Kancelaria Adwokacka - Adwokat Maciej Michalski - Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Maciej Michalski 
Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Maciej Michalski 
Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Pomoc prawna Legnica, adwokat Maciej Michalski tel.: 603 121 704 – porady prawne Polkowice.

Rozwód to trudna i stresująca sytuacja dla obu stron. Pojawiają się emocje, często negatywne. Niekiedy dochodzi nawet do awantur przed samym sądem. Mediacja w sprawie rozwodowej to stosunkowo nowe rozwiązanie na gruncie prawa cywilnego.

Mediacja – co to jest?

Mediacja to pozasądowy sposób na rozwiązanie spornych spraw prowadzony przez zaakceptowanego przez obie strony bezstronnego mediatora. Niekoniecznie też musi chodzić o cofnięcie decyzji o rozwodzie. Przedmiotem mediacji może być osiągniecie porozumienia np. w sprawie alimentów, spraw majątkowych i mieszkaniowych, władza rodzicielska, ustalenie sposobu kontaktu z dziećmi, zarządzanie majątkiem dziecka, jego edukacja i in.

Mediacja to alternatywa dla postępowania sądowego. Jest ona dobrowolna i ma na celu ułatwienie komunikacji pomiędzy stronami. Celem mediatora jest wypracowanie kompromisu w spornej kwestii, który będzie zaakceptowany przez obie strony. Konflikt strony muszą rozwiązać samodzielnie. Mediator jedynie pomaga w wypracowaniu porozumienia, łagodzi powstające między stronami napięcia, prowadzi rozmowy, pomaga dojść do konsensusu i podsuwa rozwiązania, które mogą być satysfakcjonujące dla obu stron i prowadzą do ugody.

Kim jest mediator?

Mediator jest osobą godną zaufania. Adwokat lub radca prawny posiadający długoletnie doświadczenie w sprawach rodzinnych może zostać mediatorem. Mediatora wybiera sąd lub obie strony. Rejestry mediatorów prowadzi każdy sąd okręgowy.

Mediator jest osobą neutralną, nie opowiada się za żadną stroną konfliktu. W równym stopniu stara się pomóc każdemu i jest osobą całkowicie bezstronną.

Mediacje rozwodowe – przedmiot mediacji

Głównym celem mediacji jest wypracowanie zasad rozstania oraz zakończenie konfliktu. Mediator pomaga uzgodnić akceptowalne dla obu stron rozwiązania sporu. Najczęściej są to sprawy bezpośrednio związane z rodziną takie jak:

 • miejsce stałego zamieszkania dziecka po rozwodzie,
 • wychowanie dzieci,
 • wysokość alimentów,
 • sposób kontaktów z dziećmi i ich częstotliwość,
 • sprawy majątkowe,
 • edukacja dziecka i sposoby jego wychowania.

Wartością nadrzędną jest dobro dziecka. Tak więc mediacja to również dobro małoletnich dzieci. Strony do mediacji przystępują dobrowolnie i jest ona poufna. Oznacza to, że w protokole końcowym z mediacji nie jest umieszczona sama treść rozmów, lecz wyłącznie treść osiągniętej ugody lub informacja o braku takowej.

Przebieg mediacji w sprawie o rozwód

W sprawach o rozwód lub separację mediacja może zostać przeprowadzona na zgodny wniosek obu stron. Mediacja jest dobrowolna i można ją nie podjąć nawet wówczas, gdy jest to inicjatywa sądu. Odmowa udziału w mediacji nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji procesowych i nie ma wpływu na końcową decyzję sądu.

Najczęściej mediacja wszczynana jest na wniosek sądu wówczas, gdy pojawią się przesłanki świadczące o szansie utrzymania małżeństwa i pojednaniu. Także wówczas, gdy może okazać się ona pomocna w dojściu do porozumienia stron w kwestiach związanych z rodziną i dziećmi.

Sama mediacja przebiega kilkuetapowo. W pierwszej kolejności mediator spotyka się kolejno z każdą ze stron osobno. Omawia reguły mediacji, uzyskuje informacje o przedmiocie sporu, podsuwa możliwe do osiągnięcia rozwiązania. Mediator jest osobą bezstronną, nie narzuca więc gotowych rozwiązań, a tylko pomaga wypracować porozumienie.

Jeśli strony godzą się na wspólne spotkanie i rozmowę w obecności mediatora, to jest ono zaaranżowane w dogodnym dla obu stron terminie. Na neutralnym gruncie i w obecności bezstronnej osoby, strony mogą się swobodnie wypowiedzieć i przedyskutować ustalenia. Gdy dojdzie do porozumienia to całość zostaje spisana w ugodzie, która jest następnie przedstawiona sądowi. Ustalenia zawarte w ugodzie są już obowiązujące i muszą być przestrzegane przez obie strony.

