kontakty rodzicielskie z dzieckiem.

Porozumienie rodziców powinno mieć formę pisemną. Jeśli porozumienie małżonków jest zgodne z dobrem dziecka, sąd je uwzględni, orzekając o rozwodzie. Jeśli dobro dziecka nie wymaga innego rozstrzygnięcia, to pamiętajmy, że rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie.

Jeśli jednak rodzice nie będą w stanie dojść do porozumienia w istotnych sprawach dotyczących sprawowania opieki, kontaktów z dzieckiem i władzy rodzicielskiej, to decyzję podejmie sąd, kierując się dobrem dziecka. Uwzględni on przy tym prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców.

Władza rodzicielska dla jednego rodzica po rozwodzie

Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej tylko jednemu z rodziców. Wówczas ograniczy drugiemu władzę rodzicielską do określonych uprawnień i obowiązków w stosunku do dziecka, jeśli przemawia za tym jego dobro.

Prawa i obowiązki rodzica, który po rozwodzie nie sprawuje opieki nad dzieckiem

Rozwód rodziców to w życiu dziecka rewolucja. Najczęściej pozostaje ono na stałe pod opieką jednego rodzica, a z drugim widuje się w ustalonych terminach. Aby dziecku zapewnić optymalne warunki rozwoju emocjonalnego, należy zadbać, aby w równym stopniu utrzymywało ono kontakt i więź psychiczną zarówno z matką, jak i ojcem.

Obowiązek i prawo utrzymywania ze sobą kontaktów

Zarówno rodzice, jak i dzieci, mają obowiązek i prawo utrzymywania ze sobą kontaktów zgodnie z art. 113 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.. Tak więc kontaktem jest bezpośrednie spotkanie, wspólna wycieczka, odwiedziny, wzajemna komunikacja, prowadzenie korespondencji tradycyjnej lub korzystanie z komunikacji elektronicznej. Tym samym spełnieniem tego obowiązku mogą być już rozmowy telefoniczne, czy wiadomości SMS.

Prawa do dziecka po rozwodzie

Po rozwodzie najczęściej dziecko mieszka z jednym z rodziców. Jeśli to będzie przykładowo matka, to ojciec powinien z nią uzgodnić sposób, rodzaj, miejsce i częstotliwość kontaktów. W sytuacji, gdy rodzice nie są zdolni wypracować takie porozumienie, to wówczas sąd szczegółowo wszystko określi, kierując się dobrem dziecka i jego szeroko pojętym interesem.

Rozwody, Kancelaria Adwokacka w Legnicy

Twoje dziecko pozostaje po rozwodzie z byłym małżonkiem i potrzebujesz pomocy prawnej w celu ustalenia kontaktów? Nie wiesz, jak wyegzekwować swoje prawo do spotkań z dzieckiem? Zapraszam do kontaktu z naszą Kancelarią – adwokat Maciej Michalski tel.: 603 121 704.

Kancelaria Adwokacka

logo adwokatura

adwokat Maciej Michalski

Kancelaria Adwokacka

logo adwokatura

adwokat Maciej Michalski

Siedziba:

ul. Mickiewicza 1A/9

59-220 Legnica

  +48 76 720 83 73

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 8.00 – 16.00

 

Siedziba:

ul. Mickiewicza 1A/9

59-220 Legnica

  +48 76 720 83 73

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 8.00 – 16.00

Filia Polkowice:

ul. Gdańska 16/3

59-100 Polkowice

  +48 505 632 888

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 9.00 – 16.00

 

Filia Polkowice:

ul. Gdańska 16/3

59-100 Polkowice

  +48 505 632 888

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 9.00 – 16.00

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelaria Adwokacka w Legnicy adwokat Maciej Michalski

NIP: 695 136 1083 | Nr rachunku bankowego: 05 1500 1504 1215 0004 6887 0000

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelaria Adwokacka w Legnicy adwokat Maciej Michalski

NIP: 695 136 1083
Nr rachunku bankowego:
05 1500 1504 1215 0004 6887 0000