Kancelaria Adwokacka - Adwokat Maciej Michalski - Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Maciej Michalski 
Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Maciej Michalski 
Siedziba Legnica, Filia Polkowice

proces rozwodowy krok po kroku rozwod legnica polkowice

Kancelaria Adwokacka, adwokat Maciej Michalski – prawnik od rozwodów Legnica, tel.: 76 720 83 73; pomoc prawna przy rozwodzie Polkowice, tel.: 505 632 888

Co roku w Polsce rozwodzi się ok. 65 tys. par. Inaczej mówiąc, co trzecia para połączona węzłem małżeńskim bierze rozwód. Przed podjęciem ostatecznej decyzji zawsze jednak warto spróbować ratować małżeństwo w szczególności, gdy są dzieci. Pomocna może okazać się terapia małżeńska, psycholog lub mediator.

Aby uzyskać rozwód, musi między Tobą, a współmałżonkiem dojść już do trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Oznacza to zerwanie więzi uczuciowej, gospodarczej i fizycznej. W praktyce oznacza to:

  • więź uczuciowa – nic nie czuję do współmałżonka, jest to dla mnie obca osoba, nie kocham jej już, nienawidzę jej lub jest ona dla mnie całkowicie obojętna,
  • więź gospodarcza – wszelkie więzi finansowe ustały, mieszkamy osobno, a jeśli razem, to każdy sam dba o własny, spożywany osobno posiłek, sam sprząta swoją część mieszkania, robi osobno zakupy, nie spędzamy czasu wolnego razem itp.,
  • więź fizyczna – brak kontaktów seksualnych w jakiejkolwiek formie.

W dodatku takie zerwanie musi być trwałe, a jak długo to musi trwać – ustala już indywidualnie w każdej sprawie sąd i nie ma tutaj jakichś sztywnych reguł. Przyjmuje się jednak za minimum 3 miesiące. Jeśli masz już pewność, że chcesz się rozwieść i spełniasz powyższe warunki, to niniejszy poradnik może służyć Ci pomocą. Warto też zawsze skorzystać z porady doświadczonego w sprawach rozwodowych prawnika – rozwody Legnica, adwokat Maciej Michalski tel.: 603 121 704.

Rozwody ze względu na swój rodzaj możemy podzielić w następujący sposób:

  • rozwód bez orzekania o winie,
  • rozwód z orzeczeniem o winie,
  • rozwód bez małoletnich dzieci,
  • rozwód z małoletnimi dziećmi,
  • rozwód bez podziału majątku,
  • rozwód z podziałem majątku.

Procedurę rozwodową należy dobrze przygotować i indywidualnie dopasować do danego klienta.

Pozew o rozwód – jak go napisać?

Pozew o rozwód należy złożyć we właściwym sądzie okręgowym. Powinien on być w sposób profesjonalny przygotowany i sporządzony oraz odpowiednio dostosowany do naszej indywidualnej rzeczywistej sytuacji oraz odpowiadający aktualnemu stanowi prawnemu. W samym pozwie o rozwód należy określić jakiego rodzaju ma to być rozwód. Do pozwu obligatoryjnie dołączamy odpis aktu małżeństwa oraz odpis aktów urodzenia dzieci. Dodatkowo w zależności od indywidualnej sytuacji możemy również załączyć: zaświadczenie o zarobkach, medyczną dokumentację np. z obdukcji, faktury, rachunki, nagrania, fotografie, sprawozdania detektywistyczne. Jeśli pozew będzie zawierał braki formalne, to sąd taki wniosek zwróci. Opłata sądowa od pozwu o rozwód to 600 zł i jest ona stała.

Ile trwa rozwód w sądzie?

Zależy to od rodzaju rozwodu. Może ono zakończyć się już na pierwszej sprawie rozwodowej lub może zająć nawet kilka lat. Dużo zależy od samych współmałżonków. Wspólne stanowisko w istotnych sprawach dotyczących dzieci, majątku oraz rozwód bez orzekania o winie znacznie skraca cały proces sądowy. Im mniej rozbieżności, tym krótsza sprawa.