Korzyści mediacji rozwodowej

Mediacja niesie ze sobą bardzo wiele korzyści w sprawach o rozwód, władzę rodzicielską bądź separację. Pozwala ona w całości lub częściowo rozwiązać sporne kwestie. Najważniejsze to:

 • przyśpieszeniu zakończenia sporu,
 • zmniejszenie finansowych kosztów rozstania,
 • ułożenie właściwych relacji pomiędzy rodzicami a dzieckiem po rozstaniu,
 • utrzymanie i odbudowa wzajemnych relacji pomiędzy małżonkami,
 • ograniczenie psychicznych i emocjonalnych skutków rozstania,
 • zrozumienie zarówno własnych potrzeb, jak i drugiej strony,
 • ograniczenie psychicznych i emocjonalnych skutków rozstania.

Mediacja jest doskonałą alternatywą dla osób chcących uniknąć długich, żmudnych i ciągnących się w nieskończoność procesów. Nie zależy ona od ilości spraw w danym wydziale sądowym, w trakcie mediacji nie przesłuchuje się świadków, nie powołuje biegłych itp. Dojście do ugody między stronami nawet częściowej, sprawia, że sąd ma znacznie mniej czynności do wykonania. W sumie wszystko to znacznie przyspieszy zakończenie sprawy.

Kolejna korzyść z mediacji jest taka, że orzeczenie sądu nikogo nie zaskoczy. Sąd wydając orzeczenie opiera się w dużym stopniu na zawartej pomiędzy stronami ugodzie. Nikt nie zostanie zaskoczony rozstrzygnięciem sądu, który np. uzna wyłącznie jedną osobę za winną rozkładu małżeństwa.

Mediacja stwarza też możliwość omówienia i rozstrzygnięcia pozornie błahych, ale jednak ważnych spraw, którymi sąd się nie zajmuje. Można uzgodnić np. kto będzie pojawiać się na wywiadówkach dziecka, kto może odbierać dziecko z przedszkola, kto zabierze ze sobą psa, jak podzielić kolekcję ulubionych płyt itp.

Uczestnicy mediacji nie ponoszą żadnego ryzyka. Na każdym etapie jej prowadzenia można się z niej wycofać i nie ma to wpływu na orzeczenie sądu. Warto zawsze spróbować nawet, gdy mediacja nie doprowadzi do ugody.

Ile kosztuje mediacja sądowa?

Jeżeli mediacja jest wszczęta na podstawie skierowania sądu, to koszty nie powinny być wyższe niż 450 zł + podatek VAT. Obie strony wpłacają po połowie tej sumy chyba, że sami ustalą inaczej.

Koszty mediacji sądowej w sporach niemajątkowych to:

 • 150 zł – jako wynagrodzenie dla mediatora za pierwsze spotkanie,
 • 100 zł – za każde kolejne spotkanie.
 • inne wydatki poniesione przez mediatora np. koszt korespondencji.

Kancelaria Adwokacka, adwokat Maciej Michalski tel.: 603 121 704 posiada długoletnie doświadczenie w sprawach rodzinnych. Często jesteśmy też pełnomocnikiem jednej ze stron. Pomagamy wypracować kompromis w sprawach rozwodowych, o alimenty, podział majątku i ustalenie kontaktów. Zapraszamy do współpracy!

Kancelaria Adwokacka

logo adwokatura

adwokat Maciej Michalski

Kancelaria Adwokacka

logo adwokatura

adwokat Maciej Michalski

Siedziba:

ul. Mickiewicza 1A/9

59-220 Legnica

  +48 76 720 83 73

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 8.00 – 16.00

 

Siedziba:

ul. Mickiewicza 1A/9

59-220 Legnica

  +48 76 720 83 73

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 8.00 – 16.00

Filia Polkowice:

ul. Gdańska 16/3

59-100 Polkowice

  +48 505 632 888

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 9.00 – 16.00

 

Filia Polkowice:

ul. Gdańska 16/3

59-100 Polkowice

  +48 505 632 888

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 9.00 – 16.00

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelaria Adwokacka w Legnicy adwokat Maciej Michalski

NIP: 695 136 1083 | Nr rachunku bankowego: 05 1500 1504 1215 0004 6887 0000

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelaria Adwokacka w Legnicy adwokat Maciej Michalski

NIP: 695 136 1083
Nr rachunku bankowego:
05 1500 1504 1215 0004 6887 0000