Kancelaria Adwokacka - Adwokat Maciej Michalski - Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Maciej Michalski 
Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Maciej Michalski 
Siedziba Legnica, Filia Polkowice

opieka nad dzieckiem po rozwodzie jak podzielic

Kancelaria Adwokacka – adwokat rodzinny Maciej Michalski Legnica, pomoc prawna przy rozwodzie Polkowice, opieka nad dzieckiem Legnica, doradztwo i reprezentacja przed sądem.

W przypadku rozwiązania małżeństwa, przyznanie opieki nad dzieckiem jednemu z rodziców, to dla sądu obligatoryjny element wyroku rozwodowego. Sąd musi rozstrzygnąć tę kwestię, gdyż taki obowiązek nakładają przepisy Kodeksu rodzinnego odnośnie dzieci małoletnich. Osoby pełnoletnie, nawet gdy są to uczniowie, samodzielnie muszą zadecydować, z kim zamieszkają po rozwodzie rodziców.

Władza rodzicielska a miejsce zamieszkania dziecka

Miejsce zamieszkania dziecka i władza rodzicielska są to dwie odrębne kwestie. Nie można ich ze sobą mylić. Można nie mieszkać na stałe z dzieckiem i zarazem można posiadać pełnię władzy rodzicielskiej. Tylko przy jednym z rodziców dziecko może mieć stałe miejsce zamieszkania i zameldowania. Dzieje się tak nawet wówczas, gdy rodzice sami zdecydują się na sprawowanie opieki nad dzieckiem po rozwodzie naprzemiennej. Sąd decydując o miejscu zamieszkania dziecka wskaże, czy zamieszka ono przy matce, czy też przy ojcu.

Władza rodzicielska – rodzaje rozstrzygnięć w wyroku rozwodowym

Możemy spotkać się z kilkoma rodzajami rozstrzygnięć sądowych odnośnie władzy rodzicielskiej. W praktyce sądowej najczęściej tylko dwa są zazwyczaj spotykane.

Pierwsze to powierzenie władzy rodzicielskiej zarówno matce i ojcu. Nie oznacza to automatycznie, że dziecko zamieszka naprzemiennie u mamy i taty. Zamieszka na stałe u rodzica, którego wskaże sąd. Natomiast takie rozstrzygnięcie oznacza, że oboje rodzice będą w takim samym stopniu decyzyjni w sprawach dotyczących ich potomstwa. Sądy najczęściej stosują takie rozwiązanie, gdy rodzice są w pełni zgodni w sprawach wychowania dziecka, są w stanie na bieżąco ze sobą współpracować oraz bez problemu porozumieć się ze sobą.

Drugie rozstrzygnięcie sądowe to powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu rodzicowi, przy jednoczesnym ograniczeniu władzy do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka drugiemu. Rozwiązanie to w praktyce sądowej stosowane jest wówczas, gdy rodzice nie mogą dojść ze sobą do porozumienia i już na sali sądowej widać, że taki typ opieki byłby jednym wielkim pasmem nieporozumień i kłótni.

Trzeba jeszcze dodać, że sąd decydując o ograniczeniu władzy rodzicielskiej dla jednego z rodziców, zawsze kieruje się dobrem dziecka. Jest to nadrzędne.

Plan opieki nad dzieckiem po rozwodzie

Aby oboje rodzice zachowali władzę rodzicielską, taki plan i porozumienie nie jest konieczne. Jest jednak za tym dość dużym argumentem i wskazaniem. Na pewno też w przyszłości takie porozumienie pozwoli rodzicom łatwiej zapobiegać ewentualnym konfliktom w kwestii wychowania dziecka. Plan i porozumienie powinny obejmować wszystkie podstawowe kwestie: podział opieki nad dzieckiem po rozwodzie, dokładnie określony zakres i czas kontaktów, wskazanie z kim dziecko przebywa podczas świąt. Niekiedy rodzice decydują się również uregulować, jeśli to możliwe, kwestię alimentów, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla dziecka, ekstra wydatków, kwestię leczenia, opiekunki do dziecka i.in.

Władza rodzicielska a ustalenie kontaktów z dzieckiem

Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem to dwie odrębne niezależne od siebie kwestie. Nawet rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej może mieć kontakty z dzieckiem. Dotyczy to zarówno bezpośrednich osobistych kontaktów, jak i tych zdalnych poprzez np. telefon, Skype, listy, e-maile itp. Kontakty z dzieckiem są obowiązkiem rodzica, jak również dziecko jest zobowiązane do utrzymywania takich kontaktów. Zazwyczaj kontakty odbywają się poza miejscem zamieszkania dziecka. Rodzic u którego na stałe przebywa dziecko nie ma prawa drugiemu takich kontaktów ograniczać.

Coś takiego może mieć miejsce jedynie wyjątkowych sytuacjach, gdy zagrożone jest dobro dziecka np. rodzic jest sprawcą przemocy wobec dziecka, demoralizuje je. Wówczas sąd podejmuje odpowiednie zaradcze decyzje. W sytuacji, gdy dziecko nie widziało rodzica przez długie miesiące lub bardzo przeżyło porzucenie, sąd może zadecydować o spotkaniach w obecności kuratora sądowego lub w obecności drugiego rodzica.

Kancelaria Adwokacka

logo adwokatura

adwokat Maciej Michalski

Kancelaria Adwokacka

logo adwokatura

adwokat Maciej Michalski

Siedziba:

ul. Mickiewicza 1A/9

59-220 Legnica

  +48 76 720 83 73

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 8.00 – 16.00

 

Siedziba:

ul. Mickiewicza 1A/9

59-220 Legnica

  +48 76 720 83 73

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 8.00 – 16.00

Filia Polkowice:

ul. Gdańska 16/3

59-100 Polkowice

  +48 505 632 888

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 9.00 – 16.00

 

Filia Polkowice:

ul. Gdańska 16/3

59-100 Polkowice

  +48 505 632 888

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 9.00 – 16.00

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelaria Adwokacka w Legnicy adwokat Maciej Michalski

NIP: 695 136 1083 | Nr rachunku bankowego: 05 1500 1504 1215 0004 6887 0000

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelaria Adwokacka w Legnicy adwokat Maciej Michalski

NIP: 695 136 1083
Nr rachunku bankowego:
05 1500 1504 1215 0004 6887 0000