Kancelaria Adwokacka - Adwokat Maciej Michalski - Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Maciej Michalski 
Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Maciej Michalski 
Siedziba Legnica, Filia Polkowice

prawnik od rozwodow legnica

Kancelaria Prawna, adwokat Maciej Michalski z siedzibą w Legnicy oraz filią w Polkowicach oferuje kompleksowe wsparcie prawne z zakresu prawa rodzinnego. Oferujemy pomoc prawną i reprezentowanie Klienta przed sądem na każdym etapie postępowania w sprawach o rozwody, ustalenie kontaktów z dzieckiem, zasądzenie alimentów, podział majątku po rozwodzie, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej i ustalenie ojcostwa. W Polsce 79% rozwodów odbywa się bez orzekania o winie, 14% z winy mężczyzny, 3% z winy kobiety i ok. 4% z winy obu stron. W sprawach o rozwody zawsze dążymy do możliwie krótkiego procesu i do zawarcia porozumienia pomiędzy małżonkami. Jeśli jest to niemożliwe, wówczas przedstawiamy sądowi udokumentowane argumenty i dowody świadczące o winie strony przeciwnej.

Pomoc prawna przy rozwodzie Polkowice i Legnica

Rozwód to jedna z najtrudniejszych życiowych decyzji, przed którą stoją małżonkowie. Rozwód to ingerencja sądu w wiele obszarów życia obojga małżonków. Wiąże się on często z głębokimi emocjami w szczególności, gdy są małoletnie dzieci lub rozbieżność w sprawie podziału majątku. Stres towarzyszący rozwodowi sprawia, że niekiedy dochodzi przed sądem do konfliktów, awantur i kłótni. Dlatego rola adwokata przy rozwodzie jest nieoceniona. Profesjonalny adwokat od rozwodów nie poddaje się emocjom, jak również nie ocenia, tylko próbuje znaleźć dla swojego Klienta najlepsze rozwiązanie. Nasza kancelaria zawsze też stara się cały proces sądowy maksymalnie skrócić. Dążymy do orzeczenia rozwodu już na pierwszej rozprawie – w ten sposób minimalizujemy związane z procesem rozwodowym koszty.

Czy warto wynająć adwokata do rozwodu?

Ustanowienie adwokata pełnomocnikiem w sprawach rozwodowych to wygodne rozwiązanie. W szczególności, gdy rozwodząca para nie może dojść do porozumienia, gdy kłóci się o opiekę nad dziećmi, nikt nie poczuwa się do winy rozpadu pożycia małżeńskiego, gdy istnieją rozbieżności o podział majątku. Adwokata od rozwodów również warto wynająć w konkretnych sytuacjach życiowych.

 • Gdy para ma dzieci i niemożliwe jest dojście do porozumienia w kwestii opieki nad dziećmi.
 • Gdy istnieje potencjalne ryzyko niepłacenia alimentów przez współmałżonka.
 • Przy podejrzeniu, że druga strona będzie dopuszczać się kłamstw, manipulacji, czy też nawet będzie preparować dowody.
 • Wówczas, gdy dochodzi do różnic odnośnie podziału majątku, w szczególności, gdy jest on duży.
 • Gdy druga strona wynajęła już adwokata. Aby zapewnić równowagę procesu, wyrównać szanse na korzystne dla siebie orzeczenie sądu, najlepiej zrobić to samo.
 • Osoba rozwodząca się nie rozumie języka urzędowego i zawiłości sądowych, nie orientuje się w przepisach.
 • Gdy stres sprawia, że osoba rozwodząca się nie jest w stanie logicznie odpowiadać na pytania sędziego, nie radzi sobie emocjonalnie, czuje się zagubiona.
 • W przypadku trudności z samodzielnym przygotowaniem wymaganej dokumentacji.
 • Przy zaburzeniach psychicznych drugiej strony, nałogach lub innych problemach zdrowotnych

Korzyści z rozwodu z udziałem adwokata

Wynajęcie adwokata do sprawy rozwodowej to przede wszystkim znaczne zmniejszenie stresu i nadmiernych emocji oraz spokój. Oczywiście niemożliwa jest całkowita eliminacja udziału w sprawie. Z pewnością konieczne będzie stawienie się na przesłuchaniu jako strona, ale zatrudnienie adwokata pozwoli na uniknięcie przykrych, a czasami trudnych bezpośrednich konfrontacji ze współmałżonkiem. Nadto adwokat profesjonalnie przygotuje wszelkie niezbędne dokumenty, złoży odpowiednie wnioski oraz przesłucha świadków. Prawnik zajmujący się rozwodami nie działa emocjonalnie, działa w sposób rzeczowy i profesjonalny i wie doskonale, jak podejść do sprawy. Jest to dość istotne i pomaga szybko uzyskać orzeczenie o rozwodzie. Tym samym koszty sądowe są znacznie mniejsze niż przy długich, ciągnących się miesiącami sprawach.