Szybka sprawa rozwodowa – rozwód krok po kroku

Chcąc się szybko rozwieść, należy zwrócić uwagę, aby jak najwięcej poniżej wymienionych zdarzeń miało miejsce.

1. Dobrze napisany pozew rozwodowy

Pozew rozwodowy powinien zawierać wszystkie niezbędne cechy pisma procesowego oraz niezbędne załączniki. Błędy formalne powodują wezwania sądu do ich uzupełnienia i tym samym cała sprawa zostanie przedłużona.

2. Opłatę sądową należy uiścić przed wniesieniem do sądu pisma rozwodowego

W przeciwnym wypadku sąd wezwie do uiszczenia opłaty, co wydłuży całe postępowanie.

3. Rezygnacja z wniosku o zwolnienie z opłaty sądowej

Rezygnacja z takiego wniosku skraca postępowanie. Jeśli wnosimy o zwolnienie z opłaty sądowej, to należy dołączyć urzędowy formularz oświadczenia o stanie rodzinnym,. Wyszczególnione są w nim informacje o majątku, źródłach utrzymania, dochodach i in. Sąd ze wszystkim musi się zapoznać, co wydłuża postępowanie.

4. Zgodność współmałżonków, odnośnie woli rozwiązania małżeństwa.

Przy zgodnym żądaniu rozwiązania małżeństwa poprzez rozwód bez orzekania o winie, jeśli małżonkowie nie mają dzieci, to jego uzyskanie możliwe jest już na pierwszej sprawie rozwodowej.

5. Rezygnacja z orzeczenia winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego.

Udowadnianie winy drugiej strony to doskonała recepta na przedłużenie całej sprawy nawet na długie lata. Łączy się to z koniecznością z dostarczenia sądowi mnóstwa dokumentów, z zeznaniami świadków itp.

6. Porozumienie w sprawach dotyczących małoletnich dzieci

Takie porozumienie powinno być zawarte pomiędzy małżonkami w formie pisemnej. Należy w nim przede wszystkim ustalić miejsce zamieszkania dziecka, rodzaj i częstotliwość kontaktów oraz wysokość alimentów. Sąd kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka i należy liczyć się z tym, że takie porozumienie może nie zostać uwzględnione. Ma to w szczególności miejsce, gdy złamana jest przez rodziców naczelna zasada prawa rodzinnego, stanowiąca o nierozdzielaniu rodzeństwa i wychowywaniu ich razem.

7. Rezygnacja z podziału majątku w sądowym postępowaniu rozwodowym.

W przypadku zgody w tej sprawie, formalności można załatwić u notariusza. Można również dokonać tego przed sądem w odrębnej sprawie.

Kancelaria Adwokacka

logo adwokatura

adwokat Maciej Michalski

Kancelaria Adwokacka

logo adwokatura

adwokat Maciej Michalski

Siedziba:

ul. Mickiewicza 1A/9

59-220 Legnica

  +48 76 720 83 73

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 8.00 – 16.00

 

Siedziba:

ul. Mickiewicza 1A/9

59-220 Legnica

  +48 76 720 83 73

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 8.00 – 16.00

Filia Polkowice:

ul. Gdańska 16/3

59-100 Polkowice

  +48 505 632 888

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 9.00 – 16.00

 

Filia Polkowice:

ul. Gdańska 16/3

59-100 Polkowice

  +48 505 632 888

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 9.00 – 16.00

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelaria Adwokacka w Legnicy adwokat Maciej Michalski

NIP: 695 136 1083 | Nr rachunku bankowego: 05 1500 1504 1215 0004 6887 0000

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelaria Adwokacka w Legnicy adwokat Maciej Michalski

NIP: 695 136 1083
Nr rachunku bankowego:
05 1500 1504 1215 0004 6887 0000