Kancelaria Adwokacka - Adwokat Maciej Michalski - Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Maciej Michalski 
Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Maciej Michalski 
Siedziba Legnica, Filia Polkowice

rozwod za porozumieniem stron

Kancelaria Adwokacka, adwokat Maciej Michalski tel.: 603 121 704 – adwokat rodzinny Legnica, adwokat rozwody Legnica

Rozwód jest możliwy jedynie wówczas, gdy przed sądem wykażemy, że została trwale zerwana ze współmałżonkiem więź duchowa, ekonomiczna i fizyczna. W praktyce oznacza to zanik pozytywnych uczuć między małżonkami, prowadzenie odrębnych gospodarstw domowych oraz brak kontaktów fizycznych.

Rozwód za porozumieniem stron polega przede wszystkim na negocjacjach. Wykonuje się je jeszcze przed wytoczeniem powództwa. Negocjacje te powinny mieć miejsce bezpośrednio pomiędzy małżonkami lub reprezentującymi ich adwokatami. Powinny uwzględniać interes obu stron. Zaprezentowanie zgodnego stanowiska małżonków przed sądem w najważniejszych sprawach np. opieka nad dziećmi, podział majątku, znacznie przyśpieszy i skróci cały proces. Tym samym też koszty sprawy będą znacznie mniejsze, co również ma duże znaczenie.

Rozwód za porozumieniem stron jest możliwy do przeprowadzenia zarówno w przypadku, gdy małżeństwo posiada dzieci, jak i również w przypadku ich braku.

Pozew o rozwód za porozumieniem stron

Nie ma ogólnego wzoru na pozew o rozwód za porozumieniem stron. Każde małżeństwo ma inne problemy i uwarunkowania, każde dziecko w małżeństwie jest inne i ma odmienne potrzeby. Dlatego też, treść pozwu należy odpowiednio dopasować do istniejącej faktycznej i prawnej sytuacji rodziny. Pozew o rozwód powinien spełniać wszelkie warunki formalne oraz należy go uzasadnić w odpowiedni sposób. Wskazujemy na przebieg małżeństwa, dołączamy do pozwu porozumienie małżeńskie i rodzicielskie dotyczące dzieci. Podkreślamy, że między stronami nie ma sporu, a obie strony już osiągnęły porozumienie.

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Pozew składamy w sądzie okręgowym w miejscu, gdzie małżonkowie ostatnio wspólnie zamieszkiwali z zastrzeżeniem, że pod podanym adresem nadal mieszka choć jeden z małżonków. Proszę nie zapominać, że miejsce zamieszkania niekoniecznie musi być tym samym, co adres zameldowania. Jeżeli nikt z małżonków w chwili składania pozwu nie mieszka już pod niegdyś wspólnym adresem, to pozew składamy w sądzie okręgowym właściwym dla miejsca zamieszkania pozwanego. Jeśli jednak nie istnieje i taka podstawa np. aktualne miejsce zamieszkania pozwanego jest nieznane, to pozew składamy w sądzie okręgowym właściwym dla powoda. Pozew rozwodowy składamy w biurze podawczym sądu okręgowego osobiście lub korespondencyjnie listem poleconym.

Koszt rozwodu za porozumieniem stron w roku 2023

Pozew o rozwód podlega opłacie sądowej w wysokości 600 zł. Jeśli dojdzie do rozwodu za porozumieniem stron, to końcowa opłata wyniesie 150 zł. Sąd zwróci nam 300 zł, a z kolei małżonek powinien oddać 150 zł. Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mogą złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Dodatkowe koszty rozwodu są już zmienne i po części zależą od złożoności sprawy. Należy więc tu doliczyć jeszcze koszt w negocjacjach pełnomocnika i koszt sporządzania rozmaitych dokumentów np. porozumienia małżeńskiego, samego pozwu, czy też porozumienia rodzicielskiego. Zazwyczaj łącznie koszty tego typu zaczynają się od kilkuset złotych w górę.

Przebieg sprawy o rozwód za porozumieniem stron – rozwody Legnica

Jeśli kwestia winy rozpadu małżeństwa nie będzie poruszana, a małżonkowie przedłożą wspólne stanowisko w odnośnie alimentów, władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi, to sprawa powinna przebiec szybko i gładko – całe postępowanie może zakończyć się nawet na jednej rozprawie. Sąd bada jedynie, czy doszło do całkowitego rozpadu małżeństwa i nie występują negatywne przesłanki rozwiązania związku. Odniesie się również do ustaleń pomiędzy małżonkami w sprawie małoletnich dzieci. Szybkie zakończenie sprawy jest możliwe dzięki temu, że pomiędzy stronami nie ma sporu.

Alimenty a rozwód za porozumieniem stron

W porozumieniu małżonków można ustalić wysokość alimentów na każde dziecko. Wspólnie ustalone przez rodziców alimenty, najczęściej w pełni oddają usprawiedliwione koszty wychowania i utrzymania dziecka. Nie są one wówczas ani zawyżone, ani zaniżone. W porozumieniu można także ustalić alimenty na rzecz byłego małżonka.

Podział majątku w rozwodzie za porozumieniem stron

Najszybszy, najtańszy i najlepszy sposób na podział majątku to rozwód za porozumieniem stron. Konieczne wówczas jest przedłożenie sądowi porozumienia małżeńskiego w sprawie podziału majątku. Podział majątku już podczas rozprawy rozwodowej jest możliwy jedynie wtedy, gdy nie spowoduje on nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym. Przesłanka nadmiernej zwłoki nie wystąpi, gdy:

  • brak jest sporu między małżonkami w sprawie podziału majątku i jego składników,
  • postępowanie dowodowe może być przeprowadzone w ograniczonym zakresie.

Kancelaria Adwokacka, adwokat Maciej Michalski – prawnik od rozwodów Legnica, pomoc prawna przy rozwodzie Polkowice

W sprawach rozwodowych, w tym w sprawach, gdzie doszło do porozumienia stron, należy pamiętać, aby czuwać nad prawidłowym przebiegiem procesu na każdym jego etapie. Należy unikać błędów procesowych, precyzyjnie formułować pisma procesowe oraz swoje stanowisko prezentować w sposób przemyślany. Wówczas nasz interes będzie w pełni uwzględniony w wyroku sądowym

Jeżeli potrzebna jest Ci pomoc przy rozwodzie, skontaktuj się z naszą kancelarią! Tel.: 603 121 704.

Kancelaria Adwokacka

logo adwokatura

adwokat Maciej Michalski

Kancelaria Adwokacka

logo adwokatura

adwokat Maciej Michalski

Siedziba:

ul. Mickiewicza 1A/9

59-220 Legnica

  +48 76 720 83 73

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 8.00 – 16.00

 

Siedziba:

ul. Mickiewicza 1A/9

59-220 Legnica

  +48 76 720 83 73

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 8.00 – 16.00

Filia Polkowice:

ul. Gdańska 16/3

59-100 Polkowice

  +48 505 632 888

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 9.00 – 16.00

 

Filia Polkowice:

ul. Gdańska 16/3

59-100 Polkowice

  +48 505 632 888

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 9.00 – 16.00

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelaria Adwokacka w Legnicy adwokat Maciej Michalski

NIP: 695 136 1083 | Nr rachunku bankowego: 05 1500 1504 1215 0004 6887 0000

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelaria Adwokacka w Legnicy adwokat Maciej Michalski

NIP: 695 136 1083
Nr rachunku bankowego:
05 1500 1504 1215 0004 6887 0000