Pełnomocnik doskonale wie z praktyki, jak zabezpieczyć interes reprezentowanej strony. Zadba również o psychiczny komfort podczas procesu, da większe poczucie bezpieczeństwa i zapewni wsparcie w trudnych momentach. Ważne przy tym jest, aby przed pełnomocnikiem niczego nie ukrywać i być w pełni szczerym. W przeciwnym razie może to utrudnić pomyślne zakończenie sprawy. Po ogłoszeniu wyroku adwokat od rozwodów pomoże ocenić, czy jest on słuszny, jakie są szanse na zmianę i ewentualnie złoży odwołanie.

Szybka sprawa rozwodowa – jak uzyskać szybki rozwód?

Szybki rozwód to najmniej stresujący i najlepszy sposób na rozwiązanie małżeństwa. W szczególności, gdy małżonkowie mają już swoje indywidualne plany na dalsze życie, a orzeczenie sądowe stwierdzające rozwód, to już ostatni krok dzielący ich od nowego życia.

Szybki rozwód za porozumieniem stron

Kluczem do szybkiego rozwodu jest tu właśnie porozumienie. Gdy ono nastąpi i stanowiska małżonków są jednolite, sąd nie ma potrzeby prowadzić długie i wnikliwe postępowanie. Porozumienie z małżonkiem najlepiej jest zawrzeć jeszcze przed złożeniem pozwu o rozwód. Powinno ono rozstrzygać takie kwestie jak:

 • władza rodzicielska, zasady opieki nad dziećmi, sposób kontaktów z dziećmi i alimenty,
 • obopólna zgoda na podział majątku wspólnego na innej sprawie, nie rozwodowej,
 • określenie, czy domagacie się orzeczenia ze wskazaniem winnego rozpadu związku małżeńskiego,
 • jasne określenie okoliczności rozpadu małżeństwa.

Szybki rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie stwarza dużą szansę na jego uzyskanie już na pierwszej rozprawie. W takiej sytuacji po prostu sąd nie musi określać stopień winy każdego z małżonków. Małżonkowie muszą jedynie na rozprawie udowodnić zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego:

 • brak uczuć i całkowity zanik więzi emocjonalnej,
 • brak więzi fizycznej, zanik kontaktów seksualnych,
 • zerwanie więzi gospodarczych, brak wspólnego gospodarstwa domowego.

Jeśli jeszcze dodatkowo małżonkowie zeznają zgodnie, że ten stan trwa już długo i nie ma najmniejszych szans na zmianę obopólnych relacji, to szybki rozwód jest już w zasięgu ręki.

Szybki rozwód z orzekaniem o winie.

Jest to też możliwe, ale pod warunkiem, że jeden z małżonków weźmie całą winę na siebie i przed sądem to oświadczy. Zdarza się to najczęściej wówczas, gdy wina współmałżonka jest ewidentna i towarzyszą przy tym wyrzuty sumienia oraz poczucie winy. Są to jednak raczej rzadkie sytuacje. Częściej już zdarza się, że małżonek weźmie całą winę na siebie w zamian za korzystny dla niego podział majątku lub inne ustalenia niezwiązane z rozwodem.

Szybki rozwód z dziećmi

Jest on także możliwy. Należy jednakże wnieść wspólne i zgodne żądania dotyczące spraw dzieci. Można spisać porozumienie wychowawcze, które określi istotne kwestie dotyczące dzieci. Wówczas sąd jedynie zbada, czy są one zgodne z dobrem dziecka. W żadnym wypadku dobro dziecka nie może być zagrożone. Dlatego też warto powołać dodatkowego świadka, który jest osobą bliską dziecku. Może być to np. ciocia, babcia, która dobrze znając dziecko, potwierdzi, że poprzez rozwód dobro dziecka nie jest zagrożone.

Kancelaria Adwokacka

logo adwokatura

adwokat Maciej Michalski

Kancelaria Adwokacka

logo adwokatura

adwokat Maciej Michalski

Siedziba:

ul. Mickiewicza 1A/9

59-220 Legnica

  +48 76 720 83 73

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 8.00 – 16.00

 

Siedziba:

ul. Mickiewicza 1A/9

59-220 Legnica

  +48 76 720 83 73

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 8.00 – 16.00

Filia Polkowice:

ul. Gdańska 16/3

59-100 Polkowice

  +48 505 632 888

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 9.00 – 16.00

 

Filia Polkowice:

ul. Gdańska 16/3

59-100 Polkowice

  +48 505 632 888

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 9.00 – 16.00

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelaria Adwokacka w Legnicy adwokat Maciej Michalski

NIP: 695 136 1083 | Nr rachunku bankowego: 05 1500 1504 1215 0004 6887 0000

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelaria Adwokacka w Legnicy adwokat Maciej Michalski

NIP: 695 136 1083
Nr rachunku bankowego:
05 1500 1504 1215 0004 6887 0000